Goto main content

HI zet activiteiten in Afghanistan verder

Mijnen en andere wapens Revalidatie
Afghanistan

Het merendeel van de activiteiten van Handicap International in Afghanistan werd na een onderbreking van enkele dagen opnieuw opgestart. De humanitaire behoeften blijven enorm in het land, dat getekend is door decennia van conflicten. Afghanistan blijft wereldwijd één van de meest verontreinigde landen op vlak van oorlogsexplosieven en antipersoonsmijnen.

Sanaullah werd het slachtoffer van een granaat en moest een amputatie ondergaan. Foto in het centrum voor fysieke revalidatie in Kandahar, Afghanistan, gerund door Handicap International (archieffoto 2019).

Sanaullah werd het slachtoffer van een granaat en moest een amputatie ondergaan. Foto in het centrum voor fysieke revalidatie in Kandahar, Afghanistan, gerund door Handicap International (archieffoto 2019). | © Jaweed Tanveer / HI

Handicap International hervat geleidelijk zijn activiteiten in vier Afghaanse provincies - Herat, Kunduz, Kandahar en Nimroz – vanuit de overweging dat de humanitaire beginselen van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid voorlopig worden nageleefd. Onze organisatie zal de voortzetting van de activiteiten heroverwegen indien de toegang tot hulp voor vrouwen of andere bevolkingsgroepen zou worden belemmerd.

"De toegang tot de diensten van Handicap International voor vrouwen, personen met een beperking en kwetsbare bevolkingsgroepen is een essentiële voorwaarde voor onze organisatie. Onze teams in Afghanistan zijn in aantal verdubbeld (mannen-vrouwen), zodat vrouwen altijd toegang hebben tot onze revalidatiediensten. Het respecteren van de mogelijkheid voor vrouwen om voor onze projecten te werken en het zorgen voor gelijke toegang tot diensten voor vrouwen en mannen is een prioriteit. Indien ons restricties zouden worden opgelegd wat de toegang tot een bepaald soort begunstigde betreft, zou dit ons ertoe brengen ons optreden in het land te heroverwegen."

Gilles Nouziès, verantwoordelijk voor de projecten van Handicap International in Azië

Mobiele revalidatieteams

Handicap International is sinds 1987 aanwezig in Afghanistan en is één van de weinige ngo’s die zich inzet voor fysieke revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning, essentiële diensten voor gewonde mensen en mensen met een beperking, om hun onafhankelijkheid te herwinnen of te behouden.

Onze organisatie richtte in 1996 het enige revalidatiecentrum in Kandahar op en heeft het sindsdien onafgebroken ondersteund. Het revalidatiecentrum wordt geleid door een team van ongeveer 50 mensen en ontvangt gemiddeld 300 patiënten per week. In de provincies waar onze organisatie actief is, reizen mobiele teams van Handicap International naar afgelegen plattelandsgebieden, waar men geen toegang heeft tot gezondheidsvoorzieningen.

Handicap International verleent ook psychosociale steun aan mensen in nood, met name aan ontheemden die het slachtoffer werden van het conflict. Onze teams organiseren ook sensibiliseringsactiviteiten rond explosieven en bieden hulp aan mensen die door Covid-19 getroffen zijn.

Humanitaire behoeften blijven toenemen

Decennia van oorlog hebben een directe invloed gehad op het voorkomen van handicaps in Afghanistan: als gevolg van de aanwezigheid van mijnen en ontplofbare oorlogsresten, gewapende conflicten en de beperkte toegang tot gezondheidszorg of voeding leeft nu bijna 80% van de volwassenen met een functionele lichamelijke, zintuiglijke of andere beperking. Meer dan 2,5 miljoen mensen, ofwel 14% van de eerste groep, leven met een ernstige beperking.

"Afghanen zijn getroffen door decennia van conflicten. Zij worden geconfronteerd met tekorten en een gebrek aan essentiële diensten. De humanitaire behoeften nemen toe. Het kwetsbare gezondheidssysteem, met een gebrek aan opgeleid personeel, is niet in staat te voorzien in de medische behoeften van de bevolking. De instandhouding van revalidatiezorg en psychosociale diensten is voor vele Afghanen van vitaal belang.

Julio Cesar Ortiz Arguedas, directeur van Handicap International in Afghanistan

 

De activiteiten van HI in Afghanistan

De teams van Handicap International in Afghanistan tellen 260 medewerkers, onder wie 63 vrouwen en 30 personen met een beperking. Onze organisatie verleende in 2020 bijstand aan 160 000 mensen.

  • In 2020 ontvingen meer dan 17.000 mensen revalidatiezorg. HI verdeelde 3.700 prothesen en orthesen en 9.200 mobiliteitshulpmiddelen (krukken, rolstoelen, enz.). Deze acties werden uitgevoerd in de revalidatiecentra van Kandahar en Kunduz of dankzij de mobiele teams die naar afgelegen plattelandsgebieden reizen.
  • Onze organisatie is dit jaar van plan om nog 120 vrouwelijke en mannelijke fysiotherapeuten op te leiden.
  • In 2020 verleende Handicap International aan bijna 6.000 mensen psychosociale hulp (via individuele en groepssessies). Deze steun is bedoeld voor mensen die psychologisch getroffen zijn door het conflict of door een andere traumatische gebeurtenis (bijvoorbeeld: mensen die hun huis hebben moeten ontvluchten als gevolg van droogte of een conflict).
  • HI vestigt de aandacht op de risico's die verbonden zijn aan de aanwezigheid van mijnen en onontplofte oorlogsresten in het land.
  • HI promoot en verdedigt de rechten van slachtoffers van landmijnen en van personen met een beperking. Het bevordert hun integratie in de samenleving en verbetert hun toegang tot medische en andere essentiële diensten.
  • Onze teams verlenen bijstand aan mensen die getroffen zijn door de Covid-19 pandemie (bewustmaking over maatregelen, distributie van hygiënekits, ...).
Gepubliceerd op: 31 augustus 2021

Meer over dit onderwerp

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig
© HI
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig

De oplaaiende geweld in Oost-Congo zorgt opnieuw voor stijgende noden. Handicap International biedt revalidatiezorg, psychologische ondersteuning en verzorgt het transport van hulpgoederen voor 12 ngo's.