Goto main content

Oekraïne 12-12: nieuw activiteitenrapport na een jaar van oorlog.

Noodhulp
Oekraïne

Consortium 12-12 verenigt 7 Belgische ngo's, waaronder Handicap International. Na een jaar van oorlog in Oekraïne publiceert het een nieuw rapport over de activiteiten van deze organisaties in het land.

Het laatste rapport van Consortium 12-12 over de activiteiten van haar lidorganisaties in Oekraïne, na één jaar oorlog. Foto: vernield appartementsgebouw in Irpin. | © T. Mayer / HI

Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. De humanitaire situatie in Oekraïne is drastisch en snel verslechterd. Gedurende 2022 veroorzaakten de intense vijandelijkheden wijdverspreide vernielingen, vielen er duizenden doden en gewonden, werden miljoenen mensen uit hun huizen verdreven (in eigen land alsook in buurlanden waaronder Polen, Roemenië, Hongarije, Moldavië en Slovakije) en werden banen en bestaansmiddelen vernietigd. Het aantal mensen dat humanitaire hulp en bescherming nodig had, steeg van ongeveer 3 miljoen aan het begin van het jaar tot bijna 18 miljoen enkele maanden later. Humanitaire organisaties breidden hun activiteiten snel uit en bereikten in 2022 bijna 16 miljoen mensen met kritieke hulp, ondanks enorme uitdagingen.

De 7 organisaties komen met een gezamelijk rapport naar buiten dat de situatie ter plaats beschrijft en enkele resultaten naar voren schuift na een jaar van noodhulp voor de slachotffers van de oorlog.

 

Download 'Oekraïne 12-12 - Rapport 2022'

 


Lidorganisaties Consortium 12-12

Gepubliceerd op: 23 februari 2023

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis
© HI
Noodhulp

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis

Handicap International heeft 40 mensen in dienst in Gaza, die ondersteund worden door 300 vrijwilligers. De organisatie treedt ook op in Egypte en Libanon om de invloed van de crisis te verzachten.