Goto main content

Oekraïne 12-12: Handicap International bereidt noodinterventie voor

Noodhulp
Oekraïne

Handicap International zet de evaluatiemissie voort om de humanitaire noden in Oekraïne vast te stellen. Vluchtelingen overleven in moeilijke omstandigheden en voor kwetsbare bevolkingsgroepen verloopt de toegang tot informatie moeizaam.

 

Oekraïners op de vlucht voor het gewapende geweld in hun land komen aan bij de Poolse grens.

Oekraïners op de vlucht voor het gewapende geweld in hun land komen aan bij de Poolse grens. | © Tom Nicholson / HI

Handicap International bereidt een noodinterventie voor

Handicap International (HI) is – in functie van de oorlog in Oekraïne - bezig met het evalueren van de noden in Oekraïne, Roemenië en Moldavië. Onze organisatie verzamelt de nodige informatie en zal zo spoedig mogelijk een noodinterventie op touw zetten. De teams ter plaatse bestaan uit experts op gebied van revalidatiezorg, mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning, logistiek, veiligheid, basisbenodigdheden en de coördinatie van noodsituaties.

Momenteel zijn er 13 medewerkers ter plaatse om de assessment te voltooien en de activiteiten op te starten. Een eerste team werkt vanuit Boekarest (Roemenië) en is bezig met het opzetten van de bevoorrading van mobiliteitshulpmiddelen, revalidatiemateriaal en andere noodpakketten. HI heeft ook een team van vier specialisten ingezet in Moldavië, in het zuiden van het land, bij de belangrijkste toegangspunten voor vluchtelingen, meer bepaald in de buurt van de stad Tudora.
Een derde team beoordeelt sinds 4 maart de behoeften in Oekraïne, in de regio's Chernivsti, Vinnytsia, Dnipro en Lviv.

"We bereiden ons voor om ziekenhuizen in de getroffen regio te steunen door technische revalidatiehulp te verlenen aan gewonden en psychosociale steun," vertelt Fanny Mraz, Urgency Director bij Handicap International. "Onze evaluatie van de basisbehoeften is ook aan de gang. We werken samen met andere humanitaire actoren en de lokale autoriteiten om een grondige en volledige reactie op de behoeften ter plaatse te garanderen." 

Oekraïense vluchtelingen stromen toe in Moldavische opvangcentra

In Moldavië heeft HI enkele van de 78 evavuatiecentra verspreid over het land bezocht. Hier stroomden ook al tienduizenden mensen toe om te ontsnappen aan de bombardementen en het artillerievuur.

HI brengt in Moldavië alles in gereedheid om technische mobiliteitshulpmiddelen zoals wandelstokken en rolstoelen te verstrekken aan kwetsbare bevolkingsgroepen en personen met een handicap aan de vluchtelingen die de grens oversteken.  Ook zou onze organisatie psychosociale diensten aanbieden en steun verlenen aan opvangcentra voor vluchtelingen in het land.

Mraz: “Honderden families, vooral vrouwen en kinderen, slapen zij aan zij. Ze hebben maar heel weinig persoonlijke bezittingen kunnen meenemen. Het aantal mensen dat in de centra kan worden ondergebracht en de voorzieningen die zij bieden, lopen sterk uiteen. Gebrek aan voedsel, water en zeep is gebruikelijk.

Gebrek aan toegepaste diensten

Steeds meer gezinnen verlaten Oekraïne, doorkruisen onveilige gebieden en worden geconfronteerd met gevaarlijk lage temperaturen, vaak dagenlang. Zelfs wanneer zij bij de grens aankomen, blijven hun vooruitzichten onduidelijk.

"We zien ouderen in zorgwekkende toestand aankomen," bevestigt Mraz. "Sommigen storten bij de grens in op de grond, uitgeput door dagenlange reizen in de kou. De wachtkamers zijn niet aangepast aan mensen met speciale behoeften, die moeilijk toegang vinden tot de hulp die zij nodig hebben.

Het gebrek aan informatie is ook een groot probleem voor de vluchtelingen. "Elke dag komen er meer dan 14.000 mensen aan in Moldavië," aldus Mraz. "Maar deze mensen weten niet altijd waar ze nu heen moeten, of hoe ze daar moeten komen. De situatie is nog zorgwekkender voor mensen met een handicap of mensen die aangepaste informatie en gespecialiseerde diensten nodig hebben.

Onzekerheid voor miljoenen Oekraïners

Op 17 maart waren al meer dan 3 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne naar de buurlanden gevlucht. Nog eens bijna 2 miljoen anderen zijn ontheemd, maar het werkelijke aantal zou veel hoger kunnen liggen, aangezien nog 7 miljoen mensen het risico lopen ontheemd te raken. De situatie evolueert dagelijks in een context van grote onzekerheid.

Welke hulp zal HI precies verlenen?

a)    Betere toegang tot kwaliteitsvolle revalidatiemogelijkheden en psychosociale bijstand voor kwetsbare personen die het slachtoffer zijn van het conflict
Concreet gaat het om het verstrekken van revalidatiezorg en mobiliteitshulpmiddelen aan gewonden of personen met een handicap. De teams zullen ook psychologische bijstand verlenen aan personen die trauma’s opliepen tijdens het conflict, doordat ze bijvoorbeeld hun naasten en al hun bezittingen hebben moeten achterlaten. Er wordt eveneens een noodhulplijn geopend waarop de slachtoffers terechtkunnen om hun verhaal te doen.
Daarnaast zullen de teams van HI de bestaande gezondheidsstructuren te hulp schieten in de vorm van revalidatiemiddelen en psychologische ondersteuning.

b)    Beperking van het risico op infectieziekten en verbetering van de toegang tot basishygiëne
Onze teams zullen hygiënekits uitdelen aan de meest kwetsbare groepen, zoals gewonden, ouderen, personen met een handicap enz. De organisatie zal eveneens hulp bieden bij de herstellingswerken van gezondheidsinfrastructuren in nood- en revalidatiecentra.

c)    Ter beschikking stellen van een basispakket met essentiële huishoudartikelen voor de getroffen gezinnen

d)    Toezien op het inclusiviteitsbeginsel van de humanitaire hulp
De ervaring leert ons dat humanitaire operatoren niet altijd rekening houden met de specifieke noden van personen met een handicap. Ook op dat vlak is bewustmaking en technische ondersteuning noodzakelijk.

e)    De aanvoer van humanitaire hulp tot bij de bevolkingsgroepen die door deze crisis worden getroffen, mogelijk maken door de logistieke keten en de plaatselijke actoren uit de transport- en opslagsector bij te staan.

f)    De risico’s van niet-ontplofte munitie beperken
We zullen onze acties op dat vlak afstemmen op het verdere verloop van het conflict en de humanitaire situatie, om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. We moeten eerst samen met de partners ter plaatse een beter beeld krijgen van de aanwezigheid van antipersoonsmijnen, clustermunitie of andere niet-ontplofte munitie, voordat we onze communicatie en bewustmakingscampagnes ter zake uitwerken. HI zet niet alleen in op sensibilisering van de getroffen bevolking, maar evenzeer van de humanitaire operatoren ter plaatse.

Steun de oproep van Oekraïne 12-12

Handicap International maakt deel uit van Consortium 12-12.
Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.