Goto main content

Onze hulp in Nepal, één jaar na de aardbeving

Noodhulp
Nepal

Eén jaar na de aardbeving van 25 april 2015 konden duizenden mensen rekenen op hulp van Handicap International. Onze teams werden daarbij gesterkt door hun voorafgaande sensibiliseringswerk rond de gevaren van natuurrampen en konden gebruikmaken van hun expertise op het vlak van de behandeling van slachtoffers van aardbevingen.

Twee Nepalese meisjes zitten neer, waarbij de ene iets in het oor fluistert van het andere

Eén jaar na de aardbeving van 25 april 2015 konden duizenden mensen rekenen op hulp van Handicap International. Onze teams werden daarbij gesterkt door hun voorafgaande sensibiliseringswerk rond de gevaren van natuurrampen en konden gebruikmaken van hun expertise op het vlak van de behandeling van slachtoffers van aardbevingen.

April 2016. Hoewel de winter de hoger gelegen gebieden nog in zijn greep houdt, breekt in de rest van Nepal stilaan de lente door. Na verscheidene maanden van spanning keert de politieke rust geleidelijk aan terug. De betogingen nemen af en het gewone leven wordt beetje bij beetje hervat. De blokkade langs de Nepalees-Indiase grens wordt opgeheven en het vervoer van goederen en brandstof verloopt opnieuw normaal.

Het land staat voor meerdere uitdagingen: onenigheid over een nieuwe grondwet, de voorbereiding van lokale verkiezingen en de eerste inspanningen voor de heropbouw. Voor deze niet te overziene opdracht kan de overheid rekenen op de steun van Handicap International en andere internationale ngo's om aan de behoeften van de Nepalese bevolking tegemoet te komen.

“Duizenden mensen willen eerst en zo snel mogelijk hun woning heropbouwen, nog voor het regenseizoen begint", legt Sarah Blin uit, directrice van Handicap International in Nepal. "Maar daarnaast zijn ze op zoek naar bestaansmiddelen waarmee ze, net als voorheen, de kost kunnen verdienen. De mensen hebben een inkomen nodig om een zekere levenskwaliteit te kunnen aanhouden. Een jaar na de ramp hebben heel wat personen nog steeds hulp nodig. Onze teams zetten dus hun activiteiten verder.”

Handicap International blijft zij aan zij van Nepalezen

Handicap International blijft ook in de toekomst slachtoffers verzorgen. Bij de heropbouw hamert onze organisatie er eveneens op dat rekening moet worden gehouden met de meest kwetsbaren. Tot slot helpen we het land voorbereiden op eventuele nieuwe natuurrampen.

Verzorging als prioriteit

Handicap International zet haar revalidatiesessies verder en blijft orthesen, prothesen en mobiliteitshulpmiddelen leveren. Onze teams voorzien ook in ergotherapie. Daarnaast bouwt Handicap International verder de toegang uit tot haar diensten voor bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden en wordt er verder getimmerd aan de duurzaamheid ervan. Zo werden in het westen van Nepal acht mobiele eenheden voor revalidatie ingezet om tot bij de mensen te komen die geïsoleerde gebieden wonen.

Handicap International helpt verder de kwaliteit van het Nepalese zorgsysteem te verhogen. De organisatie leidde meer bepaald 200 Nepalese gezondheidsdeskundigen op voor de verzorging van verwondingen en trauma’s. Nog eens 300 verzorgers kregen onderricht over de voordelen van fysieke revalidatie.

Rekening houden met meest kwetsbaren

Handicap International blijft zich ook inzetten voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, om zich ervan te vergewissen dat hun gemeenschap rekening met hen houdt en om een betere levenskwaliteit en toegankelijkheid tot de hulp van humanitaire organisaties te garanderen. Onze organisatie dringt er vooral op aan dat hun behoeften in rekening worden gebracht bij de heropbouw van het land. Daarvoor zet Handicap International haar samenwerking met humanitaire hulpverleners en de Nepalese autoriteiten verder.

Anticiperen op nieuwe rampen

Nepal is een land dat erg vaak wordt getroffen door aardbevingen en overstromingen. Veel gebieden in het land zijn trouwens moeilijk toegankelijk voor hulpdiensten. Handicap International zet daarom haar acties verder die de gevolgen van natuurrampen (vooral aardverschuivingen en overstromingen) helpen beperken en de bevolking op rampen helpt voorbereiden.

Deze activiteiten worden ontplooid in het centrum en het westen van het land. Bij de voorbereiding op nieuwe natuurrampen en de uitwerking van waarschuwingssystemen bij overstromingen ziet Handicap International erop toe dat de gemeenschappen rekening houden met de meest kwetsbaren. Onze organisatie leidde hiertoe 280 leden van verschillende lokale comités op.

Daarnaast blijft Handicap International personeel uit de gezondheidssector voorbereiden op zware aardbevingen. Onze teams leiden deze gezondheidsactoren op, zodat ze in staat zouden zijn om een groot aantal gewonden op te vangen in de ziekenhuizen in de Kathmanduvallei.

Voorbije jaar duizenden Nepalezen geholpen

Handicap International was in Nepal aanwezig - onze organisatie is al een vijftiental jaar in het land actief - op het moment van de aardbeving van 25 april 2015 en kon dus vanaf het eerste moment hulp bieden. Onze teams werden gesterkt door hun eerdere sensibiliseringswerk rond de gevaren van natuurrampen en konden beroep doen op hun ervaring op het vlak van slachtofferbehandeling bij aardbevingen. Het voorbije jaar konden duizenden mensen al bij Handicap International terecht voor hulp.

In cijfers samengevat:

  • 6.231 personen werden geholpen met revalidatiesessies          
  • 16.079 revalidatiesessies en sessies voor psychosociale steun werden georganiseerd 
  • 4.727 mobiliteitshulpmiddelen (prothesen, orthesen, krukken, gordels ...) en ander functioneel materiaal werden uitgedeeld
  • 11.220 personen (of 2.244 gezinnen) kregen eerstehulpkits (hygiënekits, kookkits of materiaal voor onderdak)           
  • 9.548 personen (of 1.662 gezinnen) ontvingen winterkits (kleding, matrassen, dekens)
  • 500 hulpkits ter ondersteuning van de terugkeer naar huis (geneesmiddelen, dekens, hygiëne) werden uitgedeeld  
  • 37 humanitaire VN-agentschappen en andere humanitaire organisaties kregen ondersteuning via ons logistieke platform

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.