Meteen naar de inhoud

Rechten van mensen met een handicap

Mensenrechten

Het World Report on Disability wijst meermaals op het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. De aanbevelingen in het rapport liggen in de lijn van dat verdrag.

Wagens met megafoons en spandoeken.

Het World Report on Disability wijst meermaals op het VN-Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. De aanbevelingen in het rapport liggen in de lijn van dat verdrag.

Het verdrag erkent de burgerlijke, politieke, culturele, sociale en economische rechten van mensen met een handicap. Het wil die rechten promoten en beschermen en verzekeren dat mensen met een handicap er op gelijke voet het volledige genot van hebben. Het verdrag zoekt mogelijke problemen van mensen met een handicap niet bij die mensen zelf, maar eerder bij de samenleving. Zo ontstaat een beperking doordat een samenleving zich niet genoeg organiseert om de volledige deelname  aan die samenleving van sommige mensen mogelijk te maken.

Op 13 december 2006 werd het verdrag aangenomen en intussen hebben 149 landen het ondertekend. 103 landen hebben het bekrachtigd, wat betekent dat ze erdoor gebonden zijn. Die landen moeten maatregelen nemen zodat mensen met een handicap een normaal leven kunnen leiden. Daarover moeten ze verslag uitbrengen bij de Verenigde Naties, die het nationale beleid evalueren.

Handicap International komt zowel op het terrein als in België op voor de rechten van mensen met een handicap. In het Zuiden proberen we binnen elk domein waarop we ons richten de link te leggen met de overheid. Binnen een revalidatieproject lobbyen we bijvoorbeeld bij het ministerie van Gezondheid om de problemen die wij aankaarten op de politieke agenda te zetten.

Ondersteuning van verenigingen voor mensen met een handicap

In het Zuiden bieden we ook ondersteuning aan verenigingen voor mensen met een handicap. We starten met een analyse en op basis daarvan voorzien we opleidingen en geven we advies over management en intern beleid. Zo proberen we ervoor te zorgen dat verenigingen democratisch functioneren en een duidelijke groep vertegenwoordigen.

Verder richten we ons via die verenigingen op sensibilisatie. In het Zuiden worden mensen met een handicap vaak gediscrimineerd. Om die mentaliteit te veranderen, lanceren we campagnes voor de bevolking, de overheid en mensen met een handicap zelf. Dat doen we via krantenartikels en spots op radio en tv. Ook toneeltjes in dorpen zijn dikwijls doeltreffend.

We helpen de verenigingen bovendien om hun rechten af te dwingen. Onze hulp hangt af van de inspanningen die op beleidsniveau al zijn geleverd en verschilt dus van land tot land. We gaan na of het land al is toegetreden tot het Verdrag over de Rechten van Mensen met een Handicap, of er al nationale wetten zijn en of ze worden nageleefd. Vervolgens voorzien we opleidingen in lobbyen. Daarnaast stimuleren we verenigingen om druk uit te oefenen op lokaal beleidsniveau.

Acties vanuit België

Vanuit België organiseert de afdeling ontwikkelingseducatie acties om de rechten van mensen met een handicap te promoten. Zo ondersteunt het project ‘solidaire verenigingen’ uitwisselingen tussen verenigingen voor mensen met een handicap uit België en uit het Zuiden.

Onze beleidseenheid verdedigt onder meer de rechten van slachtoffers van landmijnen en clustermunitie. Handicap International heeft bijvoorbeeld slachtoffers van clustermunitie samengebracht in het team Ban Advocates. Zij komen op voor hun rechten tijdens tal van internationale conferenties.

Meer informatie

Getuigenis uit Cambodja

Workshops voor burgerschapsvorming

Ban Advocates

http://www.handicapinternational.be/en/what-we-do/banadvocates

Ban Advocate Aynalem

Project 'solidaire verenigingen'

Home Thaleia in China: een uniek verhaal

Gepubliceerd op: 13 november 2020

Meer over dit onderwerp

Gezondheidszorg voor iedereen
© Patrick Meinhardt / HI
Gezondheid Mensenrechten Revalidatie

Gezondheidszorg voor iedereen

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-epidemie vergroot de uitsluiting van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, voor wie de toegang tot de gezondheidszorg al problematisch was. De boodschap van Handicap International voor meer inclusie klinkt luider dan ooit.

Interview: Van Azië naar HELASIA
© HI
Mensenrechten

Interview: Van Azië naar HELASIA

Eind februari verhuisde onze collega Griet Van de Voorde naar Addis Abeba, Ethiopië, waar ze een nieuw hoofdstuk breit aan haar loopbaan bij Handicap International. We konden haar nog strikken voor enkele vragen over haar ervaringen in Azië en wat haar te wachten staat met HELASIA.

Voor een mijnenvrije wereld in 2025
© G. Lordet / HI
Mensenrechten Mijnen en andere wapens

Voor een mijnenvrije wereld in 2025

Eind november vond in Oslo de vierde Conferentie van het Verdrag van Ottawa plaats. De Staten die het Verdrag inzake het Verbod op Landmijnen sloten, hebben een vijfjarig actieplan aangenomen om ervoor te zorgen dat ontmijningsoperaties en andere verplichtingen van het verdrag worden nagekomen tegen 2025. Handicap International (HI) nam deel aan de conferentie.