Goto main content

Burgerschapsvorming in Cambodja

Mensenrechten
Cambodja
In 2012 zijn er in Cambodja gemeentelijke verkiezingen en in 2013 volgen er parlementsverkiezingen. De Wet voor de rdBescherming en de Bevoering van de Rechten van Personen met een Handicap is aangenomen in juli 2009. Volgens die wet hebben mensen met een handicap gelijke rechten om deel te nemen aan de verkiezingen in hun land. In 2010 organiseerden we een Project voor Burgerschapsvorming voor Personen met een Handicap.
Vorming voor mensen met een handicap.

Achtergrond van het project

In 2012 zijn er in Cambodja gemeentelijke verkiezingen en in 2013 volgen er parlementsverkiezingen. De Wet voor de rdBescherming en de Bevoering van de Rechten van Personen met een Handicap is aangenomen in juli 2009. Volgens die wet hebben mensen met een handicap gelijke rechten om deel te nemen aan de verkiezingen in hun land. In 2010 organiseerden we een Project voor Burgerschapsvorming voor Personen met een Handicap. Met dat project wilden we mensen met een handicap stimuleren om deel te nemen aan de verkiezingen. Ondanks de nieuwe wetgeving worden mensen met een handicap immers nog te vaak genegeerd, ook op politiek vlak. Daardoor heeft de overheid te weinig aandacht voor hun belangen. Handicap International leidde het project in samenwerking met lokale partners, zoals de Association of the Blind in Cambodia (ABC), Cambodia Disabled Peoples Organization (CDPO), Epic Arts, Maryknoll Deaf Development Program (DDP) en het internationale netwerk van Handicap International.

Workshops voor burgerschapsvorming

Binnen het Project voor Burgerschapsvorming organiseerden we educatieve workshops in de eigen gemeenschap van mensen met verschillende soorten beperkingen. We informeerden hen over verkiezingsprocedures, maar we wilden bovenal bereiken dat meer mensen met een handicap zich zouden inschrijven om te stemmen. Tussen 6 september en 15 oktober 2010 begeleidden we 16 trainingssessies. Aan elke workshop namen minstens 15 mensen deel. In totaal waren 286 mensen met een handicap, waaronder 140 vrouwen, betrokken bij de workshops.

Gemeenschapsgerichte bewustwordingscampagnes

Op de laatste dag van elke workshop moesten de deelnemers een communicatiestrategie voor een bewustwordingscampagne voorbeiden. Daarmee konden ze de informatie delen die ze gedurende de hele week hadden geleerd. De bewustwordingscampagnes moesten mensen stimuleren om zich in te schrijven om te stemmen. En ze maakten ook duidelijk dat mensen met een handicap in staat zijn zich engageren in het sociale leven en in verkiezingsprocedures. Veel teams reden voor hun campagne rond in een tractor met een megafoon. Ze reisden van huis tot huis om informatie te verspreiden en om mensen aan te moedigen te stemmen. Campagneteams kregen t-shirts, hoedjes, posters, vlaggen en folders om in hun dorpen uit te delen. Uiteindelijk organiseerden we 15 campagnes. 315 posters, 4990 folders, 32 vlaggen, 503 t-shirts, 200 cassettebandjes en 503 hoedjes werden uitgedeeld.

Resultaten van het project

We huurden een consultant in om de resultaten van het project te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat van de mensen met een handicap die in 2010 aan de workshops deelnamen, 80 % is ingeschreven om bij de gemeentelijke verkiezingen in 2012 te stemmen. Van de mensen met een handicap die niet aan de workshops deelnamen, is slechts 49 % ingeschreven.
 

Meer over dit onderwerp

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp
© Forum for Human Rights and Disability
Gezondheid Mensenrechten Preventie

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp

Na de COP26-top in Glasgow organiseerde het Belgische Be-Cause Health netwerk, waar Handicap International lid van is, op 23 en 24 november een conferentie over de nauwe relatie tussen milieu en gezondheid. Davide Ziveri, onze expert 'Milieu en gezondheid', blikt terug op deze conferentie.

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar
HI
Mensenrechten Noodhulp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking
© Sophie Pecourt / HI
Integratie Mensenrechten

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking

Geweld tegen vrouwen en meisjes met een beperking is een wereldwijd probleem: vrouwen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van geweld dan vrouwen zonder beperking of mannen met een beperking.