Goto main content

"Stop het moorden. Stop deze misdadige oorlogsmachine!"

Mijnen en andere wapens Noodhulp
Syrië
Handicap International veroordeelt de bombardementen op het belegerde Oost-Ghouta. De gewelddadige escalatie van de bombardementen in Oost-Ghouta in Syrië heeft de voorbije 72 uur geleid tot meer dan 200 dodelijke slachtoffers. De infrastructuur – vooral ziekenhuizen en schuilplaatsen – werd zwaar beschadigd. 
Malak is een slachtoffer van bombardementen. Hij wordt begeleid door onze partners in Syrië.

Handicap International veroordeelt de bombardementen op het belegerde Oost-Ghouta. De gewelddadige escalatie van de bombardementen in Oost-Ghouta in Syrië heeft de voorbije 72 uur geleid tot meer dan 200 dodelijke slachtoffers. De infrastructuur – vooral ziekenhuizen en schuilplaatsen – werd zwaar beschadigd.

390.000 burgers worden onder vuur genomen tijdens hevige bombardementen en luchtaanvallen in de enclave Oost-Ghouta, met een toenemend tekort aan water, voedsel en medicijnen.

 

Aanval op revalidatiecentrum

Een revalidatiecentrum van een partnerorganisatie van Handicap International werd verwoest na twee afzonderlijke bombardementen. Een vatenbom vernielde op dinsdag 20 februari de bovenste verdiepingen. Op woensdag 21 februari werd het centrum geraakt door een raket, die wat er nog overbleef van het gebouw volledig verwoestte.

De families die op dat ogenblik schuilden in de kelder, twee verdiepingen onder nul, moesten allemaal – levend – vanonder het puin bevrijd worden, waar ze uren vastzaten.Tot 100 burgers – stafmedewerkers, hun families en buren – hadden hun toevlucht genomen tot het revalidatiecentrum in de veronderstelling dat het daar veiliger was dan in hun eigen woningen. Alle diensten van het centrum zijn opgeschort.

Bij een ander incident werd een ambulance geraakt: de dokter en de verpleger in de ambulance overleefden de aanval niet, een kind dat naar een verzorgcentrum werd gebracht raakte gewond. 

 

Bewoners doen noodoproep

Een medewerker van een lokale Syrische organisatie vertelde aan Handicap International: “De campagne van systematische bombardementen is deze week nog maar eens geëscaleerd. We zijn verplicht om ons werk op te schorten, waardoor we de gewonden in Oost-Ghouta niet meer kunnen behandelen. De enige uitzondering is het ambulanceteam dat ondanks de voortdurende bombardementen uitrukt bij noodoproepen. Ik hoop dat jullie allemaal zullen bijdragen om de stem van de burgers in deze regio over te brengen. We roepen iedereen op om het moorden en deze misdadige oorlogsmachine te stoppen.”

Duizenden mensen zitten vast in hun huizen en hebben geen toegang tot een degelijke ondergrondse schuilplaats of zorgverlening. De hulpverleners werken ’s nachts tussen verschillende bombardementen door om – na maandenlange bombardementen -  de weinige hulp die ze nog kunnen bieden te verlenen. Tegenaanvallen vanuit Oost-Ghouta richting Damascus hebben eveneens voor de dood van tientallen burgers gezorgd.

 

Staakt-het-vuren

De zware golf van geweld in Syrië sinds januari van dit jaar is één van de ergste in een conflict dat al jaren aansleept – vooral in Idlib, Afrin en Oost-Ghouta. Stuk voor stuk dichtbevolkte gebieden: plaatselijke hulpverleners en medische experts melden dan ook dat de behoeftes toenemen voor de bevolking die vastzit in deze regio’s en geen mogelijkheden heeft om te vluchten.

Handicap International sluit zich aan bij de oproep van de VN-Veiligheidsraad en andere humanitaire organisaties tot een staakt-het-vuren in heel Syrië en de opheffing van de huidige belegeringen in Syrië, waaronder die van Oost-Ghouta. HI roept ook op tot een duurzame en betere toegang voor humanitaire organisaties in Syrië, inclusief de regio’s die belegerd worden of moeilijk te bereiken zijn. Het moet onmiddellijk toegestaan worden dat noodevacuaties veilig en regelmatig kunnen plaatsvinden. Humanitaire organisaties in Syrië moeten beschermd worden in overeenstemming met het Internationale Humanitair Recht.

In september 2015 lanceerde Handicap International een internationale campagne om een einde te maken aan bombardementen op burgers. Onze organisatie is één van de stichters van INEW (International Network on Explosive Weapons), een coalitie van internationale en nationale organisaties die bezorgd zijn om het wijdverspreide leed die zulke wapens veroorzaken.

 

Meer over dit onderwerp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties
© K. Tolentino / HI
Noodhulp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties

Handicap International bereidt zich voor op een noodhulpoperatie in de Filipijnen, na de passage van de tropische storm Rai midden december.

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet
© HI / Cyclocane
Noodhulp

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet

Een supertyfoon trok deze donderdag door het centrum van de Filippijnse archipel. De teams van Handicap International in het land bereiden zich voor om naar de getroffen gebieden te reizen.

Salam, Syrisch meisje met trauma's en dromen
© S.Khlaifat / HI
Mijnen en andere wapens Revalidatie

Salam, Syrisch meisje met trauma's en dromen

De familie van Salam was olijven aan het oogsten in een boomgaard in Syrië. De kleine Salam, vijf jaar op dat ogenblik, raakte geïntrigeerd door een vreemd, klein, metalen voorwerp.