Goto main content

Syrië: regionaal coördinator Thierry-Medhi getuigt

Noodhulp
Syrië
Thierry-Mehdi Benlahsen, regionaal coördinator voor de noodhulpoperaties van Handicap International in Syrië, vertelt waarom het zo belangrijk is dat de kwetsbaarste mensen – onder wie personen met een handicap – bij humanitaire acties niet over het hoofd gezien worden.
Een patiëntje in Libanon, verzorgd door kinesitherapeut Omar

Thierry-Mehdi Benlahsen, regionaal coördinator voor de noodhulpoperaties van Handicap International in Syrië, vertelt waarom het zo belangrijk is dat de kwetsbaarste mensen – onder wie personen met een handicap – bij humanitaire acties niet over het hoofd gezien worden.

Hoe is de situatie op dit moment in Syrië en de buurlanden? En hoe reageert Handicap International daarop?

De Syriërs die wij bijstaan, in de buurt van de stad Idlib of in de buurlanden waarheen zij gevlucht zijn, vertellen ons dat het alsmaar erger wordt. Wie bij het begin van het conflict naar Libanon of Jordanië vluchtte, deed dat uit eigen beweging. Nu vertrekt men omdat men geen andere keus meer heeft, zonder middelen en hals over kop. Velen zijn gewond, de meesten zijn getraumatiseerd door wat ze meegemaakt hebben.

Past u uw activiteiten aan, en hoe?

Wij hebben onze mobiele teams versterkt. Die vangen vluchtelingen op en verstrekken de informatie en de hulp die ze nodig hebben. Wij willen per se vermijden dat deze mensen (gekwetsten, slachtoffers van folteringen, personen met een handicap, alleenstaanden, bejaarden of zwangere vrouwen) van noodhulp verstoken zouden blijven. Want bij grootscheepse humanitaire operaties wil dat wel eens gebeuren. Deze groep mensen heeft behoefte aan specifieke opvang, en die kunnen de grote humanitaire organisaties vaak niet opbrengen.

Wij hebben onze acties ook moeten aanpassen om tegemoet te komen aan de toenemende psychologische noden van de vluchtelingen. Uit onze evaluaties blijkt dat zij behoefte hebben aan plekken waar zij hun sociale contacten weer kunnen opbouwen en vrijuit over hun ervaringen kunnen praten. Wij hebben ook gespecialiseerd personeel aangenomen voor recreatieve activiteiten met kinderen in de groepen die wij bezoeken. Voor bijzonder kwetsbare mensen, hun familie en hun kennissenkring, hebben wij ruimtes gecreëerd waar zij met elkaar kunnen praten. Door die gesprekken worden zij beter geïntegreerd en kunnen zij, indien nodig, leren hun lot te aanvaarden. In die mini-discussieforums kunnen zij ook ervaringen uitwisselen en nieuwe vormen van gemeenschapshulp ontdekken.

Waarom is sociale integratie zo belangrijk bij humanitaire hulpverlening?

In een noodsituatie als deze is haast iedereen kwetsbaar. De algemene humanitaire hulp richt zich op alle vluchtelingen die als dusdanig erkend zijn. Maar wij stellen vast dat bepaalde categorieën van mensen het moeilijk hebben om aan noodhulp te geraken, en daar willen wij iets aan doen. Naar mensen in een verhoogde staat van kwetsbaarheid moet bijzondere aandacht uitgaan. En toch worden zij bij noodhulpacties vaak over het hoofd gezien.

Daarom hebben wij bijvoorbeeld in Jordanië nauw samengewerkt met de VN-agentschappen die er de vluchtelingenkampen inrichten, vanwege de noden van mensen met bijzondere behoeften en beperkte mobiliteit.

Buitenlanders die in Syrië woonden komen in de buurlanden niet in aanmerking voor het statuut van vluchteling. In onze doelgroep zitten dus heel wat gerepatrieerde Libanezen en Jordaniërs. Maar wij zorgen ook voor lokale gemeenschappen die vluchtelingen opvangen. Doorslaggevend is voor ons niet hun statuut, maar wel hun behoeften.

Wat doet Handicap International voor personen met een handicap?

Wij zorgen ervoor dat mensen met handicaps de nodige revalidatiezorg krijgen, maar ook psychologische steun en toestellen (prothesen, loophulpmiddelen). Zo kunnen zij zich beter aan hun nieuwe leefsituatie aanpassen en de gevolgen van hun handicap verminderen.

In een situatie als deze is het ook erg belangrijk om te kunnen ingrijpen op het moment dat een blijvende handicap nog kan vermeden worden. Daarom voorzien wij in ziekenhuizen en gezondheidscentra revalidatiezorg voor gekwetsten, alvorens het tot een handicap komt. Dat doen wij in Jordanië en Libanon, maar sinds begin 2013 ook in Syrië zelf. Daarbij kunnen wij een beroep doen op uitstekende professionals uit deze drie landen. Wij hebben ze opgetrommeld om in de overbelaste ziekenhuizen te komen helpen. Zij moeten zich noodgedwongen tot de dringendste behandelingen beperken. Maar zonder behoorlijke revalidatie zouden tal van gewonden hun leven lang onder zware handicaps moeten lijden. En dat willen wij voorkomen.
 


 

Gepubliceerd op: 17 januari 2022

Meer over dit onderwerp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties
© K. Tolentino / HI
Noodhulp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties

Handicap International bereidt zich voor op een noodhulpoperatie in de Filipijnen, na de passage van de tropische storm Rai midden december.

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet
© HI / Cyclocane
Noodhulp

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet

Een supertyfoon trok deze donderdag door het centrum van de Filippijnse archipel. De teams van Handicap International in het land bereiden zich voor om naar de getroffen gebieden te reizen.

Salam, Syrisch meisje met trauma's en dromen
© S.Khlaifat / HI
Mijnen en andere wapens Revalidatie

Salam, Syrisch meisje met trauma's en dromen

De familie van Salam was olijven aan het oogsten in een boomgaard in Syrië. De kleine Salam, vijf jaar op dat ogenblik, raakte geïntrigeerd door een vreemd, klein, metalen voorwerp.