Goto main content

Pers

HANDICAP INTERNATIONAL is een onafhankelijke, internationale humanitaire organisatie die al 40 jaar hulp biedt in geval van armoede en exclusie, conflicten en natuurrampen. De organisatie steunt personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen, ziet erop toe dat in hun voornaamste behoeften voorzien wordt en tracht hun levensomstandigheden te verbeteren. De organisatie zet zich in voor de waardigheid en de fundamentele rechten van die personen. Sinds de oprichting van Handicap International in 1982 zette de ngo ontwikkelingsprogramma's op touw in meer dan 60 landen en bood het hulp in tal van noodsituaties, met onder andere 8 nationale afdelingen die samen het internationale netwerk van Handicap International vormen (Duitsland, België, Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).
Handicap International is een van de zes stichtende leden van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) en mocht in 1997 de gedeelde Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. In 2011 won de organisatie de Conrad N. Hilton Humanitarian Prize.

NEEM CONTACT OP MET

Duarte DE MUNTER

+32 (0) 478 95 47 07
[email protected]

HANDICAP INTERNATIONAL NOOPT STAATSHOOFDEN OM NODEN VAN KINDEREN MET EEN BEPERKING OP TE NEMEN IN NIEUWE ONDERWIJSPLANNEN

15/09/2022

De Conferentie voor Onderwijshervorming (Transforming Education) van de Verenigde Naties vindt plaats van 16 tot 19 september in het VN-hoofdkwartier in New York. Op 19 september zullen staatshoofden en regeringsleiders hun onderwijsdoelstellingen voorstellen na twee jaar COVID-19. Wereldwijd zijn er bijna 240 miljoen kinderen met een beperking (1); velen onder hen hebben geen toegang tot onderwijs. Handicap International werkt momenteel in 25 landen om inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking te bevorderen en te faciliteren. Het dringt er bij staatshoofden en de VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, dan ook op aan om deze kinderen op te nemen in hun beleid voor onderwijsontwikkeling.

689 BURGERS GEDOOD OF GEWOND DOOR AANVALLEN MET CLUSTERMUNITIE IN OEKRAÏNE

25/08/2022

Terwijl de Oekraïense crisis haar zesde maand ingaat, blijkt - uit het vandaag gepubliceerde Cluster Munition Monitor-rapport 2022 – dat in de eerste helft van 2022 minstens 689 burgers in Oekraïne gedood of gewond zijn geraakt bij aanvallen met clustermunitie. In andere landen werden geen nieuwe aanvallen met clustermunitie gemeld.

1 JAAR TALIBAN AAN DE MACHT IN AFGHANISTAN: MENSEN MET EEN HANDICAP ZWAARST GETROFFEN

11/08/2022

Sinds de taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan hebben overgenomen, is de humanitaire situatie erg verslechterd. 24,4 miljoen mensen - 55% van de bevolking - hebben humanitaire hulp nodig (vergeleken met 18,4 miljoen in 2021 en 9 miljoen in 2020). Mensen met een beperking worden het hardst getroffen door de huidige crisis in Afghanistan, waar bijna 80% van de volwassen bevolking een handicap heeft. Het is van cruciaal belang dat mensen toegang hebben tot humanitaire hulp en revalidatiezorg om die handicap te voorkomen of te behandelen. Handicap International is één van de weinige organisaties die dergelijke zorg biedt in Afghanistan.

19 JULI 2022: HANDICAP INTERNATIONAL VIERT 40-JARIG BESTAAN

19/07/2022

Dinsdag 19 juli is het 40 jaar geleden dat Handicap International werd opgericht in een vluchtelingenkamp in Thailand, dat als reactie op het onrecht dat duizenden door landmijnen verminkte burgers werd aangedaan. Vandaag heeft Handicap International meer dan 5.000 medewerkers die zich in zo'n 60 landen inzetten voor een solidaire en inclusieve wereld waarbij ze mensen met een handicap ondersteunen en hun fundamentele rechten verdedigen.

 

BELGIË NEEMT HET VOORTOUW IN DE STRIJD TEGEN HET GEBRUIK VAN EXPLOSIEVE WAPENS IN BEVOLKTE GEBIEDEN

22/04/2021

Op 21 april heeft het Nationaal Defensiecomité van het Belgische federale Parlement een baanbrekende resolutie aangenomen over de bescherming van de burgerbevolking tegen bombardementen in bevolkte gebieden. "De aanneming van de resolutie om burgers te beschermen tegen explosieve wapens is een sterk signaal. De Belgische parlementsleden hebben duidelijk geluisterd naar de stemmen van alle slachtoffers die hebben geleden en nog steeds lijden onder deze wapens", reageert Alma Taslidžan Al-Osta, advocacyverantwoordelijke voor ontwapening en de bescherming van burgers bij Handicap International.

SYRIË, JEMEN, IRAK, ... DE HUIDIGE CONFLICTEN LATEN NIEUWE BESMETTE GEBIEDEN ACHTER DIE MOEILIJKER TE ONTRUIMEN ZIJN

02/04/2021

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Mijnen is Handicap International verontrust over de uitzonderlijk hoge en complexe omvang van nieuwe besmettingen, waaronder ontplofbare oorlogsresten en geïmproviseerde mijnen, als gevolg van de huidige en recente conflicten. De Landmine Monitor, dat in november vorig jaar werd gepubliceerd, registreerde 5.554 slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2019. Dit blijft een zeer groot aantal voor de vijfde jaar op rij. 80% van de slachtoffers zijn burgers - en 43% van de burgerslachtoffers zijn kinderen. Deze tol is vooral te wijten aan de hevige gewapende conflicten in Afghanistan, Syrië, Jemen en andere delen van de wereld. Het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden en het ongekende niveau van ontruiming in sommige landen zullen complexe opruimingsoperaties vergen.

6 JAAR CONFLICT IN JEMEN: 21 HUMANITAIRE ORGANISATIES ROEPEN OP TOT EEN ONMIDDELIJK STAAKT-HET-VUREN

24/03/2021

Nu het conflict op 26 maart zijn zevende jaar ingaat, zijn nieuwe offensieven gelanceerd in Hodeidah, Taiz, Hajjah en Marib. Het aantal aanvallen op burgers neemt toe en het land dreigt in hongersnood te geraken. 21 humanitaire organisaties die in Jemen actief zijn, roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in het hele land en tot een terugkeer van de strijdende partijen naar de onderhandelingstafel.

ONTMIJNING EN HEROPBOUW SYRIË ZAL DECENNIA DUREN, MAAR BELGIË KAN NU ACTIE ONDERNEMEN

11/03/2021

Tien jaar na de start van het conflict is er nog steeds geen zicht op een oplossing. De wederopbouw van het land belooft een werk van kolossale omvang te worden: de vervuiling van explosieve wapens op het grondgebied, de verwoesting van infrastructuren en steden door de onophoudelijke bombardementen, de miljoenen vluchtelingen, de trauma's en verwondingen bij de Syrische bevolking, ... De oorlog in Syrië is een duidelijk voorbeeld van de humanitaire gevolgen op lange termijn van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. De staten moeten het totstandkomen van een internationale overeenkomst tegen stadsbombardementen ondersteunen om een einde te maken aan het lijden van de burgerbevolking.

TOENAME GEWELD OP VROUWEN MET EEN BEPERKING SINDS COVID-19

08/03/2021

Geweld tegen vrouwen en meisjes met een beperking is een wereldwijd probleem: vrouwen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van geweld dan vrouwen zonder beperking of mannen met een beperking. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een toename van huiselijk geweld. Aangezien het aantal vrouwen met een beperking die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld reeds hoger ligt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hun mishandeling ook is toegenomen. Handicap International wil hier de aandacht op vestigen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

HERVATING VAN DIPLOMATIEKE DISCUSSIES TEGEN STADS­BOMBARDEMENTEN

25/02/2021

Na een maandenlange onderbreking als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn de diplomatieke onderhandelingen over de totstandkoming van een internationale overeenkomst tegen bombardementen in bevolkte gebieden hervat. Van 3 tot 5 maart komen meerdere staten, waaronder België, online bijeen om deze overeenkomst te bespreken. Later dit voorjaar volgen de onderhandelingen over de definitieve tekst - de laatste etappe voor de conferentie waarop de overeenkomst voor ondertekening zal worden opengesteld. Handicap International roept de staten op om aan deze discussies deel te nemen en een sterk akkoord te steunen dat de bescherming van burgers waarborgt.

KONINGIN MATHILDE BEZOEKT HANDICAP INTERNATIONAL

19/01/2021

Deze dinsdagochtend bezocht Koningin Mathilde de kantoren van de ngo Handicap International in Elsene om de directeur van de organisatie in België, Erwin Telemans, en een aantal personeelsleden te ontmoeten. Ze deelden met de Koningin de activiteiten, visie en toekomstige projecten van de organisatie in meer dan 60 landen, maar ook de projecten die in 2020 werden opgezet om mensen met een beperking te helpen tijdens de pandemie kwamen ter sprake.

JEMEN: HANDICAP INTERNATIONAL IS VERONTRUST OVER DE ERNSTIGE HUMANITAIRE GEVOLGEN VAN DE AMERIKAANSE BESLISSING OM DE HOUTHIS ALS EEN TERRORISTISCHE ORGANISATIE TE CLASSIFICIEREN

12/01/2021

De beslissing van de VS om de de facto autoriteiten in Noord-Jemen te classificeren als een "terroristische" groepering en hun leiders als "terroristen" zal een onhoudbare humanitaire crisis nog verergeren. De internationale gemeenschap moet dit besluit veroordelen en mag er in geen geval gevolg aan geven. HI roept de nieuw gekozen regering van Biden op om te zorgen voor duidelijke, afdwingbare en onmiddellijk doeltreffende vrijstellingsmechanismen, zodat humanitaire organisaties zonder onderbreking in de regio kunnen werken. De essentiële humanitaire activiteiten en enkele duizenden levens worden zonder humanitaire vrijstelling in gevaar gebracht. In onze inspanningen om levens te redden door hulp en zorg te bieden, mogen humanitaire organisaties en hun medewerkers niet gecriminaliseerd worden.

GEBRUIK VAN VERBODEN CLUSTERBOMMEN IN CONFLICT ARMENIË-AZERBEIDZJAN

25/11/2020

Uit het verslag van 2020 van de Cluster Munition Monitor, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat in 2019 nieuwe aanvallen met clusterwapens hebben plaatsgevonden in Syrië. Volgens het verslag zijn nagenoeg alle slachtoffers van deze wapens burgers. Het recente gebruik ervan in de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan, bewijst dat de strijd tegen het gebruik van deze wapens nog lang niet is gestreden. Van 25 tot 27 november vindt de tweede conferentie plaats – dit keer online - waarop de verdragspartijen zich buigen over de naleving van het Verdrag van Oslo, dat clusterwapens verbiedt. Handicap International roept alle staten op om elk gebruik van deze wapens door partijen in conflict systematisch te veroordelen, ongeacht de omstandigheden. De organisatie vraagt daarnaast alle staten die het verdrag nog niet hebben ondertekend, om dat alsnog te doen en zo levens te redden.

LANDMINE MONITOR REPORT 2020: COVID-19 BEMOEILIJKT STRIJD TEGEN LANDMIJNEN

12/11/2020

Voor het vijfde jaar op rij maakt het rapport 2020 van de Landmine Monitor gewag van een uitzonderlijk hoog aantal slachtoffers van landmijnen, voor het merendeel burgers. De uitbraak van de COVID-19-pandemie begin 2020 heeft ook een nieuwe reeks onvoorziene uitdagingen met zich meegebracht waaraan de mijnbestrijdingsgemeenschap zich heeft moeten aanpassen om zich te kunnen blijven richten op het uiteindelijke doel van het Verdrag van Ottawa, namelijk een einde maken aan de leed veroorzaakt door mijnen. Nu de COVID-19-pandemie de humanitaire strijd tegen landmijnen op losse schroeven zet, maant Handicap International de Staten eveneens aan om hun activiteiten af te stemmen op de gezondheidsmaatregelen en hun inspanningen om landmijnen voorgoed de wereld uit te helpen, onverminderd voort te zetten.

HUMANITAIRE HULP: EEN BELGISCH PROJECT BEKROOND DOOR EUROPA

24/09/2020

In het kader van de Horizon Prizes 2020 van de Europese Unie viel de ngo Handicap International twee keer in de prijzen. Zo werd zowel haar project Odyssée2025, dat drones inzet voor ontmijningsoperaties, als haar project rond revalidatie op afstand bekroond. In 2018 zette de organisatie met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ontmijningsoperaties op in Tsjaad met gebruik van drones. Dankzij dit innovatieve humanitaire project kan de duur van de ontmijningsoperaties aanzienlijk verkort worden, waardoor de gebieden sneller aan de bevolking kunnen worden overgedragen.

LANCERING VAN DE 'MOBILITY CHALLENGE' VOOR EEN INCLUSIEVE MOBILITEIT

16/09/2020

In het kader van de Europese week van de mobiliteit heeft Handicap International de #MobilityChallenge gelanceerd om het brede publiek bewust te maken van het belang van mobiliteit voor personen met een beperking. Verschillende persoonlijkheden en sporters hebben zich bij de organisatie aangesloten in deze symbolische uitdaging en hebben een parcours afgelegd in de vorm van een gigantische blauwe pijl.

BEIROET: HANDICAP INTERNATIONAL VERLEENT NOODHULP AAN SLACHTOFFERS

07/08/2020

De beelden die de ravage toonden na de twee ontploffingen dinsdagavond in Beiroet laten niets aan de verbeelding over. Meer dan 5 000 gewonden hebben dringend medische hulp nodig, de zorginfrastructuur werd zwaar geraakt. Handicap International is actief in het land en mobiliseert zich om noodhulp te verlenen. 

COVID-19: STEUN VOOR MIGRANTEN MET EEN BEPERKING IN BRUSSEL HEROPGESTART

31/07/2020

Handicap International herstart haar projecten ter ondersteuning van migranten met een beperking in twee ondersteuningscentra in Brussel. Sinds de COVID-19-crisis moest de organisatie haar activiteiten in België stopzetten, maar de afgelopen twee weken hebben de kinesitherapeuten van de organisatie weer een tiental patiënten per week ontvangen. 

CONFERENTIE IN BRUSSEL OVER SYRIË: 7 NGO'S WAARSCHUWEN VOOR HONGERSNOOD

29/06/2020

Zeven humanitaire organisaties roepen de deelnemende Staten op om tijdens de donorconferentie over de Syrische crisis, die op 29 en 30 juni in Brussel plaatsvindt, adequate antwoorden te vinden op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de humanitaire situatie in Syrië.  

VLUCHTELINGEN MET EEN BEPERKING VALLEN DOOR COVID-19 NOG MEER TEN PROOI AAN DISCRIMINATIE EN VOEDSELON­­EKERHEID 

19/06/2020

In het kader van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni brengt Handicap International haar nieuwe rapport "COVID-19 in the humanitarian contexts: no excuses to leave persons with disabilities behind!" om de aandacht te vestigen op de moeilijkheden die vluchtelingen en ontheemden met een beperking ondervinden als gevolg van de covid-19-crisis. Volgens het verslag hebben zij sinds het begin van de crisis steeds meer problemen om toegang te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg, lijden ze aan voedseltekort en worden ze vaak geïsoleerd, gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

NIEUW RAPPORT OVER JEMEN: LUIDEN BOMBARDE­MENTEN EEN LANGZAAM DOODVONNIS IN VOOR BEVOLKING? 

12/06/2020

Handicap International publiceert haar nieuwe rapport “Death Sentence to Civilians: The Long-Term Impact of Explosive Weapons in Populated Areas in Yemen” waaruit blijkt dat de bombardementen in bevolkte gebieden decennia aan vooruitgang in Jemen ongedaan hebben gemaakt. Op dit moment heeft meer dan de helft van de Jemenieten - 16 miljoen mensen - te maken met voedselonzekerheid en daarnaast bijna geen toegang tot de gezondheidszorg: 50% van de gezondheidsvoorzieningen functioneert niet meer. De organisatie roept landen, waaronder ook België, nu op om samen een krachtige politieke verklaring te ondertekenen die de vreselijke gevolgen van de bombardementen een halt toeroept.

COVID-19: HUMANITAIRE LUCHTBRUG VERBINDT BELGIË MET CONGO

06/06/2020

Handicap International neemt op 7 en 8 juni deel aan een reeks humanitaire noodvluchten van België en Frankrijk naar de Democratische Republiek Congo (DRC), samen met het Humanitair Logistiek Netwerk (HLN) en met financiële steun van de Europese Unie. Deze vluchten zullen 40 ton essentiële uitrusting (beschermingsmateriaal, geneesmiddelen, ziekenhuisapparatuur…) vervoeren. Zij zullen ook 172 humanitaire hulpverleners transporteren om de verwoestende gevolgen van de covid-19-pandemie voor de meest kwestbaren te bestrijden.

COVID 12-12 CAMPAGNE KOMT OP KRUISSNELHEID

11/05/2020

Twee weken na de opstart komt de Covid12-12 campagne van het Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties op kruissnelheid. De teller van de actie staat momenteel op 500 000 euro.  Dit bedrag bestaat uit de giften die rechtstreeks op de 12-12 rekening werden gestort en de giften op rekening van de individuele leden.

7 HUMANITAIRE ORGANISATIES LANCEREN DE OPROEP COVID 12-12

27/04/2020

Onder de naam COVID 12-12 lanceert Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare ontwikkelingslanden geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België – zich om de pandemie te stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen te redden.

COVID-19: PERSONEN MET EEN HANDICAP MEER KANS OP STIGMATISERING EN DISCRIMINATIE

10/04/2020

Op het terrein passen de teams van Handicap International hun activiteiten aan om de verspreiding van Covid-19 te beperken en de meest kwetsbare personen te helpen, maar de organisatie maakt zich zorgen: zonder aangepaste maatregelen dreigt de pandemie de situatie van mensen met een handicap te verergeren. Voornamelijk in de armste landen, in conflict- of rampgebieden waar de toegang tot gezondheidsdiensten al beperkt is.

VIJF JAAR OM DE WERELD TE ONTMIJNEN

04/04/2020

In het kader van de Internationale Dag tegen Mijnen op 4 april, wil Handicap International meer aandacht vragen voor de landmijnenproblematiek wereldwijd. 85% van de slachtoffers van landmijnen zijn burgers. In 2014 maakten de landen van het Internationaal Verdrag inzake het Verbod op Landmijnen een belofte: de wereld mijnenvrij maken tegen 2025. Volgens Handicap International liggen de meeste landen niet op schema om deze doelstelling te behalen. Belgische gamers ondernemen actie en worden ontmijners voor een dag.  

JEMEN: EEN HELE GENERATIE ERNSTIG GEWOND VOOR HET LEVEN

26/03/2020

Sinds het begin van het conflict in Jemen heeft Handicap International meer dan 3.000 slachtoffers van explosieve wapens behandeld, waaronder 850 slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten. Bijna allemaal hebben ze een blijvende handicap overgehouden als gevolg van hun verwondingen en zullen ze specifieke nazorg voor de rest van hun leven nodig hebben. De organisatie maakt zich zorgen over de vele belemmeringen voor humanitaire interventies en de toegang tot de bevolking. Thomas Hugonnier, projectverantwoordelijke voor de organisatie in het Midden-Oosten, getuigt over de situatie in het land. 

9 JAAR CONFLICT IN SYRIË: HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT EEN ONMIDDELLIJKE STAAKT-HET-VUREN

13/03/2020

Ongeveer een miljoen mensen - voornamelijk vrouwen en kinderen - hebben de voorbije maanden de gevechten en bombardementen in Idlib, in het noorden van Syrië ontvlucht. Handicap International roept alle landen op om zich ten volle in te zetten voor het diplomatieke proces dat in oktober vorig jaar werd opgestart om de burgers beter te beschermen tegen bombardementen in bevolkte gebieden, die essentiële infrastructuren zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra vernietigen.  

HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT MEER AANDACHT VOOR VLUCHTELIN­GENVROUWEN MET EEN HANDICAP

08/03/2020

In crisistijden zijn vrouwen met een handicap bijzonder kwetsbaar. Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, roept Handicap International op om meer aandacht te besteden aan vluchtelingenvrouwen met een handicap. Zij maken twee keer zoveel kans om het slachtoffer te worden van seksueel geweld en misbruik en om te worden uitgesloten van humanitaire hulp.

IDLIB IN DE VAL: BELGIË MOET ZIJN VERANT­WOORDELIJK NEMEN

27/02/2020

Bijna een miljoen mensen zijn gedwongen te vluchten voor gevechten en bombardementen in Idlib, in het noordwesten van Syrië. Handicap International roept de Staten, waaronder België, op om zich ten volle in te zetten voor het diplomatieke proces dat in oktober vorig jaar werd opgestart om de burgers beter te beschermen tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. 

HANDICAP INTERNATIONAL VEROORDEELT DE BESLISSING VAN DE REGERING TRUMP OM OPNIEUW LANDMIJNEN TE GEBRUIKEN

01/02/2020

Handicap International veroordeelt de beslissing van de regering Trump om de opslag en het gebruik van antipersoonsmijnen door de VS voortaan weer toe te laten. Antipersoonsmijnen zijn verwoestende wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en soldaten. Handicap International, medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL), veroordeelt deze beslissing, een historische stap achteruit wat de bescherming van burgers in gewapende conflicten betreft. 

"KOOP SOKKEN EN STEUN PERSONEN MET EEN BEPERKING"

31/01/2020

De ngo Handicap International zet haar campagne #ItTakesTwo voort en roept het grote publiek op haar sokken te kopen om personen met een fysieke beperking te steunen. Het ingezamelde bedrag gaat naar de revalidatieprojecten van de organisatie. 

#ITTAKESTWO: NIEUWE CAMPAGNE VAN HANDICAP INTERNATIONAL ZET BELANG REVALIDATIEZORG IN DE KIJKER

03/12/2019

Handicap International lanceert op 3 december in het kader van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap haar nieuwe campagne #ittakestwo. Met de campagne wil Handicap International aandacht vragen voor het belang van revalidatiezorg. Deze is in ontwikkelingslanden vaak nog zeer beperkt, wat een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van zowel het sociale als professionele leven van mensen met een fysieke handicap. 

LANDMINE MONITOR 2019: ÉÉN MIJNSLACHTOFFER PER UUR 

21/11/2019

De Landmine Monitor 2019, die vandaag gepubliceerd werd, meldt voor het vierde achtereenvolgende jaar een uitzonderlijk hoog aantal mijnslachtoffers. De Monitor registreerde in 2018 6.897 slachtoffers van mijnen, bijna één nieuw slachtoffer per uur. De Staten die partij zijn bij het Verdrag tegen het gebruik van mijnen komen van 25 tot en met 29 november in Oslo (Noorwegen) bijeen. Handicap International roept de staten op ervoor te zorgen dat het internationaal humanitair recht wordt geëerbiedigd en vraagt om druk uit te oefenen op de Staten om het gebruik van deze wapens een halt toe te roepen.

BELGISCHE WERELDPRIMEUR: DRONES DETECTEREN ONDERGRONDSE MIJNEN 

08/11/2019

De ngo Handicap International heeft, samen met Mobility Robotics, voor het eerst ondergrondse mijnen gedetecteerd met behulp van drones. Sinds begin februari dit jaar werd er in Tsjaad onderzoek gedaan naar deze technologie, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De technologie zal de duur van de ontmijningsoperaties aanzienlijk verkorten en het werk van de ontmijners veiliger maken. Het is een belangrijke stap voorwaarts en niet minder dan een revolutie voor de humanitaire ontmijningssector. 

BOMBARDEMENTEN IN BEVOLKTE GEBIEDEN: DE STATEN ERKENNEN EINDELIJK DE NOOD OM ACTIE TE ONDERNEMEN 

03/10/2019

Op 1 en 2 oktober zijn verschillende Staten bijeengekomen op de Conferentie van Wenen om een politieke oplossing te vinden voor de bescherming van burgers bij oorlogen in steden. Deze conferentie opende een historisch diplomatiek proces om een einde te maken aan de rampzalige gevolgen van bombardementen in bevolkte gebieden. Vandaag de dag zijn meer dan 90 procent van de slachtoffers van explosieve wapens burgers. Handicap International heeft  tijdens de conferentie druk uitgeoefent op de aanwezige Staten zodat een sterke politieke verklaring uit de bus komt in de komende zes maanden om het bombarderen van steden te stoppen en te veroordelen.

CONFERENTIE VAN WENEN: HET EINDE VAN BOMBARDEMENTEN IN BEVOLKTE GEBIEDEN?

30/09/2019

Op 1 en 2 oktober komen verschillende Staten bijeen op de Conferentie van Wenen om een politieke oplossing te vinden voor de bescherming van burgers bij oorlogen in steden. Deze conferentie opent een historisch diplomatiek proces om een einde te maken aan de rampzalige gevolgen van bombardementen in bevolkte gebieden. Vandaag de dag zijn meer dan 90 procent van de slachtoffers van explosieve wapens burgers. Handicap International zal tijdens de conferentie druk uitoefenen op de aanwezige Staten zodat een sterke politieke verklaring uit de bus komt om het bombarderen van steden te veroordelen.

CLUSTER MUNITION REPORT 2019: CLUSTERBOMMEN BLIJVEN BURGERS DODEN

29/08/2019

Volgens de Cluster Munition Monitor 2019 hebben in 2018 nieuwe aanvallen met clusterwapens plaatsgevonden in Syrië. Deze aanvallen leiden tot een zware vervuiling van de gronden, wat een dodelijke en langdurige bedreiging vormt voor de lokale bevolking. Maar liefst 40 % van de clustermunitie komt niet tot ontploffing bij impact. De Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag van Oslo, die clustermunitie verbiedt, wordt van 2 tot 4 september 2019 in Genève gehouden. Handicap International roept de staten op het internationaal recht toe te passen en het gebruik van deze wapens systematisch te veroordelen.

WEST-MOSOEL IS NOG STEEDS BESMET DOOR EXPLOSIEVE OORLOGSRESTEN

08/07/2019

Twee jaar na de overname van Mosoel door de Iraakse strijdkrachten op 10 juli 2017 is het westelijke deel van de stad nog steeds verlaten, vernield en vervuild door duizenden explosieve oorlogsresten. Meer dan 500 000 mensen zijn nog steeds niet in staat om naar huis terug te keren en leven in kampen. Handicap International (HI) roept de internationale gemeenschap op om te reageren op deze humanitaire tragedie en om ervoor te zorgen dat er geen explosieve wapens meer worden gebruikt in de steden.

RWANDA : TRAUMA’S VERWERKEN 25 JAAR NA DE GENOCIDE

29/04/2019

In Rwanda gaan nu zondag de herdenkingsplechtigheden van start voor de genocide van de Tutsi’s, die in 1994 heeft geleid tot de dood van meer dan 800 000 mensen. Vijfentwintig jaar later lijdt bijna één op drie personen aan een posttraumatische stressstoornis. HI staat de slachtoffers van geweld nog steeds bij. De organisatie kwam vlak na de genocide in actie en slaagde erin psychosociale steun te verlenen aan meer dan 25 000 personen. 

GEÏMPROVISEERDE LANDMIJNEN MAKEN STEEDS MEER SLACHTOFFERS IN CONFLICTGEBIEDEN

18/04/2019

Brussel, woensdag 3 april 2019 - Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de bewustwording en bestrijding van landmijnen trekt Handicap International aan de alarmbel over het grote aantal explosieven in huidige of recente conflictgebieden, waaronder een stijgende hoeveelheid geïmproviseerde tuigen. Deze explosieven bevinden zich bovendien vaak in moeilijk te ontmijnen stadswijken, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor humanitaire mijnopruiming. 

4 JAAR CONFLICT IN JEMEN: HANDICAP INTERNATIONAL VEROORDEELT DAGELIJKSE BOMBARDEMENTEN

26/03/2019

Willekeurige bombardementen, een erkende voedselcrisis, nietsontziende epidemieën … al sinds 2015 betaalt de Jemenitische bevolking een hoge tol voor het blinde geweld tussen Houthi’s en regeringstroepen gesteund door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Terwijl een VN-resolutie in december 2018 nog een waterkansje bood op een staakt-het-vuren, wordt het akkoord in Hodeida, Hajjah en Sanaa inmiddels elke dag met de voeten getreden. Na 18.000 luchtaanvallen en een systematisch gebruik van antipersoonsmijnen is de burgerbevolking het grootste slachtoffer in deze asymmetrische oorlog.

8 JAAR CONFLICT IN SYRIË: 11 MILJOEN SYRIËRS HEBBEN NOOD AAN HUMANITAIRE HULP

14/03/2019

Na 8 jaar conflict hebben meer dan 11 miljoen Syriërs – 70% van de bevolking – humanitaire hulp nodig. De toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, voedsel, drinkbaar water en onderdak blijft een absolute prioriteit, terwijl de explosieve oorlogsresten in het land de terugkeer van de bevolking en de heropbouw van het land verhinderen. Al zeven jaar lang helpt Handicap International Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon door psychosociale steun en revalidatieprojecten te verlenen.

HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT MEER AANDACHT VOOR VROUWEN MET EEN HANDICAP

08/03/2019

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vraagt Handicap International meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een handicap, die te vaak slachtoffer zijn van geweld en meer risico lopen op armoede of sociale discriminatie.

ERWIN TELEMANS NIEUWE DIRECTEUR VAN HANDICAP INTERNATIONAL

16/01/2019

Erwin Telemans is de nieuwe algemeen directeur van de humanitaire organisatie Handicap International België. Na een carrière van 20 jaar in Afrika, neemt hij de fakkel over van Jean Van Wetter, die sinds 2016 aan het hoofd van de organisatie stond.

HANDICAP INTERNATIONAL SLUIT HAAR PROGRAMMA IN BURUNDI

08/01/2019

Instellen

CLUSTER MUNITION MONITOR 2018: 99 % VAN DE SLACHTOFFERS VAN CLUSTERBOMMEN ZIJN BURGERS

30/08/2018

De Cluster Munition Monitor 2018, dat dit jaar zijn 10e verjaardag viert, bracht vandaag zijn verslag uit en maakt gewag van 289 slachtoffers van clusterwapens, waarvan 187 uit Syrië komen. In 99 % van de opgetekende gevallen ging het om burgers. Van 3 tot 5 september komen de lidstaten van het Verdrag van Oslo bijeen in Genève. Handicap International roept daarom de staten en strijdende partijen op om onmiddellijk af te zien van elk gebruik van clustermunitie.

WERELDWIJD GAAN MEER DAN 32 MILJOEN KINDEREN MET EEN HANDICAP NIET NAAR SCHOOL

10/08/2018

Hoewel onderwijs een recht is voor alle kinderen in de wereld, gaan 32 miljoen kinderen met een handicap niet naar school. Handicap International lanceert vóór de start van het schooljaar een nieuwe internationale campagne “school 4 all” om aandacht te vragen voor deze miljoenen kinderen, die geen toegang hebben tot onderwijs. 

MOSOEL: 6 LUCHT­BOMBARDEMENTEN PER DAG EN 8 MILJOEN TON EXPLOSIEVE OORLOGSRESTEN

09/07/2018

1 jaar na de bevrijding van Mosoel maakt 8 miljoen ton explosieve oorlogsresten de stad nog steeds levensgevaarlijk.[1] Nu duizenden gewonden verzorging zoeken en meer dan 300.000 ontheemden nog steeds in kampen en bij gastgemeenschappen leven, is Mosoel bezaaid met explosieve oorlogsresten en dus een tikkende tijdbom.

SYRIË: MEER DAN 300 000 SYRISCHE VLUCHTELINGEN ZITTEN VAST AAN DE GRENS

05/07/2018

De voorbije dagen is het aantal Syriërs dat het conflict in het zuiden van het land ontvluchtte verviervoudigd, van ongeveer 60.000 naar 272.000 burgers. Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) vluchtte het merendeel van hen naar de Golanhoogte aan de grens met Israël. Zo’n 60.000 burgers begaven zich in de richting van de zuidelijke grens met Jordanië. 

MEISJES EN VROUWEN MET EEN BEPERKING ZIJN VIER KEER VAKER HET SLACHTOFFER VAN GENDER­GERELATEERD GEWELD

04/06/2018

Op dinsdag 5 juni zullen vijf humanitaire hulpverleners het op de twaalfde editie van de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel hebben over de uitdagingen in de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Gendergerelateerd geweld de wereld uit helpen is een cruciale stap op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2030.

GAZA: HANDICAP INTERNATIONAL BREIDT ACTIVITEITEN UIT VOOR DUIZENDEN GEWONDEN

17/05/2018

Door het groot aantal gewonden en de blokkade van de Gazastrook zijn de ziekenhuizen niet in staat om dringende medische zorgen te verlenen. Handicap International heeft daarom beslist om zijn activiteiten in Gaza uit te breiden en biedt zijn expertise op vlak van dringende revalidatiezorg aan, zodat de gewonden de beste kans op herstel krijgen.    

HANDICAP INTERNATIONAL WIJST NAAR INTERNATIONALE GEMEENSCHAP: NEEM UW VERANT­WOORDELIJKHEID OP

24/04/2018

Naar aanleiding van de Syriëconferentie op 24 en 25 april in Brussel, had Handicap International tijdens de eerste dag van de conferentie een duidelijke boodschap voor de deelnemers: laat jullie invloed gelden, bescherm de Syrische bevolking en de hulpverleners en geef de slachtoffers van het conflict opnieuw zicht op een toekomst.

AXELLE RED ONTMOET SYRISCHE VLUCHTELINGEN IN JORDANIË

10/04/2018

Op maandag 9 april heeft Axelle Red, ambassadrice van Handicap International, Syrische vluchtelingen ontmoet in een vluchtelingenkamp in Jordanië. De organisatie biedt hier steun aan Syrische vluchtelingen, met bijzondere aandacht voor gewonden en kwetsbare personen. 

7 JAAR CONFLICT IN SYRIË: EEN AANVAL ELKE 15 MINUTEN

14/03/2018

Terwijl het conflict in Syrië verder woedt, herinnert Handicap International eraan dat de Syrische bevolking al zeven jaar lang slachtoffer is van grootschalige luchtaanvallen. In 2017 waren er 91 aanvallen per dag, of een aanval elke 15 minuten. 

VROUWEN MET EEN HANDICAP: TIEN KEER MEER RISICO OP SEKSUEEL GEWELD

08/03/2018

Wereldwijd wordt één vrouw op drie het slachtoffer van geweld. Vrouwen en meisjes met een handicap lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart vraagt Handicap International meer aandacht voor deze problematiek.  

Instellen

HANDICAP INTERNATIONAL ONTHULT NIEUWE VISUELE IDENTITEIT

24/01/2018

Ter gelegenheid van haar 35e verjaardag onthult Handicap International haar nieuwe visuele identiteit. Voor het eerst in haar geschiedenis mat de organisatie zich een sterk, zinvol logo en een nieuwe handtekening aan die haar waarden en missie nog meer weerspiegelen. 

THE FLOOR IS LAVA

06/07/2017

Het klassieke kinderspel ‘de vloer is lava’ is momenteel een wereldwijde internethype op de sociale media. Handicap International surft mee op de trend en lanceert een nieuwe campagne ‘The Floor Is Lava’ om aandacht te vragen voor de slachtoffers van landmijnen en explosieve oorlogsresten wereldwijd. 

200.000 BURGERS ZITTEN GEVANGEN IN MOSOEL

02/06/2017

Momenteel zitten 200.000 mensen gevangen te midden van de gevechten in de Iraakse stad Mosoel[1]. In de komende dagen wordt verwacht dat ze de stad zullen ontvluchten. Vorige week, begonnen de Iraakse troepen aan een nieuw offensief om de stad Mosoel te heroveren[2]. Volgens Handicap International is het een verontrustende situatie.

LOPEN ZODAT ANDEREN KUNNEN STAPPEN! 278 MENSEN LOPEN VOOR HANDICAP INTERNATIONAL

26/05/2017

Op zondag 28 mei lopen 278 personen de 20 km door Brussel met het We Repair Lives-team ten voordele van Handicap International. Een absoluut record!

3D PROTHESE: EEN VEELBELOVENDE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

15/05/2017

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat computer-aided design (CAD)[1] en 3D-printen de toegang tot kwalitatieve kunstmatige ledematen zou kunnen vergroten. Handicap International heeft de eerste klinische tests van de nieuwe methode in Togo, Madagaskar en Syrië afgerond.

START VAN FACE-TO-FACE FONDSENWERVING

28/04/2017

Handicap International werkt vanaf nu samen met een gespecialiseerd agentschap, Direct Result, om mensen op straat kennis te laten maken met de organisatie. Een fondsenwervingsteam zal gedurende drie maanden voorbijgangers op straat aanspreken over de projecten van Handicap International.

HANDICAP INTERNATIONAL ORGANISEERT OPNIEUW ‘DESIGN WITH A HEART’

05/04/2017

Slimme hulpmiddelen kunnen het leven van iemand met een handicap, ziekte of respectabele leeftijd een pak vergemakkelijken. Sinds de allereerste editie van de wedstrijd ‘Design with a Heart’ werden er zo bijna 300 ideeën voorgesteld. Handicap International lanceert de 14e editie en hoopt opnieuw op heel wat mooie uitvindingen.

EXPLOSIEVE WAPENS VORMEN EEN PERMANENTE BEDREIGING VOOR BURGERS

04/04/2017

4 april is de dag waarop jaarlijks wereldwijd wordt gesensibiliseerd rond landmijnen en clustermunitie. Explosieve wapens maken vrijwel uitsluitend burgerslachtoffers en vormen een permanente bedreiging voor de bevolking, die er jaren na een conflict nog steeds het slachtoffer van kan worden. Handicap International, die een internationale campagne heeft lopen tegen het gebruik van explosieve wapens in woongebieden, roept de Internationale gemeenschap op om deze praktijk een halt toe te roepen en te veroordelen.

VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN BOMMEN OP BURGERS

22/03/2017

Op zaterdag 25 maart, palmen de vrijwilligers van Handicap International de Agoraplein in Brussel, maar ook de Korenmarkt in Gent en de Grote markt in Bergen in om aandacht te vragen voor het gebruik van zware explosieven in dichtbevolkte gebieden. Ze vragen de voorbijgangers een petitie te ondertekenen die het bombarderen van burgers een halt moet toeroepen.

Instellen

SYRIË: 6 JAAR OORLOG

21/03/2017

Op 15 maart is het Syrische conflict zes jaar aan de gang. Elke maand raken in Syrië 30.000 mensen gewond door oorlogsgeweld en 13,5 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. Tussen september en december 2016 werden er per dag gemiddeld 94 aanvallen met explosieve wapens geregistreerd. Handicap International roept de strijdende partijen op om niet langer explosieve wapens te gebruiken in bevolkte gebieden. 

HANDICAP INTERNATIONAL START ONTMI­JNINGSACTIES IN MEEST ‘VERVUILDE’ LAND TER WERELD

03/03/2017

Handicap International start met ontmijningsacties in Irak, een van de landen dat het meest vervuild is door mijnen wereldwijd. Al 30 jaar wordt het land geteisterd door het ene conflict na het andere, met miljoenen ontheemden en een grondgebied vol explosieve oorlogsresten tot gevolg. De organisatie heeft ontmijningsteams ingezet om deze oorlogsresten op te sporen en te vernietigen, om te vermijden dat terugkerende burgers door de wapens gewond raken. 

HANDICAP INTERNATIONAL STEUNT 'SHE DECIDES'

28/02/2017

Meer dan 40 staten en verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Handicap International, komen op donderdag 2 maart samen in Brussel voor de She Decides-conferentie. She Decides ijvert ervoor dat hulporganisaties in ontwikkelingslanden hun werk rond gezinsplanning en vrouwenrechten kunnen verderzetten na de anti-abortusmaatregel van de Amerikaanse regering.

Instellen

SYRIE: DOOR HANDICAP INTERNATIONAL GESTEUND ZIEKENHUIS GEBOMBARDEERD

16/02/2017

Een ziekenhuis dat door Handicap International wordt gesteund in het gouvernement van Deraa (zuiden van Syrië) werd in de avond van 13 februari getroffen door een bombardement. Verschillende leden van het personeel zijn gewond en het gebouw is gedeeltelijk vernield.