Meteen naar de inhoud

Pers

HUMANITAIRE HULP: EEN BELGISCH PROJECT BEKROOND DOOR EUROPA

24/09/2020

In het kader van de Horizon Prizes 2020 van de Europese Unie viel de ngo Handicap International twee keer in de prijzen. Zo werd zowel haar project Odyssée2025, dat drones inzet voor ontmijningsoperaties, als haar project rond revalidatie op afstand bekroond. In 2018 zette de organisatie met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ontmijningsoperaties op in Tsjaad met gebruik van drones. Dankzij dit innovatieve humanitaire project kan de duur van de ontmijningsoperaties aanzienlijk verkort worden, waardoor de gebieden sneller aan de bevolking kunnen worden overgedragen.

LANCERING VAN DE 'MOBILITY CHALLENGE' VOOR EEN INCLUSIEVE MOBILITEIT

16/09/2020

In het kader van de Europese week van de mobiliteit heeft Handicap International de #MobilityChallenge gelanceerd om het brede publiek bewust te maken van het belang van mobiliteit voor personen met een beperking. Verschillende persoonlijkheden en sporters hebben zich bij de organisatie aangesloten in deze symbolische uitdaging en hebben een parcours afgelegd in de vorm van een gigantische blauwe pijl.

BEIROET: HANDICAP INTERNATIONAL VERLEENT NOODHULP AAN SLACHTOFFERS

07/08/2020

De beelden die de ravage toonden na de twee ontploffingen dinsdagavond in Beiroet laten niets aan de verbeelding over. Meer dan 5 000 gewonden hebben dringend medische hulp nodig, de zorginfrastructuur werd zwaar geraakt. Handicap International is actief in het land en mobiliseert zich om noodhulp te verlenen. 

COVID-19: STEUN VOOR MIGRANTEN MET EEN BEPERKING IN BRUSSEL HEROPGESTART

31/07/2020

Handicap International herstart haar projecten ter ondersteuning van migranten met een beperking in twee ondersteuningscentra in Brussel. Sinds de COVID-19-crisis moest de organisatie haar activiteiten in België stopzetten, maar de afgelopen twee weken hebben de kinesitherapeuten van de organisatie weer een tiental patiënten per week ontvangen. 

CONFERENTIE IN BRUSSEL OVER SYRIË: 7 NGO'S WAARSCHUWEN VOOR HONGERSNOOD

29/06/2020

Zeven humanitaire organisaties roepen de deelnemende Staten op om tijdens de donorconferentie over de Syrische crisis, die op 29 en 30 juni in Brussel plaatsvindt, adequate antwoorden te vinden op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de humanitaire situatie in Syrië.  

VLUCHTELINGEN MET EEN BEPERKING VALLEN DOOR COVID-19 NOG MEER TEN PROOI AAN DISCRIMINATIE EN VOEDSELONZEKERHEID 

19/06/2020

In het kader van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni brengt Handicap International haar nieuwe rapport "COVID-19 in the humanitarian contexts: no excuses to leave persons with disabilities behind!" om de aandacht te vestigen op de moeilijkheden die vluchtelingen en ontheemden met een beperking ondervinden als gevolg van de covid-19-crisis. Volgens het verslag hebben zij sinds het begin van de crisis steeds meer problemen om toegang te krijgen tot diensten zoals gezondheidszorg, lijden ze aan voedseltekort en worden ze vaak geïsoleerd, gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

NIEUW RAPPORT OVER JEMEN: LUIDEN BOMBARDEMENTEN EEN LANGZAAM DOODVONNIS IN VOOR BEVOLKING? 

12/06/2020

Handicap International publiceert haar nieuwe rapport “Death Sentence to Civilians: The Long-Term Impact of Explosive Weapons in Populated Areas in Yemen” waaruit blijkt dat de bombardementen in bevolkte gebieden decennia aan vooruitgang in Jemen ongedaan hebben gemaakt. Op dit moment heeft meer dan de helft van de Jemenieten - 16 miljoen mensen - te maken met voedselonzekerheid en daarnaast bijna geen toegang tot de gezondheidszorg: 50% van de gezondheidsvoorzieningen functioneert niet meer. De organisatie roept landen, waaronder ook België, nu op om samen een krachtige politieke verklaring te ondertekenen die de vreselijke gevolgen van de bombardementen een halt toeroept.

COVID-19: HUMANITAIRE LUCHTBRUG VERBINDT BELGIË MET CONGO

06/06/2020

Handicap International neemt op 7 en 8 juni deel aan een reeks humanitaire noodvluchten van België en Frankrijk naar de Democratische Republiek Congo (DRC), samen met het Humanitair Logistiek Netwerk (HLN) en met financiële steun van de Europese Unie. Deze vluchten zullen 40 ton essentiële uitrusting (beschermingsmateriaal, geneesmiddelen, ziekenhuisapparatuur…) vervoeren. Zij zullen ook 172 humanitaire hulpverleners transporteren om de verwoestende gevolgen van de covid-19-pandemie voor de meest kwestbaren te bestrijden.

COVID 12-12 CAMPAGNE KOMT OP KRUISSNELHEID

11/05/2020

Twee weken na de opstart komt de Covid12-12 campagne van het Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties op kruissnelheid. De teller van de actie staat momenteel op 500 000 euro.  Dit bedrag bestaat uit de giften die rechtstreeks op de 12-12 rekening werden gestort en de giften op rekening van de individuele leden.

7 HUMANITAIRE ORGANISATIES LANCEREN DE OPROEP COVID 12-12

27/04/2020

Onder de naam COVID 12-12 lanceert Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare ontwikkelingslanden geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België – zich om de pandemie te stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen te redden.

COVID-19: PERSONEN MET EEN HANDICAP MEER KANS OP STIGMATISERING EN DISCRIMINATIE

10/04/2020

Op het terrein passen de teams van Handicap International hun activiteiten aan om de verspreiding van Covid-19 te beperken en de meest kwetsbare personen te helpen, maar de organisatie maakt zich zorgen: zonder aangepaste maatregelen dreigt de pandemie de situatie van mensen met een handicap te verergeren. Voornamelijk in de armste landen, in conflict- of rampgebieden waar de toegang tot gezondheidsdiensten al beperkt is.

VIJF JAAR OM DE WERELD TE ONTMIJNEN

04/04/2020

In het kader van de Internationale Dag tegen Mijnen op 4 april, wil Handicap International meer aandacht vragen voor de landmijnenproblematiek wereldwijd. 85% van de slachtoffers van landmijnen zijn burgers. In 2014 maakten de landen van het Internationaal Verdrag inzake het Verbod op Landmijnen een belofte: de wereld mijnenvrij maken tegen 2025. Volgens Handicap International liggen de meeste landen niet op schema om deze doelstelling te behalen. Belgische gamers ondernemen actie en worden ontmijners voor een dag.  

JEMEN: EEN HELE GENERATIE ERNSTIG GEWOND VOOR HET LEVEN

26/03/2020

Sinds het begin van het conflict in Jemen heeft Handicap International meer dan 3.000 slachtoffers van explosieve wapens behandeld, waaronder 850 slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten. Bijna allemaal hebben ze een blijvende handicap overgehouden als gevolg van hun verwondingen en zullen ze specifieke nazorg voor de rest van hun leven nodig hebben. De organisatie maakt zich zorgen over de vele belemmeringen voor humanitaire interventies en de toegang tot de bevolking. Thomas Hugonnier, projectverantwoordelijke voor de organisatie in het Midden-Oosten, getuigt over de situatie in het land. 

9 JAAR CONFLICT IN SYRIË: HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT EEN ONMIDDELLIJKE STAAKT-HET-VUREN

13/03/2020

Ongeveer een miljoen mensen - voornamelijk vrouwen en kinderen - hebben de voorbije maanden de gevechten en bombardementen in Idlib, in het noorden van Syrië ontvlucht. Handicap International roept alle landen op om zich ten volle in te zetten voor het diplomatieke proces dat in oktober vorig jaar werd opgestart om de burgers beter te beschermen tegen bombardementen in bevolkte gebieden, die essentiële infrastructuren zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra vernietigen.  

HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT MEER AANDACHT VOOR VLUCHTELINGENVROUWEN MET EEN HANDICAP

08/03/2020

In crisistijden zijn vrouwen met een handicap bijzonder kwetsbaar. Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, roept Handicap International op om meer aandacht te besteden aan vluchtelingenvrouwen met een handicap. Zij maken twee keer zoveel kans om het slachtoffer te worden van seksueel geweld en misbruik en om te worden uitgesloten van humanitaire hulp.

IDLIB IN DE VAL: BELGIË MOET ZIJN VERANTWOORDELIJK NEMEN

27/02/2020

Bijna een miljoen mensen zijn gedwongen te vluchten voor gevechten en bombardementen in Idlib, in het noordwesten van Syrië. Handicap International roept de Staten, waaronder België, op om zich ten volle in te zetten voor het diplomatieke proces dat in oktober vorig jaar werd opgestart om de burgers beter te beschermen tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden. 

HANDICAP INTERNATIONAL VEROORDEELT DE BESLISSING VAN DE REGERING TRUMP OM OPNIEUW LANDMIJNEN TE GEBRUIKEN

01/02/2020

Handicap International veroordeelt de beslissing van de regering Trump om de opslag en het gebruik van antipersoonsmijnen door de VS voortaan weer toe te laten. Antipersoonsmijnen zijn verwoestende wapens die geen onderscheid maken tussen burgers en soldaten. Handicap International, medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL), veroordeelt deze beslissing, een historische stap achteruit wat de bescherming van burgers in gewapende conflicten betreft. 

"KOOP SOKKEN EN STEUN PERSONEN MET EEN BEPERKING"

31/01/2020

De ngo Handicap International zet haar campagne #ItTakesTwo voort en roept het grote publiek op haar sokken te kopen om personen met een fysieke beperking te steunen. Het ingezamelde bedrag gaat naar de revalidatieprojecten van de organisatie. 

#ITTAKESTWO: NIEUWE CAMPAGNE VAN HANDICAP INTERNATIONAL ZET BELANG REVALIDATIEZORG IN DE KIJKER

03/12/2019

Handicap International lanceert op 3 december in het kader van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap haar nieuwe campagne #ittakestwo. Met de campagne wil Handicap International aandacht vragen voor het belang van revalidatiezorg. Deze is in ontwikkelingslanden vaak nog zeer beperkt, wat een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van zowel het sociale als professionele leven van mensen met een fysieke handicap. 

LANDMINE MONITOR 2019: ÉÉN MIJNSLACHTOFFER PER UUR 

21/11/2019

De Landmine Monitor 2019, die vandaag gepubliceerd werd, meldt voor het vierde achtereenvolgende jaar een uitzonderlijk hoog aantal mijnslachtoffers. De Monitor registreerde in 2018 6.897 slachtoffers van mijnen, bijna één nieuw slachtoffer per uur. De Staten die partij zijn bij het Verdrag tegen het gebruik van mijnen komen van 25 tot en met 29 november in Oslo (Noorwegen) bijeen. Handicap International roept de staten op ervoor te zorgen dat het internationaal humanitair recht wordt geëerbiedigd en vraagt om druk uit te oefenen op de Staten om het gebruik van deze wapens een halt toe te roepen.

BELGISCHE WERELDPRIMEUR: DRONES DETECTEREN ONDERGRONDSE MIJNEN 

08/11/2019

De ngo Handicap International heeft, samen met Mobility Robotics, voor het eerst ondergrondse mijnen gedetecteerd met behulp van drones. Sinds begin februari dit jaar werd er in Tsjaad onderzoek gedaan naar deze technologie, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De technologie zal de duur van de ontmijningsoperaties aanzienlijk verkorten en het werk van de ontmijners veiliger maken. Het is een belangrijke stap voorwaarts en niet minder dan een revolutie voor de humanitaire ontmijningssector. 

BOMBARDEMENTEN IN BEVOLKTE GEBIEDEN: DE STATEN ERKENNEN EINDELIJK DE NOOD OM ACTIE TE ONDERNEMEN 

03/10/2019

Op 1 en 2 oktober zijn verschillende Staten bijeengekomen op de Conferentie van Wenen om een politieke oplossing te vinden voor de bescherming van burgers bij oorlogen in steden. Deze conferentie opende een historisch diplomatiek proces om een einde te maken aan de rampzalige gevolgen van bombardementen in bevolkte gebieden. Vandaag de dag zijn meer dan 90 procent van de slachtoffers van explosieve wapens burgers. Handicap International heeft  tijdens de conferentie druk uitgeoefent op de aanwezige Staten zodat een sterke politieke verklaring uit de bus komt in de komende zes maanden om het bombarderen van steden te stoppen en te veroordelen.

CONFERENTIE VAN WENEN: HET EINDE VAN BOMBARDEMENTEN IN BEVOLKTE GEBIEDEN?

30/09/2019

Op 1 en 2 oktober komen verschillende Staten bijeen op de Conferentie van Wenen om een politieke oplossing te vinden voor de bescherming van burgers bij oorlogen in steden. Deze conferentie opent een historisch diplomatiek proces om een einde te maken aan de rampzalige gevolgen van bombardementen in bevolkte gebieden. Vandaag de dag zijn meer dan 90 procent van de slachtoffers van explosieve wapens burgers. Handicap International zal tijdens de conferentie druk uitoefenen op de aanwezige Staten zodat een sterke politieke verklaring uit de bus komt om het bombarderen van steden te veroordelen.

CLUSTER MUNITION REPORT 2019: CLUSTERBOMMEN BLIJVEN BURGERS DODEN

29/08/2019

Volgens de Cluster Munition Monitor 2019 hebben in 2018 nieuwe aanvallen met clusterwapens plaatsgevonden in Syrië. Deze aanvallen leiden tot een zware vervuiling van de gronden, wat een dodelijke en langdurige bedreiging vormt voor de lokale bevolking. Maar liefst 40 % van de clustermunitie komt niet tot ontploffing bij impact. De Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag van Oslo, die clustermunitie verbiedt, wordt van 2 tot 4 september 2019 in Genève gehouden. Handicap International roept de staten op het internationaal recht toe te passen en het gebruik van deze wapens systematisch te veroordelen.

WEST-MOSOEL IS NOG STEEDS BESMET DOOR EXPLOSIEVE OORLOGSRESTEN

08/07/2019

Twee jaar na de overname van Mosoel door de Iraakse strijdkrachten op 10 juli 2017 is het westelijke deel van de stad nog steeds verlaten, vernield en vervuild door duizenden explosieve oorlogsresten. Meer dan 500 000 mensen zijn nog steeds niet in staat om naar huis terug te keren en leven in kampen. Handicap International (HI) roept de internationale gemeenschap op om te reageren op deze humanitaire tragedie en om ervoor te zorgen dat er geen explosieve wapens meer worden gebruikt in de steden.

RWANDA : TRAUMA’S VERWERKEN 25 JAAR NA DE GENOCIDE

29/04/2019

In Rwanda gaan nu zondag de herdenkingsplechtigheden van start voor de genocide van de Tutsi’s, die in 1994 heeft geleid tot de dood van meer dan 800 000 mensen. Vijfentwintig jaar later lijdt bijna één op drie personen aan een posttraumatische stressstoornis. HI staat de slachtoffers van geweld nog steeds bij. De organisatie kwam vlak na de genocide in actie en slaagde erin psychosociale steun te verlenen aan meer dan 25 000 personen. 

GEÏMPROVISEERDE LANDMIJNEN MAKEN STEEDS MEER SLACHTOFFERS IN CONFLICTGEBIEDEN

18/04/2019

Brussel, woensdag 3 april 2019 - Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de bewustwording en bestrijding van landmijnen trekt Handicap International aan de alarmbel over het grote aantal explosieven in huidige of recente conflictgebieden, waaronder een stijgende hoeveelheid geïmproviseerde tuigen. Deze explosieven bevinden zich bovendien vaak in moeilijk te ontmijnen stadswijken, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt voor humanitaire mijnopruiming. 

4 JAAR CONFLICT IN JEMEN: HANDICAP INTERNATIONAL VEROORDEELT DAGELIJKSE BOMBARDEMENTEN

26/03/2019

Willekeurige bombardementen, een erkende voedselcrisis, nietsontziende epidemieën … al sinds 2015 betaalt de Jemenitische bevolking een hoge tol voor het blinde geweld tussen Houthi’s en regeringstroepen gesteund door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Terwijl een VN-resolutie in december 2018 nog een waterkansje bood op een staakt-het-vuren, wordt het akkoord in Hodeida, Hajjah en Sanaa inmiddels elke dag met de voeten getreden. Na 18.000 luchtaanvallen en een systematisch gebruik van antipersoonsmijnen is de burgerbevolking het grootste slachtoffer in deze asymmetrische oorlog.

8 JAAR CONFLICT IN SYRIË: 11 MILJOEN SYRIËRS HEBBEN NOOD AAN HUMANITAIRE HULP

14/03/2019

Na 8 jaar conflict hebben meer dan 11 miljoen Syriërs – 70% van de bevolking – humanitaire hulp nodig. De toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, voedsel, drinkbaar water en onderdak blijft een absolute prioriteit, terwijl de explosieve oorlogsresten in het land de terugkeer van de bevolking en de heropbouw van het land verhinderen. Al zeven jaar lang helpt Handicap International Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon door psychosociale steun en revalidatieprojecten te verlenen.

HANDICAP INTERNATIONAL VRAAGT MEER AANDACHT VOOR VROUWEN MET EEN HANDICAP

08/03/2019

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vraagt Handicap International meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een handicap, die te vaak slachtoffer zijn van geweld en meer risico lopen op armoede of sociale discriminatie.

ERWIN TELEMANS NIEUWE DIRECTEUR VAN HANDICAP INTERNATIONAL

16/01/2019

Erwin Telemans is de nieuwe algemeen directeur van de humanitaire organisatie Handicap International België. Na een carrière van 20 jaar in Afrika, neemt hij de fakkel over van Jean Van Wetter, die sinds 2016 aan het hoofd van de organisatie stond.

HANDICAP INTERNATIONAL SLUIT HAAR PROGRAMMA IN BURUNDI

08/01/2019

Instellen

CLUSTER MUNITION MONITOR 2018: 99 % VAN DE SLACHTOFFERS VAN CLUSTERBOMMEN ZIJN BURGERS

30/08/2018

De Cluster Munition Monitor 2018, dat dit jaar zijn 10e verjaardag viert, bracht vandaag zijn verslag uit en maakt gewag van 289 slachtoffers van clusterwapens, waarvan 187 uit Syrië komen. In 99 % van de opgetekende gevallen ging het om burgers. Van 3 tot 5 september komen de lidstaten van het Verdrag van Oslo bijeen in Genève. Handicap International roept daarom de staten en strijdende partijen op om onmiddellijk af te zien van elk gebruik van clustermunitie.

WERELDWIJD GAAN MEER DAN 32 MILJOEN KINDEREN MET EEN HANDICAP NIET NAAR SCHOOL

10/08/2018

Hoewel onderwijs een recht is voor alle kinderen in de wereld, gaan 32 miljoen kinderen met een handicap niet naar school. Handicap International lanceert vóór de start van het schooljaar een nieuwe internationale campagne “school 4 all” om aandacht te vragen voor deze miljoenen kinderen, die geen toegang hebben tot onderwijs. 

MOSOEL: 6 LUCHTBOMBARDEMENTEN PER DAG EN 8 MILJOEN TON EXPLOSIEVE OORLOGSRESTEN

09/07/2018

1 jaar na de bevrijding van Mosoel maakt 8 miljoen ton explosieve oorlogsresten de stad nog steeds levensgevaarlijk.[1] Nu duizenden gewonden verzorging zoeken en meer dan 300.000 ontheemden nog steeds in kampen en bij gastgemeenschappen leven, is Mosoel bezaaid met explosieve oorlogsresten en dus een tikkende tijdbom.

SYRIË: MEER DAN 300 000 SYRISCHE VLUCHTELINGEN ZITTEN VAST AAN DE GRENS

05/07/2018

De voorbije dagen is het aantal Syriërs dat het conflict in het zuiden van het land ontvluchtte verviervoudigd, van ongeveer 60.000 naar 272.000 burgers. Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) vluchtte het merendeel van hen naar de Golanhoogte aan de grens met Israël. Zo’n 60.000 burgers begaven zich in de richting van de zuidelijke grens met Jordanië. 

MEISJES EN VROUWEN MET EEN BEPERKING ZIJN VIER KEER VAKER HET SLACHTOFFER VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

04/06/2018

Op dinsdag 5 juni zullen vijf humanitaire hulpverleners het op de twaalfde editie van de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel hebben over de uitdagingen in de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Gendergerelateerd geweld de wereld uit helpen is een cruciale stap op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2030.

GAZA: HANDICAP INTERNATIONAL BREIDT ACTIVITEITEN UIT VOOR DUIZENDEN GEWONDEN

17/05/2018

Door het groot aantal gewonden en de blokkade van de Gazastrook zijn de ziekenhuizen niet in staat om dringende medische zorgen te verlenen. Handicap International heeft daarom beslist om zijn activiteiten in Gaza uit te breiden en biedt zijn expertise op vlak van dringende revalidatiezorg aan, zodat de gewonden de beste kans op herstel krijgen.    

HANDICAP INTERNATIONAL WIJST NAAR INTERNATIONALE GEMEENSCHAP: NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID OP

24/04/2018

Naar aanleiding van de Syriëconferentie op 24 en 25 april in Brussel, had Handicap International tijdens de eerste dag van de conferentie een duidelijke boodschap voor de deelnemers: laat jullie invloed gelden, bescherm de Syrische bevolking en de hulpverleners en geef de slachtoffers van het conflict opnieuw zicht op een toekomst.

AXELLE RED ONTMOET SYRISCHE VLUCHTELINGEN IN JORDANIË

10/04/2018

Op maandag 9 april heeft Axelle Red, ambassadrice van Handicap International, Syrische vluchtelingen ontmoet in een vluchtelingenkamp in Jordanië. De organisatie biedt hier steun aan Syrische vluchtelingen, met bijzondere aandacht voor gewonden en kwetsbare personen. 

7 JAAR CONFLICT IN SYRIË: EEN AANVAL ELKE 15 MINUTEN

14/03/2018

Terwijl het conflict in Syrië verder woedt, herinnert Handicap International eraan dat de Syrische bevolking al zeven jaar lang slachtoffer is van grootschalige luchtaanvallen. In 2017 waren er 91 aanvallen per dag, of een aanval elke 15 minuten. 

VROUWEN MET EEN HANDICAP: TIEN KEER MEER RISICO OP SEKSUEEL GEWELD

08/03/2018

Wereldwijd wordt één vrouw op drie het slachtoffer van geweld. Vrouwen en meisjes met een handicap lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart vraagt Handicap International meer aandacht voor deze problematiek.  

Instellen

HANDICAP INTERNATIONAL ONTHULT NIEUWE VISUELE IDENTITEIT

24/01/2018

Ter gelegenheid van haar 35e verjaardag onthult Handicap International haar nieuwe visuele identiteit. Voor het eerst in haar geschiedenis mat de organisatie zich een sterk, zinvol logo en een nieuwe handtekening aan die haar waarden en missie nog meer weerspiegelen. 

THE FLOOR IS LAVA

06/07/2017

Het klassieke kinderspel ‘de vloer is lava’ is momenteel een wereldwijde internethype op de sociale media. Handicap International surft mee op de trend en lanceert een nieuwe campagne ‘The Floor Is Lava’ om aandacht te vragen voor de slachtoffers van landmijnen en explosieve oorlogsresten wereldwijd. 

200.000 BURGERS ZITTEN GEVANGEN IN MOSOEL

02/06/2017

Momenteel zitten 200.000 mensen gevangen te midden van de gevechten in de Iraakse stad Mosoel[1]. In de komende dagen wordt verwacht dat ze de stad zullen ontvluchten. Vorige week, begonnen de Iraakse troepen aan een nieuw offensief om de stad Mosoel te heroveren[2]. Volgens Handicap International is het een verontrustende situatie.

LOPEN ZODAT ANDEREN KUNNEN STAPPEN! 278 MENSEN LOPEN VOOR HANDICAP INTERNATIONAL

26/05/2017

Op zondag 28 mei lopen 278 personen de 20 km door Brussel met het We Repair Lives-team ten voordele van Handicap International. Een absoluut record!

3D PROTHESE: EEN VEELBELOVENDE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

15/05/2017

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat computer-aided design (CAD)[1] en 3D-printen de toegang tot kwalitatieve kunstmatige ledematen zou kunnen vergroten. Handicap International heeft de eerste klinische tests van de nieuwe methode in Togo, Madagaskar en Syrië afgerond.

START VAN FACE-TO-FACE FONDSENWERVING

28/04/2017

Handicap International werkt vanaf nu samen met een gespecialiseerd agentschap, Direct Result, om mensen op straat kennis te laten maken met de organisatie. Een fondsenwervingsteam zal gedurende drie maanden voorbijgangers op straat aanspreken over de projecten van Handicap International.

HANDICAP INTERNATIONAL ORGANISEERT OPNIEUW ‘DESIGN WITH A HEART’

05/04/2017

Slimme hulpmiddelen kunnen het leven van iemand met een handicap, ziekte of respectabele leeftijd een pak vergemakkelijken. Sinds de allereerste editie van de wedstrijd ‘Design with a Heart’ werden er zo bijna 300 ideeën voorgesteld. Handicap International lanceert de 14e editie en hoopt opnieuw op heel wat mooie uitvindingen.

EXPLOSIEVE WAPENS VORMEN EEN PERMANENTE BEDREIGING VOOR BURGERS

04/04/2017

4 april is de dag waarop jaarlijks wereldwijd wordt gesensibiliseerd rond landmijnen en clustermunitie. Explosieve wapens maken vrijwel uitsluitend burgerslachtoffers en vormen een permanente bedreiging voor de bevolking, die er jaren na een conflict nog steeds het slachtoffer van kan worden. Handicap International, die een internationale campagne heeft lopen tegen het gebruik van explosieve wapens in woongebieden, roept de Internationale gemeenschap op om deze praktijk een halt toe te roepen en te veroordelen.

VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN BOMMEN OP BURGERS

22/03/2017

Op zaterdag 25 maart, palmen de vrijwilligers van Handicap International de Agoraplein in Brussel, maar ook de Korenmarkt in Gent en de Grote markt in Bergen in om aandacht te vragen voor het gebruik van zware explosieven in dichtbevolkte gebieden. Ze vragen de voorbijgangers een petitie te ondertekenen die het bombarderen van burgers een halt moet toeroepen.

Instellen

SYRIË: 6 JAAR OORLOG

21/03/2017

Op 15 maart is het Syrische conflict zes jaar aan de gang. Elke maand raken in Syrië 30.000 mensen gewond door oorlogsgeweld en 13,5 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp. Tussen september en december 2016 werden er per dag gemiddeld 94 aanvallen met explosieve wapens geregistreerd. Handicap International roept de strijdende partijen op om niet langer explosieve wapens te gebruiken in bevolkte gebieden. 

HANDICAP INTERNATIONAL START ONTMIJNINGSACTIES IN MEEST ‘VERVUILDE’ LAND TER WERELD

03/03/2017

Handicap International start met ontmijningsacties in Irak, een van de landen dat het meest vervuild is door mijnen wereldwijd. Al 30 jaar wordt het land geteisterd door het ene conflict na het andere, met miljoenen ontheemden en een grondgebied vol explosieve oorlogsresten tot gevolg. De organisatie heeft ontmijningsteams ingezet om deze oorlogsresten op te sporen en te vernietigen, om te vermijden dat terugkerende burgers door de wapens gewond raken. 

HANDICAP INTERNATIONAL STEUNT 'SHE DECIDES'

28/02/2017

Meer dan 40 staten en verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Handicap International, komen op donderdag 2 maart samen in Brussel voor de She Decides-conferentie. She Decides ijvert ervoor dat hulporganisaties in ontwikkelingslanden hun werk rond gezinsplanning en vrouwenrechten kunnen verderzetten na de anti-abortusmaatregel van de Amerikaanse regering.

Instellen

SYRIE: DOOR HANDICAP INTERNATIONAL GESTEUND ZIEKENHUIS GEBOMBARDEERD

16/02/2017

Een ziekenhuis dat door Handicap International wordt gesteund in het gouvernement van Deraa (zuiden van Syrië) werd in de avond van 13 februari getroffen door een bombardement. Verschillende leden van het personeel zijn gewond en het gebouw is gedeeltelijk vernield.

Diana Diana Diana Diana

NEEM CONTACT OP MET
DIANA VANDERHEYDE

+32 489 77 92 77
d.vanderheyde@hi.org