Goto main content

 

WAAROM?

 

Explosieve wapens met een groot bereik richten enorm veel schade aan in steden in conflictgebieden zoals Syrië, Jemen en Irak. Wanneer bombardementen dichtbevolkte gebieden viseren, maken burgers 90% uit van de slachtoffers!

Deze onaanvaardbare praktijken verwoesten de levens van duizenden onschuldige mensen. Het internationale humanitaire recht en de Verdragen van Genève worden hierdoor dagelijks geschonden!

ONS DOEL?

Wij willen deze wrede praktijken aanvechten en druk uitoefenen op staten opdat ze zich officieel verbinden tot de beëindiging van het bombarderen van steden.

 

WAT KAN JIJ DOEN? 

 

In 2019 werd een diplomatiek proces opgestart om een politieke verklaring tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden op te stellen. Deze verklaring is een historische gelegenheid om burgers beter te beschermen.

Jij kunt hierbij een cruciale rol spelen. Vraag de Belgische federale regering om een krachtige en zinvolle politieke verklaring te ondersteunen om een betere bescherming van de burgerbevolking in gebombardeerde gebieden te verzekeren.

 

 

© Copyright : P.Poulpiquet | Benoît Almeiras | HI