Goto main content

Vacature: Private Fundraising Manager

Ben jij een professionele manager in de private fondsenwerving en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Handicap International zoekt een Private Fundraising Manager om het Team Fondsenwerving te leiden in haar Belgische afdeling in Brussel.
Meer informatie over Handicap International België

vacature

 “Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap en andere kwetsbare mensen meemaken, streven wij naar een solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken en iedereen menswaardig kan leven.”

Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en andere personen in een kwetsbare situatie. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Wij zijn sterk overtuigd van het belang van inclusie en diversiteit binnen onze organisatie. Daarom zetten wij in op een beleid om de integratie van personen met een handicap binnen ons team te bevorderen. Gelieve aan te geven als u specifieke voorzieningen nodig heeft, ook voor uw deelname aan de sollicitatieprocedure.

Verantwoordelijkheden

De Private Fundraising Manager is verantwoordelijk voor de strategie, de ontwikkeling en het beheer van de private (= niet-institutionele) fondsenwerving in België, gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact van de ngo op lange termijn.

Taken:

 1. Ontwikkeling van een private fondsenwervingsstrategie voor het volledige Belgische grondgebied.
 2. Management en coaching van het Team Fondsenwerving (5 werknemers).
 3. Coördinatie van het geheel van private fondsenwervingsactiviteiten.
  • prospectiecampagnes, reactivaties en binding van Belgische donatoren (zowel offline als online);
  • ontwikkeling van het segment van regelmatige donatoren;
  • fondsenwervingsevenementen (offline en online);
  • noodhulpcampagnes, in samenwerking met Consortium 12-12;
  • luik bedrijven en grote sponsors;
  • luik erfenissen en testamenten;
  • dienst relatiebeheer donatoren (bestaande uit 1 werknemer + 3 vrijwilligers).
 4. Verantwoordelijk voor het jaarlijkse budget voor private inkomsten en financiële prognoses, zodat de organisatie haar activiteiten optimaal kan plannen.
 5. Verantwoordelijk voor de voortdurende optimalisatie van resultaatsopvolging, informaticasystemen/CRM en werkprocessen van het geheel van activiteiten uit punt 3.
 6. Verantwoordelijk voor het administratieve aspect van de private fondsenwerving (fiscale attesten, fiscale goedkeuring, naleving GDPR-regelgeving, opvolging van internet/externe audits, opmaak van het beheerrapport van de Algemene Vergadering,...).

Vereist profiel

 • U heeft minimum 5 tot 10 jaar ervaring in private fondsenwerving en u wil graag aan de slag in de humanitaire sector.
 • U heeft een eerste ervaring in het leiden van een team en beschikt over de juiste leiderschapskwaliteiten en uitstekende sociale vaardigheden.
 • U beschikt over strategisch en analytisch inzicht, hoofdzakelijk data-georiënteerd.
 • U heeft organisatietalent en bent in staat om de juiste prioriteiten te stellen.
 • U heeft een goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels.

Toegankelijkheid van de werkomgeving

U werkt in een lichtrijke, open kantoorruimte. Er staan kleine werkruimtes ter beschikking indien meer kalmte is gewenst. De werkplek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus, metro) en beschikt over een eigen parking. Er bevinden zich liften in het gebouw.

Ons aanbod

 • Startdatum: zo snel mogelijk (afhankelijk van uw opzegtermijn);
 • Contract van onbepaalde duur ;
 • 20 wettelijke vakantiedagen + 6 extra-legale vakantiedagen;
 • Maaltijdcheques, ziekteverzekering, groepsverzekering, aanvullend pensoensplan via groepsverzekering;
 • Vervoerskosten: 100% terugbetaling van openbaar vervoer. Kilometervergoeding voor verplaatsing met de fiets;
 • Flexibele thuiswerkregeling;
 • Verschillende participatiemogelijkheden op het werk: neem deel aan het inclusiecomité, well-beingcomité of funcomité. Volg verschillende presentaties en blijf op de hoogte van al onze verwezelijkingen in de wereld.

Solliciteren

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief naar Antoine Sépulchre, ten laatste op zondag 26 februari 2023, via [email protected]

Wij recruteren personen op basis van hun competenties en talenten, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid of handicap.