Goto main content

Vrijwillliger Pedagogische Ondersteuning

Join the team!

Handicap International – Humanity & Inclusion is op zoek naar meerdere vrijwilligers om voor een langere periode projecten in scholen te ondersteunen.

De organisatie

Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Titel

Pedagogisch medewerker

Omschrijving van de opdracht

HI heeft nood aan ondersteuning voor het ontwikkelen van sensibiliseringsprojecten op scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. We zoeken vrijwilligers voor het organiseren van animaties en presentaties voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Ook ons project "Run4School" en het evenement "Wereldmeerdaagse" dat in februari 2022 zal plaatsvinden in Brasschaat en Mechelen (dagelijks van 7 tot 23 februari) vraagt ondersteuning van veel vrijwilligers.

Taken

 • Animaties verzorgen in scholen over HI en zijn opdrachten;
 • Ecucatieve en ludieke bewustmakingstools ontwikkelen voor kinderen en jongeren;
 • Administratieve ondersteuning van het project Run4School (databeheer, opmaken en verzenden van brieven aan donateurs, opzetten informatiestand, beheer van deelnemerskaarten  van leerlingen, etc.)

Profiel

 • Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans OF het Nederlands;
 • Je hebt interesse in ontwikkelingssamenwerking, humanitaire actie en ontwapening;
 • Je beschikt over goede relationele en communicatieve vaardigheden;
 • Je voelt je op je gemak voor een publiek en bij het geven van presentaties;
 • Je bent vertrouwd met het office-pakket en met informatica in het algemeen;
 • Je voelt je op je gemak bij kinderen en jongeren;
 • Je bent sociaalvoelend en je kan goede relaties onderhouden met de leerkrachten en directeurs met wie we samenwerken;
 • Je bent creatief, dynamisch en gemotiveerd.

Ons aanbod

 • De kans om een internationale ngo te leren kennen
 • Verzekering en een vrijwilligersovereenkomst
 • Een vergoeding op basis van gemaakte kosten
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Gebruik van een computer en het nodige materiaal om jouw taken te kunnen uitvoeren
 • Lid worden van het « HI Network » en jouw netwerk aanzienlijk vergroten

Praktische info

 • Locatie: Gewijde-Boomstraat 44/1 – Elsene en op evenementen in scholen
 • Startdatum:  1 december 2021
 • Duur van de opdracht: je bent gedurende 6 maand minstens een halve dag per week beschikbaar
 • Solliciteren kan tot 29 november 2021

Contact

Wil je solliciteren voor deze vrijwilligersjob ? Stuur dan jouw cv en een korte motivatiebrief naar :

Ann Verbeke
Verantwoordelijke educatie
[email protected]
Handicap International België
Gewijde Boomstraat 44/1 – 1050 Brussel  


Wij bieden alle kandidaten een kans, zonder discriminatie op grond van leeftijd, beperking, geslacht, afkomst, geloof of seksuele geaardheid.