Goto main content

Wat we doen

De teams van Handicap International hebben zich gespecialiseerd in verschillende thema’s of werkdomeinen, die gericht zijn op zowel preventie, revalidatie als integratie.

Via projecten rond verkeersveiligheid en gezondheid van mama’s en kinderen worden handicaps voorkomen. Met revalidatieprojecten worden de mobiliteit en autonomie van mensen met een beperking gestimuleerd. Nog andere projecten zijn gericht op de integratie van kinderen en volwassenen met een handicap in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Handicap International steunt ook andere verenigingen die ijveren voor de rechten van mensen een handicap.

Onze organisatie strijdt eveneens al vele jaren tegen landmijnen en clustermunitie via ontmijning van getroffen gronden, sensibiliseringscampagnes over de gevaren van de wapens, slachtoffersteun en advocacy-acties.

Ten slotte staan de teams van Handicap International ook de meest kwetsbare mensen bij – personen met een handicap, ouderen, kinderen, zieken, zwangere vrouwen – wanneer zich een noodsituatie voordoet.