Meteen naar de inhoud

Wedstrijdreglement Design with a heart 2017

 Artikel 1: De wedstrijd

Deze wedstrijd, die Handicap International – Gewijde-Boomstraat 44/1 te 1050 Brussel - organiseert, is niet gebonden aan enige aankoopverplichting. De wedstrijd begint op 01/03/2017 en eindigt op 19/06/2017, de uiterste datum voor de ontvangst van dossiers.

Artikel 2: Doel

De wedstrijd beloont de beste inzendingen die de levensomstandigheden van mensen met een handicap verbeteren. Alleen privé-initiatieven van personen met een handicap, hun familieleden of naasten komen in aanmerking; realisaties die het resultaat zijn van een handelsovereenkomst zijn uitgesloten. Er wordt slechts één prijs per huishouden toegekend.

Drie categorieën worden in aanmerking genomen:

 • Op het werk: ontwerp of aanpassing van voorwerpen die het eenvoudiger maken voor personen met een handicap om een professionele activiteit uit te voeren of die hen toegang geven tot de arbeidsmarkt.
 • In het dagelijkse leven: ontwerp of aanpassing van voorwerpen die het eenvoudiger maken voor personen met een handicap om dagelijkse activiteiten uit te voeren (bv. sanitaire verzorging en kleding, maaltijd, revalidatie, verplaatsing, communicatie, enz.).
 • In de vrije tijd: ontwerp of aanpassing van voorwerpen die het eenvoudiger maken voor personen met een handicap om een recreatieve activiteit te beoefenen (vb. speelgoed, sportuitrusting, enz.).

Daarbij kunnen scholen ook deelnemen en projecten van leerlingen of studenten die de levensomstandigheden van mensen met een handicap verbeteren indienen.

De inzendingen kunnen na de wedstrijd worden doorgegeven aan geïnteresseerde personen voor gebruik in eigen kring en zonder winstoogmerk.

Artikel 3: Deelname

De dossiers zijn online in te dienen via het webformulier op www.handicapinternational.be, per mail te sturen naar aurore.vanvooren@handicap.be of via de post aan Handicap International t.a.v. Aurore Vanvooren, Wedstrijd “Design with a heart 2017”, Gewijde-Boomstraat 44 bus 1 – 1050 Brussel.

Een dossier bestaat uit:

 • de gegevens van de uitvoerder van de werkzaamheden en de begunstigde, indien dit niet dezelfde persoon is;
 • een technisch overzicht met maataanduidingen van de aanpassingen of het ontwerp, waarmee het ontwerp correct beoordeeld kan worden en de nodige informatie voor de reproductie kan worden doorgegeven;
 • een materiaallijst en een schatting van de kosten;
 • één of twee foto’s (liefst digitaal – MAX 1 MB en van goede kwaliteit) waarmee de inzending optimaal begrepen en beoordeeld kan worden
 • Een beschrijving van de band tussen de betrokken persoon en de uitvoerder van de realisatie.
 • De datum waarop de werken zijn uitgevoerd.
 • Het beroep van de uitvoerder van de werken.
 • Een tekst van maximum 15 lijnen waarin de uitgevoerde werken worden beschreven en de originaliteit en de bijdrage van de innovatie worden aangeduid.

In elk document van het dossier moet de identiteit van de deelnemers nauwkeurig worden vermeld. Alle dossiers moeten vóór 20/06/2017 worden opgestuurd, waarbij de poststempel het bewijs van de verzendingsdatum is.

In de week na ontvangst van het dossier wordt een bevestigingsbrief gestuurd met vermelding van het dossiernummer. De dossiers worden niet teruggestuurd na afloop van de wedstrijd.

Artikel 4: Selectie

Er wordt rekening gehouden met het innovatieve aspect en de specifieke aanpassing aan de handicap van de persoon in kwestie. Eenvoudige aanpassingen aan bestaande uitrustingen tellen niet mee. Bij inzendingen van hetzelfde project geeft de zorg die is besteed aan het dossier (duidelijkheid, detaillering, enz.) de doorslag bij de beoordeling.

De jury bestaat uit:

 • Een verantwoordelijke van de technische ondersteuning van Handicap International
 • Een vertegenwoordiger van elke partner
 • Tenminste één ergotherapeut

De jury zal beraadslagen tussen 30/06/2017 en 30/07/2017 en kiest één winnaar in de drie bovenstaande categorieën en uit de schoolinzendingen.

Indien nodig zal de jury een technische ploeg mandateren, die de kwaliteit van de inzendingen bij de deelnemers thuis gaat beoordelen. Voor deze selectie houdt de jury rekening met de kwaliteit van de uitvoering en vooral met:

 • de verbetering van het levenscomfort van de persoon,
 • de innovatie van de uitgevoerde aanpassing,
 • de kosten,
 • de betrouwbaarheid in het gebruik,
 • de veiligheidsaspecten.

De winnaars worden met een aangetekende brief op de hoogte gebracht.

De beslissingen van de jury zijn onafhankelijk en niet ontvankelijk voor beroep. De jury kan de beslissingen motiveren, maar is hiertoe niet verplicht. Er wordt geen bijkomende informatie verstrekt over de keuze van de geselecteerde inzendingen.

Artikel 5: Stemming van het publiek

Uit de projecten die de juryleden hebben aanvaard, zal het publiek zijn favoriete project kunnen kiezen tussen 24/07/2017 en 05/08/2017. Deze publieksstemming zal verlopen via de website van Handicap International.

Artikel 6: Prijzen

De vijf winnaars (1 per categorie – 1 voor de winnende school – 1 voor de winnaar van de prijs van het publiek) ontvangen een aankoopcheque* van BRICO ter waarde van 250 euro, evenals één jaarabonnement op Dobbit Magazine en Plusmagazine.
(*enkel inwisselbaar voor BRICO-producten)

Artikel 7: Prijsuitreiking

De prijzen worden op 09/08/2017 uitgereikt in Brussel. Op deze plechtigheid zijn de winnende ontwerpers van de geselecteerde inzendingen, de begunstigden en begeleidende ouders en familie uitgenodigd maar ook alle deelnemers van de vorige edities.

Artikel 8: Gebruik van de plannen

De geselecteerde deelnemers geven de organisatoren en hun partners de toestemming om alle ingezonden documenten van het dossier (plan, foto, teksten...) te publiceren en te verspreiden op alle mogelijke dragers, en meer in het bijzonder op de partnerwebsite, maar altijd zonder winstoogmerk, zodat iedereen de geselecteerde projecten zelf kan realiseren in zijn privé-omgeving.

Om zich te beschermen tegen mogelijke geschillen als gevolg van de industriële of commerciële ontwikkeling van het ontwerp, dient de ontwerper zich er zelf voorafgaand van te vergewissen dat zijn ontwerp of model niet beschermd is door eerder verkregen rechten (patenten, ...), die zijn toegekend aan een derde partij. De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand in het geval van een geschil als gevolg van dit soort rechten. De makers van de geselecteerde inzendingen geven de organisatoren de toestemming om hun identiteit bekend te maken bij de publicatie van de resultaten van de wedstrijd en de plannen, tenzij ze dit expliciet hebben verboden bij de inzending van het dossier.

Artikel 9: Samenwerking

De deelnemers aan de wedstrijd waarborgen dat zij het gepresenteerde project hebben ontworpen. Inzendingen die gezamenlijk met een andere persoon zijn ontworpen komen in aanmerking indien er sprake is van een werkelijke samenwerking tijdens het ontwerp van het project. In dat geval dienen de verschillende makers en hun respectieve taken expliciet en met naam te worden vermeld in het ingezonden dossier.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De publicatie door de organisatoren van de bekroonde ontwerpen impliceert in geen enkel geval hun verantwoordelijkheid - of die van de juryleden - in geval van ongevallen, storingen of ongewenste effecten als gevolg van de reproductie of het gebruik van deze ontwerpen.

Over het algemeen weigeren de organisatoren elke verantwoordelijkheid in het geval van schade ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd of het gebruik van de gepubliceerde documenten.

Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien de wedstrijd door omstandigheden buiten hun wil gedeeltelijk of geheel moet worden uitgesteld, aangepast of geannuleerd.

Artikel 12: Deelname

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volle en volledige instemming met het onderhavige reglement.

Artikel 13: Het reglement

Het reglement van deze wedstrijd is neergelegd bij Meester Johan Vanhecke.