Colombia

 

Handicap International bevordert de inclusie van mensen met een handicap in de Colombiaanse maatschappij en focust daarbij op de slachtoffers van het gewapende conflict en antipersoonsmijnen.

Interventiegebieden

  • Protheses, ortheses en fysieke revalidatiezorg bieden
  • Ondersteuning van slachtoffers van landmijnen of explosieve oorlogsresten
  • Ondersteuning van slachtoffers van het gewapende conflict
  • Inclusie van mensen met een handicap in de samenleving bevorderen
  • De impact van natuurrampen op de bevolking verminderen

Lopende acties

Het zorgsysteem voor personen met een handicap in Colombia schiet tekort. Nochtans zijn de noden enorm. Handicap International zet zich daarom in om de kwaliteit en toegankelijkheid tot revalidatiediensten te verbeteren. Onze organisatie versterkt de competenties van revalidatiedeskundigen en staat beleidsmakers bij opdat ze de voorgestelde methodieken in de revalidatiesector zouden aanpassen.

Handicap International ondersteunt ook organisaties van personen met een beperking en geeft hen meer slagkracht, opdat ze zouden deelnemen aan de besluitvorming omtrent de integratie van de meest kwetsbare personen in de samenleving en opdat hun rechten meer erkend zouden worden. Onze organisatie zet zich ook in voor een betere toegang voor personen met een handicap tot de arbeidsmarkt, hoofdzakelijk door plaatsen voor beroepsopleidingen te creëren.

In Colombia, dat zwaar getroffen is door gewapend geweld, zijn mijnen omnipresent in de conflictzones. Duizenden mensen zijn hiervan al slachtoffer geworden en de meeste overlevenden houden er een handicap aan over. Handicap International is actief in tien Colombiaanse departementen om de overlevenden bij te staan. Onze organisatie staat in voor medische en psychologische verzorging en versterkt hun autonomie. Handicap International is eveneens bezig aan het accreditatieproces om een ontmijningsactor te mogen zijn in het land.

Verder versterkt Handicap International de bescherming en de toegang tot voeding van meer dan 500 zeer kwetsbare families die geconfronteerd worden met het gewapend geweld, in tien gemeenschappen in het departement Antioquia. Onze teams hebben er gezorgd voor een schuilplaats voor de bevolking, voedselzekerheid en een reorganisatieprogramma voor landbouw en het verbouwen van gewassen.

Situatie in het land

Colombia lijdt onder gewapend geweld volgend uit een conflict dat meer dan 50 jaar geleden ontstond. Het land wordt ook getroffen door drugshandel en misdrijven, die voortkomen uit de grote sociale ongelijkheid in het land.

In conflictzones zijn antipersoonsmijnen alomtegenwoordig. Tussen 1990 en 2013 maakten antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten meer dan 10.000 slachtoffers (volgens het presidentieel programma voor integrale actie tegen mijnen).

Handicap International schat dat 80% van de overlevenden van gewapend geweld door het leven gaan met een handicap. Daarbij gaat het veelal om arme burgers uit de laagste sociale klasse, in zones waar geen basiszorgvoorzieningen aanwezig zijn (geen ziekenhuizen, noch gezondheidscentra). Dit terwijl het verzorgingssysteem ontoereikend is voor de armsten onder de Colombiaanse bevolking en mensen met een beperking er nog steeds onzichtbaar zijn en gemarginaliseerd worden in de samenleving.

Tijdens de herzieningsconferentie van Dubrovnik (Kroatië - september 2015) ondertekende Colombia het verdrag van Oslo, dat het gebruik, de productie, het transport en de opslag van clustermunitie verbiedt.

Team van Handicap International in Colombia: 16
Aanwezig in Colombia: sinds 1998