Goto main content

Een derde van alle landen en gebieden is blootgesteld aan explosief geweld

Mijnen en andere wapens

Op 22 april 2024 publiceerde het Internationale Netwerk Explosieve Wapens (INEW) de Explosive Weapons Monitor 2023.

Op 22 april 2024 publiceerde het Internationale Netwerk Explosieve Wapens (INEW) de Explosive Weapons Monitor 2023. 75 landen en gebieden - een derde van de landen en gebieden in de wereld - zijn blootgesteld aan explosief geweld, aldus het rapport. Gaza is een van de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden.

Het aantal burgerdoden wereldwijd is met 122% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat neerkomt op een toename van 69% in incidenten met explosieve wapens. Maar liefst 67% van de burgerdoden wordt toegeschreven aan luchtaanvallen. Bovendien waren in stedelijke gebieden 90% van de slachtoffers van luchtaanvallen burgers.

De Explosive Weapons Monitor, die de trends van toenemend geweld in de gaten houdt, wijst het gebruik van explosieve wapens in de Palestijnse gebieden aan als de voornaamste oorzaak voor deze stijging. Ook in andere landen en gebieden, zoals Soedan, Myanmar, Syrië en Pakistan, namen de burgerslachtoffers toe. Andere landen met burgerslachtoffers als gevolg van explosieve wapens zijn onder andere Oekraïne, Ethiopië, Afghanistan, Jemen en Irak.

"De cijfers van de Explosive Weapons Monitor tonen een verwoestende toename van menselijk lijden veroorzaakt door bombardementen en beschietingen. Elke dag wordt het duidelijker dat staten actie moeten ondernemen", zegt Alma Taslidžan, Expert Ontwapening en Civiele Bescherming bij Handicap International. Explosief geweld treft 75 landen en gebieden, goed voor een derde van alle landen en gebieden in de wereld. Om burgers te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik van explosieve wapens, moeten staten onmiddellijk de internationale overeenkomst implementeren. Ze moeten een concreet beleid voeren om het humanitaire lijden, als gevolg van bombardementen en beschietingen van steden, te verlichten."

Onbewoonbare landen en gebieden

De massale bombardementen hebben Gaza, bepaalde gebieden in Oekraïne, Syrië, Jemen, enz. onbewoonbaar gemaakt.

Het 6 maanden durende conflict en de Israëlische bombardementen op Gaza, hebben meer dan 60 procent van de woningen beschadigd of vernietigd. Het grootste deel van de infrastructuur in het noorden en midden van Gaza is compleet verwoest.

Mensen die terugkeren naar Khan Younes in Gaza, ontdekken zullen een landschap van puin en brokstukken aantreffen. De verontreiniging door niet-geëxplodeerde oorlogsresten vormt een gevaar voor de terugkerende bevolking en belemmert de wederopbouw, die zonder langdurige en complexe ontmijningsoperaties onmogelijk zal zijn.

Een systematisch schadepatroon voor burgers

Het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden heeft een systematische en willekeurige impact op burgers. In gewapende conflicten hebben organisaties systematisch een patroon van lijden onder burgers waargenomen. In een dichtbevolkt Gaza is dit nog duidelijker:

  •     Ze maken voornamelijk burgerslachtoffers (wereldwijde cijfers tonen aan dat 90% van de slachtoffers van explosieve wapens burgers zijn).
  •     Ze veroorzaken complexe verwondingen die moeilijk te verzorgen zijn en vaak leiden tot blijvende handicaps.
  •     Ze vernietigen essentiële civiele infrastructuur zoals ziekenhuizen, scholen en huizen.
  •     Ze veroorzaken massale verplaatsingen van bevolkingsgroepen die zich proberen te beschermen tegen beschietingen en bombardementen.
  •     Ze besmetten de bodem met explosieve oorlogsresten. Voordat de bevolking, na afloop van een conflict terug kan keren naar huis, moeten er complexe en tijdrovende ontmijningsoperaties worden uitgevoerd.

 

Gepubliceerd op: 29 april 2024

Meer over dit onderwerp

Stop wapenleveringen aan Israël
© HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Stop wapenleveringen aan Israël

Handicap International roept samen met de Ceasefire Now coalitie op tot een stopzetting van alle wapenleveringen aan Israël en tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza.

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden
© HI
Mensenrechten Mijnen en andere wapens Preventie

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden

Tijdens een conferentie in Oslo kwamen verschillende landen bijeen om de uitvoering van de politieke verklaring tegen het bombarderen en beschieten van steden te bespreken en op te volgen.

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.