Meteen naar de inhoud

Gezochte profielen voor het terrein

Operationeel beheer

Programmadirecteur

De programmadirecteur is de officiële vertegenwoordiger van Handicap International bij de autoriteiten van het gastland en de donoren. Dat vereist veel zin voor public relations. Samen met zijn of haar team legt hij of zij de strategische krachtlijnen en de toekomstige richting van het programma vast en zorgt hij of zij tegelijkertijd voor de financiële dekking. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van personen en goederen.

Als programmadirecteur moet hij of zij een team leiden dat bestaat uit lokale medewerkers en expatriates. Hij of zij werkt daarbij nauw samen met een operationele cel op de zetel.

Kandidaten beschikken over een universitair diploma of gelijkwaardige ervaring, hebben veel ervaring met teammanagement en hebben minstens vier jaar ervaring op het terrein.

Operationeel coördinator

De operationeel coördinator is verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het programma. Hij of zij zet de strategie om in acties en stelt verschillende projectdocumenten op, zoals financieringsvoorstellen en activiteitenverslagen. De operationeel coördinator moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van de projecten worden gerealiseerd. Daarnaast helpt hij of zij de programmadirecteur bij het bepalen van de operationele strategie, coördineert hij of zij de verschillende luiken van de projecten en zorgt ervoor dat de teams die de projecten uitvoeren goed kunnen samenwerken. Hij of zij leidt en stimuleert de projectleiders en geeft hen de nodige ondersteuning.

De operationeel coördinator heeft een gedegen opleiding achter de rug en heeft ervaring met projectbeheer. Hij of zij beschikt over een universitair diploma of gelijkwaardige ervaring en is vertrouwd met de thema’s van Handicap International. Verder heeft hij of zij minstens drie jaar ervaring op het terrein.

Projectleider

De projectleider is vertrouwd met de thema’s die aan bod komen binnen de projecten van Handicap International en heeft ervaring met projectbeheer. Hij ziet toe op de uitvoering van het project dat hem is toegewezen. Hij of zij leidt het team waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en staat in voor het administratief en financieel beheer van zijn project. Hij of zij zet de operationele doelstellingen, die door de programmadirecteur en de operationeel coördinator werden bepaald, om in de praktijk.

De kandidaten voor de functie van projectleider hebben verschillende jaren ervaring. Ze hebben een hogere opleiding genoten in een relevant vakgebied en hebben ervaring op het terrein in een gelijkaardige functie.

Administratief, financieel of logistiek beheer

Coördinator van de Ondersteuningsdiensten (COD)

De coördinator van de ondersteuningsdiensten is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en logistiek beheer van de missie. Hij of zij omringt zich met een plaatselijk team dat hij ook leidt. Verder werkt hij of zij nauw samen met zijn collega's op de zetel. Als verantwoordelijke voor het administratief en financieel beheer ziet hij of zij er ook op toe dat de wettelijke verplichtingen van de organisatie in het gastland worden nageleefd.

Hij of zij past de afgesproken financiële strategie toe en beheert de financiën en de budgetten van het programma.

Als de missie geen logistiek coördinator heeft, is het de coördinator van de ondersteuningsdiensten die toeziet op de bevoorrading en het materiaalbeheer.

De COD heeft een universitair diploma economie, management of financiën of heeft een hogere handelsopleiding afgerond. De kandidaat heeft minstens drie jaar ervaring op het gebied van administratief en financieel beheer.

De logistiek coördinator

De logistiek coördinator beheert een lokaal team dat belast is met het beheer van de voorraden en bestellingen en met de toelevering en het onderhoud van het materiaal en het voertuigenpark. Hij of zij moet nagaan of de aankoopregels nageleefd worden (offerte-aanvragen, prijsopgaven). De logistiek coördinator zorgt er ook voor dat de veiligheidsregels gerespecteerd worden, onder supervisie van de programmadirecteur en in samenwerking met de hoofdzetel.

De logistiek coördinator heeft al een stevige ervaring opgebouwd op het vlak van terreinlogistiek bij een humanitaire organisatie. Daarnaast heeft hij of zij een diploma of een specifieke opleiding binnen de logistiek achter de rug.

Beroepen die verband houden met preventie, revalidatie en integratie van personen met een handicap

Kinesitherapeut

Kinesitherapeuten werken in revalidatie-eenheden en leiden lokale teams op in gespecialiseerde technieken voor ziekenhuiskinesitherapie en psychomotoriek. Afhankelijk van de context en het soort project kan Handicap International nood hebben aan kinesitherapeuten die gespecialiseerd zijn in bepaalde letsels of kinesitherapietechnieken, onder meer ademhalingskinesitherapie.

De opleiding van lokaal personeel is een belangrijk aspect van de functie. Vandaar dat je pedagogische aanleg moet hebben. Ervaring in volwassenenopleiding is een groot pluspunt.

De kandidaten moeten over een diploma kinesitherapie en een stevige beroepservaring beschikken. Ervaring in een ontwikkelingsland of in een ziekenhuis (orthopedie, behandeling van trauma’s, ademhalingskinesitherapie) is een pluspunt

Prothesist-orthesist

Prothesisten-orthesisten moeten de productkwaliteit waarborgen van gespecialiseerde toestellen (orthesen, prothesen) en loophulpmiddelen (krukken, rolstoelen, schoenen). Ze leiden het lokale personeel op en geven advies. De opleiding van lokaal personeel is een belangrijk aspect van de functie. De prothesist-orthesist moet dus pedagogische kwaliteiten hebben. Ervaring in volwassenenopleiding is een aanzienlijke troef.

De prothesist-orthesist is in het bezit van een erkend diploma en beschikt over een stevige beroepservaring.

Adviseur

De adviseur versterkt de competenties van de projectteams dankzij zijn of haar expertise op het gebied van de thema’s van projecten. Hij of zij heeft een globale kijk op de zaken en waakt over de samenhang van het project en op de goede uitvoering ervan.

De technisch adviseur moet gespecialiseerd zijn in een thema van Handicap International: gemeenschapsgerichte revalidatie, de gezondheid van moeders en kinderen, verkeersveiligheid, inclusief onderwijs, steun aan verenigingen van personen met een handicap of de rechten van personen met een handicap, zoals vastgelegd in het VN-Verdrag.