Goto main content

Bolivia

In Bolivia wil Handicap International (HI) de inclusie van personen met een handicap in de samenleving versterken door hun toegang tot revalidatiezorg en beschermingsdiensten te vergemakkelijken, en kwetsbare personen in staat stellen zich te beschermen tegen gendergerelateerd geweld.

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival.

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival. | © J. Tusseau / HI

Lopende acties

In Bolivia probeert HI de gezondheid van kinderen en jongeren met een handicap of met een risico op een handicap te verbeteren. Onze teams begeleiden gezinnen met zeer jonge kinderen om hen te helpen toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten, in samenwerking met professionals uit de gezondheidssector en sector personen met een handicap. Dankzij HI hebben kinderen en hun gezinnen betere toegang tot ontwikkelings- en voedingsdiensten en tot Covid-19-vaccinatie. HI biedt ouders en verzorgers ook psychosociale steun.

Om de integratie van mensen met een handicap in de Boliviaanse samenleving te bevorderen, vergroot HI het bewustzijn over handicaps bij lokale belanghebbenden. Onze teams werken ook samen met de autoriteiten op nationaal en departementaal niveau om de diensten voor mensen met een handicap te ontwikkelen en te versterken.

Om gendergerelateerd geweld te helpen bestrijden, zorgt HI ervoor dat mensen met een handicap hun seksuele en reproductieve rechten begrijpen, waaronder het recht op een leven zonder seksueel geweld en het recht op seksuele voorlichting. Onze teams leiden gezondheidsspecialisten op en werken met jongeren met een handicap die optreden als peer educators.

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Bolivia

Bolivia is één van de armste landen van Latijns-Amerika, en mensen met een handicap zijn onvoldoende geïntegreerd in de samenleving.

In 2005, het jaar waarin Evo Morales tot president werd verkozen, begonnen de Boliviaanse samenleving en instellingen aan een proces van fundamentele verandering. Zijn verkiezing betekende een beslissend keerpunt wat betreft de erkenning en integratie van de 36 etnische groepen en inheemse culturen van het land. Ook werden sociale en economische hervormingen in gang gezet.

Maar ondanks de geboekte vooruitgang is Bolivia één van de landen met de meeste armoede en extreme armoede. Vooral gendergerelateerd geweld komt veel voor. Ongelijkheid, onveiligheid en werkloosheid blijven bestaan en mensen met een handicap blijven gemarginaliseerd in de samenleving.

Bolivia wordt ook regelmatig getroffen door natuurrampen en de klimaatverandering heeft zichtbare gevolgen, met name voor de landbouw, waardoor de economie van het land wordt ontwricht.

Team van Handicap International in Bolivia: 9
Aanvang van het programma in Bolivia: sinds 2011

Lees ook

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia Revalidatie

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia

Sinds 2014 zijn in Bolivia zeven revalidatiecentra opgericht met de hulp van Handicap International, die samen al bijna 3.000 mensen hebben verzorgd. Onze organisatie zorgt ervoor dat kwaliteitsvolle zorg beter toegankelijk wordt in het Zuid-Amerikaanse land. 

Start project in Bolivia

Start project in Bolivia

Potosí is een bergachtig departement in het Zuid-Westen van Bolivia. Hoewel het gebied erg arm is, werkt er momenteel geen enkele internationale ngo. Omdat zeker de noden van mensen met een handicap er erg hoog zijn, start Handicap International er een project, waardoor de organisatie voor het eerst actief is in Bolivia.