Goto main content

Bolivia

In Bolivia wil Handicap International de inclusie van personen met een handicap in de samenleving versterken door de toegang tot revalidatiezorg en beschermingsdiensten te vergemakkelijken voor jonge kinderen en jongeren. 

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival.

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival. | © J. Tusseau / HI

Lopende acties

In Bolivia werkt Handicap International aan het verbeteren van de gezondheid en de toegang tot gezondheidszorg van kinderen en jongeren met een handicap en van kinderen met een risico op een handicap. De organisatie ondersteunt met name gezinnen met heel jonge kinderen, zodat zij toegang krijgen tot gezondheidzorg, terwijl ze nauw samenwerkt met professionals uit de sector. Handicap International biedt opleidingen en een versterking van de vaardigheden aan professionals in de gezondheidszorg om betere zorg voor kinderen met een handicap te garanderen. Dankzij Handicap International hebben de kinderen en hun families een betere toegang tot ontwikkelingsdiensten en voeding. 

De organisatie helpt ook de ouders en de verzorgers van personen met een handicap via een psychosociaal begeleidingsprogramma. Er worden sensibiliserings- en ondersteuningssessies georganiseerd zodat de familieleden manieren kunnen bespreken en identificeren om de moeilijkheden waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden te overwinnen. Handicap International organiseert ook sensibiliseringssessies over beperkingen binnen gemeenschappen om vooroordelen te bestrijden en de ontwikkeling van een meer inclusieve maatschappij mogelijk te maken. 

Om bij te dragen aan een betere integratie van personen met een handicap in de Boliviaanse samenleving, sensibiliseert Handicap International lokale stakeholders over de uitdagingen van een handicap. Ze adviseert andere organisaties om te garanderen dat er bij de hulpmaatregelen rekening gehouden wordt met de behoeften van personen met een handicap en mensen in een kwetsbare situatie. Daarnaast werkt de organisatie samen met autoriteiten op nationaal en departementaal niveau om de diensten voor personen met een handicap te ontwikkelen en te versterken. Ze zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met de uitdagingen van een handicap in de besluitvorming en in het nationale beleid.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Bolivia

Ondanks de vooruitgang op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding, blijft Bolivia een van de armste landen in Latijns-Amerika. Mensen met een handicap, die nog vaak gemarginaliseerd worden, zijn onvoldoende geïntegreerd in de samenleving.

In 2005, het jaar waarin Evo Morales voor de eerste keer tot president werd verkozen, begonnen de Boliviaanse samenleving en instellingen aan een proces van fundamentele verandering. Zijn verkiezing betekende een beslissend keerpunt wat betreft de erkenning en integratie van de 36 etnische groepen en autochtone culturen van het land. Ook werden sociale en economische hervormingen in gang gezet, die voornamelijk bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg, en het aantal personen onder de armoedegrens verminderen. 

Maar ondanks deze vooruitgang is Bolivia één van de landen met de meeste armoede (38,6%) en extreme armoede (16,8%). Vooral gevallen van geweld op vrouwen en meisjes komen heel veel voor, net als tienerzwangerschappen. Ongelijkheid en werkloosheid blijven bestaan. Mensen met een handicap blijven gemarginaliseerd in de samenleving en blijven slachtoffers van discriminatie en van een gebrek aan toegang tot het onderwijssysteem en beroepsopleiding. Bovendien wordt er nog niet genoeg rekening gehouden met de uitdagingen van een handicap in het overheidsbeleid van het land, wat de toegang tot diensten en het respecteren van rechten van personen met een handicap verzwakt. 

Bolivia wordt ook regelmatig getroffen door natuurrampen. De klimaatverandering heeft heel zichtbare gevolgen, met name voor de landbouw, waardoor de economie van het land wordt ontwricht. Dit geldt vooral voor de periodieke periodes van droogte en overstromingen in het kielzog van het weerfenomeen El Niño. 

Team van Handicap International in Bolivia: 8
Aanwezig in Bolivia: sinds 2011

Lees ook

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia Revalidatie

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia

Sinds 2014 zijn in Bolivia zeven revalidatiecentra opgericht met de hulp van Handicap International, die samen al bijna 3.000 mensen hebben verzorgd. Onze organisatie zorgt ervoor dat kwaliteitsvolle zorg beter toegankelijk wordt in het Zuid-Amerikaanse land. 

Start project in Bolivia

Start project in Bolivia

Potosí is een bergachtig departement in het Zuid-Westen van Bolivia. Hoewel het gebied erg arm is, werkt er momenteel geen enkele internationale ngo. Omdat zeker de noden van mensen met een handicap er erg hoog zijn, start Handicap International er een project, waardoor de organisatie voor het eerst actief is in Bolivia.