Go to main content

Colombia

De acties van Handicap International (HI) in Colombia omvatten mijnopruimingsacties en bijstand aan slachtoffers. Verder pleit onze organisatie voor de integratie van mensen met een handicap in risicobeperking om zich voor te bereiden op natuurrampen zoals stormen, aardverschuivingen en overstromingen. HI verleent ook rehabilitatie- en geestelijke-gezondheidssteun aan Venezolaanse vluchtelingen, die in een uiterst kwetsbare situatie leven.

Orthopedische hulpmiddelen, HI Colombia

Aanpassing van een orthopedisch apparaat in Colombia | © J. M. Vargas / HI

Lopende acties

Landmijnen zijn alomtegenwoordig in conflictgebieden in Colombia, een land dat wordt geteisterd door gewapend geweld. Duizenden mensen worden het slachtoffer van deze gruwel en de overgrote meerderheid van de overlevenden heeft nu een handicap. Sinds 2017 voert HI mijnopruimingsacties uit in vijf Colombiaanse departementen (Cauca, Meta, Nariño, Antioquia en Caquetá), en helpt het slachtoffers (psychosociale ondersteuning en revalidatiezorg). HI geeft gemeenschappen risico-educatie over mijnen en explosieve overblijfselen van oorlog.

Handicap International ondersteunt ook organisaties van personen met een beperking en geeft hen meer slagkracht, opdat ze zouden deelnemen aan de besluitvorming omtrent de integratie van de meest kwetsbare personen in de samenleving en opdat hun rechten meer erkend zouden worden.

HI streeft er ook naar inheemse gemeenschappen, met name vrouwen en meisjes, in Antioquia en Nariño te beschermen tegen geweld en misbruik.

HI helpt Venezolaanse vluchtelingen die in Colombia wonen door hen psychosociale steun en rehabilitatiezorg te verlenen en door activiteiten te organiseren om de sociale cohesie tussen Venezolaanse vluchtelingen en Colombianen te bevorderen.

Onze organisatie heeft gewerkt aan het verzachten van de gevolgen van COVID-19 door overheidsactoren te helpen inclusieve strategieën vast te stellen. Ook door opleidingssessies te organiseren en door kwetsbare personen en personen met een handicap te ondersteunen. 

Ten slotte streeft HI naar een betere integratie en bescherming van de meest kwetsbare mensen bij het risicobeheer van en de paraatheid voor natuurrampen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Colombia

Colombia heeft het op één na hoogste aantal slachtoffers van antipersoonsmijnen ter wereld - meer dan 11.919 in 25 jaar. Volgens HI heeft 80% van de overlevenden van gewapend geweld een handicap.

Colombia lijdt onder gewapend geweld door een conflict dat meer dan 50 jaar geleden ontstond. Minstens 28 van de 32 departementen zijn verontreinigd door mijnen, waardoor Colombia na Afghanistan het land is met de meeste mijnen. Sinds 1990 nam vooral het gebruik van geïmproviseerde explosieven toe. Bijna de helft van de slachtoffers zijn burgers die in de meest afgelegen en achtergestelde gebieden wonen, ook op vlak van de gezondheidsinfrastructuur en revalidatiezorg. De ongevallen hebben daarom zware gevolgen voor slachtoffers: verwondingen, psychologische trauma’s en blijvende handicaps tot de dood.

Hoewel het land ook wordt getroffen door drugshandel, gewapende criminaliteit en geweld gerelateerd aan goudhandel, hebben de Colombiaanse regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) een historisch vredesakkoord gesloten op 26 september 2016. HI kreeg in juli 2016 de accreditatie om ontmijningsoperaties uit te voeren in de verontreinigde departementen Cauca, Meta, Nariño, Antioquia  en Caquetá, als één van de vier officiële humanitaire ontmijningsorganisaties.

Team van Handicap International in Colombia: 193
Aanwezig in Colombia: sinds 1998 

Lees ook

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"
© HI
Gezondheid Noodhulp

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"

Door de economische crisis die Venezuela in een wurggreep houdt, vluchtten Milagros Chacin en haar familie naar Colombia. Maar de uitbraak van de Covid-19-pandemie heeft de levensomstandigheden van de vluchtelingen nog meer onder druk gezet. Hoe moeten ze zich hieruit zien te redden?

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia
© Coalición LACRMD
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia

Colombia telt bijna één miljoen besmettingen met het Covid-19-virus. De gevolgen van de epidemie zijn dramatisch, niet het minst voor de Venezolaanse vluchtelingen.

Handicap International biedt noodhulp aan Venezolanen
© HI
Noodhulp

Handicap International biedt noodhulp aan Venezolanen

Colombia vangt meer dan een miljoen Venezolaanse vluchelingen op. Handicap International verleent noodhulp aan de bevolking.