Goto main content

Colombia

In Colombia voert Handicap International (HI) activiteiten uit op het gebied van ontmijning, slachtofferhulp en economische integratie. Het biedt ook revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg aan Venezolaanse vluchtelingen die in extreme onzekerheid leven.

In de natte regio van het Inzá-gebergte is een ontmijnster aan het werk uit in een verontreinigd gebied.

In de natte regio van het Inzá-gebergte is een ontmijnster aan het werk uit in een verontreinigd gebied. | © J. M. Vargas / HI

Lopende acties

Colombia wordt zwaar getroffen door gewapend geweld. Mijnen en geïmproviseerde explosieven verontreinigen vele gebieden en vormen een aanzienlijk risico voor de bevolking, met jaarlijks duizenden slachtoffers. Als antwoord hierop voert het HI-programma ontmijningsactiviteiten uit in vijf departementen van het land - Cauca, Meta, Nariño, Antioquia en Acandi - om de gemeenschappen in staat te stellen veilig naar hun land terug te keren, en organiseert het voorlichtingsbijeenkomsten over de risico's van mijnen en geïmproviseerde explosieven.

Het programma steunt ook gemeenschapsprojecten die gericht zijn op de bescherming en bevordering van de bestaansmiddelen en de ontwikkeling van de lokale economie. Ten slotte vergemakkelijkt het de toegang tot rehabilitatie en psychosociale steun voor de slachtoffers van explosief geweld.

Momenteel leven meer dan 1,8 miljoen Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. HI werkt samen met zowel Colombianen als de vluchtelingengemeenschap. Het programma biedt psychosociale steun en gespecialiseerde revalidatiezorg, waaronder orthopedische hulpmiddelen en technische hulpmiddelen voor mobiliteit, zoals prothesen, rolstoelen en looprekken. In Bogotá loopt een project ter ondersteuning van dakloze vluchtelingenkinderen, dat hun een verblijfplaats, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs biedt. Het programma helpt ook de economische integratie van migranten te bevorderen door toegang tot diensten en financiële hulp. Ten slotte organiseren onze teams activiteiten om de sociale cohesie tussen Venezolaanse vluchtelingen en de Colombiaanse bevolking te bevorderen.

 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Colombia

Colombia heeft het op één na hoogste aantal slachtoffers van antipersoonsmijnen ter wereld - meer dan 12.000 sinds 1990.

Gedurende decennia werd Colombia getroffen door een langdurig conflict tussen de nationale regering, opstandige groeperingen - de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) en het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) - en een aantal criminele organisaties. In 2016 heeft de Colombiaanse regering na meer dan 50 jaar conflict een vredesakkoord ondertekend met de grootste rebellengroepering van het land, de FARC. Verscheidene andere gewapende groepen blijven echter in het hele land actief, waardoor de veiligheidssituatie in de meest afgelegen gebieden van het land ernstig wordt ondermijnd, en burgers blijven lijden onder de humanitaire gevolgen van het aanhoudende geweld.

Colombia is nu het op één na zwaarst door mijnen geteisterde land ter wereld, net na Afghanistan. Bijna de helft van de slachtoffers van mijnen en explosieven zijn burgers, en velen wonen in afgelegen gebieden zonder directe toegang tot gezondheidscentra of revalidatiezorg. HI, in juli 2016 geaccrediteerd als een van de vier officiële humanitaire ontmijningsactoren van het land, voert sindsdien ontmijnings- en voorlichtingsoperaties over mijnen uit.

Meer dan een derde van de Venezolaanse vluchtelingen in de wereld, 1,8 miljoen mensen, woont nu in Colombia, soms in extreme onzekerheid. Dit geldt met name voor mensen met een handicap of andere personen in een kwetsbare situatie, zoals alleenstaande moeders. Er wordt gewerkt aan een betere integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen en een meer inclusieve Colombiaanse samenleving. Er blijven echter ongelijkheden bestaan voor mensen met een handicap, vooral wat betreft de toegang tot werk, met name in plattelandsgebieden.
Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft geen toegang tot onderwijs, met name kinderen met een handicap.

Team van Handicap International in Colombia: 183
Aanwezig in Colombia: sinds 1998 

Lees ook

Van bommen naar bonen : explosieven maken plaats voor koffie
© J. M. Vargas / HI
Mijnen en andere wapens

Van bommen naar bonen : explosieven maken plaats voor koffie

Tien jaar duurde het vooraleer Justiniano, een Colombiaanse koffieboer, opnieuw zonder vrees aan het werk kon. Dankzij het ontmijningswerk van Handicap International bloeit zijn plantage als nooit tevoren.

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"
© HI
Gezondheid Noodhulp

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"

Door de economische crisis die Venezuela in een wurggreep houdt, vluchtten Milagros Chacin en haar familie naar Colombia. Maar de uitbraak van de Covid-19-pandemie heeft de levensomstandigheden van de vluchtelingen nog meer onder druk gezet. Hoe moeten ze zich hieruit zien te redden?

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia
© Coalición LACRMD
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia

Colombia telt bijna één miljoen besmettingen met het Covid-19-virus. De gevolgen van de epidemie zijn dramatisch, niet het minst voor de Venezolaanse vluchtelingen.