Goto main content

Colombia

In Colombia voert Handicap International activiteiten uit op het gebied van ontmijning, slachtofferhulp en economische integratie. De organisatie biedt ook revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg aan Venezolaanse vluchtelingen die in extreme onzekerheid leven.

In de natte regio van het Inzá-gebergte is een ontmijnster aan het werk uit in een verontreinigd gebied.

In de natte regio van het Inzá-gebergte is een ontmijnster aan het werk uit in een verontreinigd gebied. | © J. M. Vargas / HI

Lopende acties

Colombia wordt zwaar getroffen door gewapend geweld. Mijnen en zelfgemaakte explosieven verontreinigen vele gebieden en vormen een aanzienlijk risico voor de bevolking. Als antwoord hierop voert Handicap International ontmijningsactiviteiten uit in vijf departementen van het land - Cauca, Meta, Tolima, Antioquia en Acandi - zodat de gemeenschappen die daar wonen terug veilig zijn op hun gronden en hun leven kunnen hervatten.

Om het aantal ongelukken te verminderen, begeleidt de organisatie de gemeenschappen door voorlichting te organiseren over de risico's van mijnen en zelfgemaakte explosieven. Hierdoor kunnen de inwoners gevaarlijke situaties herkennen en weten ze wat ze moeten doen om ongelukken te voorkomen. Bovendien ondersteunt Handicap International gemeenschapsprojecten die het inkomen van de bevolking veiligstellen en de lokale economie ontwikkelen. Tot slot vereenvoudigt de organisatie de toegang tot revalidatiezorg en psychosociale ondersteuning voor leden van de de gemeenschappen, waarbij ze in het bijzonder rekening houdt met de behoeften van de bevolkingsgroepen in kwetsbare situaties zoals ouderen, jongeren of mensen met een handicap. 

In dit land, dat meer dan 1,8 miljoen Venezolaanse migranten opvangt, begeleidt Handicap International de vluchtelingen en de bevolkingsgroepen in het gastland. De organisatie biedt psychosociale ondersteuning en gespecialiseerde revalidatiezorg aan, waaronder apparaten en mobiliteitshulpmiddelen, zoals protheses, rolstoelen en looprekken. In Bogota leidt Handicap International een project voor dakloze kinderen van vluchtelingen, dat hen een verblijfplaats, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs biedt om hen te helpen integreren in het schoolsysteem. 

De organisatie helpt ook de economische integratie van migranten te bevorderen via toegang tot diensten en financiële hulp. Ze sensibiliseert en traint financiële partners om de behoeften van de vluchtelingen beter te begrijpen en rekening te houden met de financiële risico's die ze lopen. Daarnaast organiseert Handicap International ook activiteiten om de sociale band tussen de Venezolaanse vluchtelingen en de Colombiaanse bevolking aan te moedigen. De organisatie promoot ook de oprichting en ontwikkeling van mechanismen ter bescherming en ondersteuning van de gemeenschappen.

Ten slotte begeleidt Handicap International vrouwen en meisjes in het noorden van het land, in La Guijara, om hun toegang tot rechten en diensten op het gebied van gezondheidszorg en seksuele en reproductieve rechten te verhogen. De organisatie voert daarom sensibiliseringscampagnes, geeft informatieve workshops en traint leden van de gemeenschap over thema's zoals gezondheid en hygiëne. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Colombia

Colombia is het land met het op één na hoogste aantal landmijnen ter wereld en vangt sinds enkele jaren ook grote aantallen Venezolaanse vluchtelingen op.

Gedurende decennia werd Colombia getroffen door een langdurig conflict tussen de nationale regering, opstandige groeperingen - de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) en het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) - en een aantal criminele organisaties. In 2016 heeft de Colombiaanse regering na meer dan 50 jaar conflict een vredesakkoord ondertekend met de grootste rebellengroep van het land, de FARC. Verschillende andere gewapende groepen blijven echter in het hele land actief, waardoor de veiligheidssituatie in de meest afgelegen gebieden van het land verslechtert, en burgers blijven lijden onder de humanitaire gevolgen van het aanhoudende geweld.

Colombia is op dit moment het land met het op één na hoogste aantal mijnen ter wereld, net na Afghanistan. Bijna de helft van de slachtoffers van mijnen en explosieven zijn burgers, en velen wonen in afgelegen gebieden zonder directe toegang tot gezondheidscentra of revalidatiezorg. Handicap International, dat in juli 2016 geaccrediteerd werd als een van de vier officiële humanitaire ontmijningsactoren van het land, voert sindsdien ontmijningsoperaties in de verontreinigde gebieden uit en biedt voorlichtingssessies over mijnen aan.

In 2023 ving Colombia ook meer dan 1,8 miljoen Venezolanen op die hun land verlieten. Hiermee blijft Colombia het land dat de afgelopen jaren het grootste aantal Venezolaanse migranten in Latijns-Amerika heeft ontvangen, die soms in extreem kwetsbare situaties leven. In het land verkeren 2,5 miljoen mensen in nood.

Dit geldt met name voor mensen met een handicap of andere personen in een kwetsbare situatie, zoals alleenstaande moeders. Er wordt gewerkt aan een betere integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen en een meer inclusieve samenleving. Er blijven echter ongelijkheden bestaan voor mensen met een handicap, vooral wat betreft de toegang tot werk, met name in plattelandsgebieden.

Team van Handicap International in Colombia: 314
Aanwezig in Colombia: sinds 1998 

Lees ook

Van bommen naar bonen : explosieven maken plaats voor koffie
© J. M. Vargas / HI
Mijnen en andere wapens

Van bommen naar bonen : explosieven maken plaats voor koffie

Tien jaar duurde het vooraleer Justiniano, een Colombiaanse koffieboer, opnieuw zonder vrees aan het werk kon. Dankzij het ontmijningswerk van Handicap International bloeit zijn plantage als nooit tevoren.

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"
© HI
Gezondheid Noodhulp

"Ik kon zelfs mijn kinderen niet meer voeden"

Door de economische crisis die Venezuela in een wurggreep houdt, vluchtten Milagros Chacin en haar familie naar Colombia. Maar de uitbraak van de Covid-19-pandemie heeft de levensomstandigheden van de vluchtelingen nog meer onder druk gezet. Hoe moeten ze zich hieruit zien te redden?

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia
© Coalición LACRMD
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

HI bevestigt steun aan Venezolaanse migranten in Colombia

Colombia telt bijna één miljoen besmettingen met het Covid-19-virus. De gevolgen van de epidemie zijn dramatisch, niet het minst voor de Venezolaanse vluchtelingen.