Goto main content

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Noodhulp
Palestijnse gebieden

Wereldleiders ondernemen geen actie

Ondanks de herhaalde oproepen van staatshoofden, VN-functionarissen en humanitaire ngo’s om de uitbreiding van het grondoffensief naar Rafah te herzien, trokken Israëlische troepen op 7 mei het gouvernement binnen. Meer dan 1,5 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, lopen ernstig gevaar; sinds Israël op 6 mei voor het eerst onwettige "evacuatiebevelen" uitvaardigde, ontvluchtten meer dan 450.000 Palestijnen Rafah. Hoewel het Israëlische leger de controle over de stedelijke gebieden binnen Rafah al heeft overgenomen, vormt de uitvaardiging van nieuwe "evacuatiebevelen" op 11 mei de aanleiding voor een verdere opmars van de militaire invasie, die zal leiden tot de totale ineenstorting van levensreddende diensten. Het Israëlische militaire offensief heeft de toegang van hulpgoederen tot Gaza via de grensovergangen Rafah en Kerem Shalom/ Karm Abu Salem onderbroken.

Derde staten hebben de verantwoordelijkheid om dringend op te treden om een einde te maken aan de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Gaza en om ervoor te zorgen dat deze worden bestraft. De eerste stap voor derde staten in het nakomen van hun eigen wettelijke verplichtingen ter garantie van het internationaal humanitair recht is het stoppen van de invasie in Rafah, het openen van alle grensovergangen en het opheffen van interne barrières voor humanitaire toegang. Als belangrijkste wapenleverancier voor Israëls militaire operaties dragen de Verenigde Staten een grote verantwoordelijkheid voor Israëls schendingen van het internationaal humanitair recht. Naast het stopzetten van de overdracht van bommen met een hoog laadvermogen, moeten de VS al hun invloed gebruiken om de lopende militaire operatie in Rafah te stoppen. Alle wapenleveranciers zijn gebonden aan de resolutie van de Mensenrechtenraad die op 5 april is aangenomen. Daarin staat dat er moet opgeroepen om de verkoop, overdracht en distributie van wapens, munitie en ander militair materieel aan Israël te stoppen. Alle staten moeten nu handelen om een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren te garanderen.

De "evacuatiebevelen" van het Israëlische leger zijn onwettig en komen neer op gedwongen verplaatsing, een ernstige schending van het internationaal humanitair recht (IHL). Israël heeft honderdduizenden Palestijnen bevolen te vluchten, zonder daarbij een duidelijke timing of informatie te geven aan burgers en humanitaire organisaties. IHL stelt duidelijke voorwaarden voor een legitieme evacuatie: zo moet de bezettende macht ervoor zorgen dat de verplaatsing tijdelijk is en goede levensomstandigheden (op het gebied van hygiëne, gezondheid, veiligheid en voeding) garanderen? Ook mogen leden van hetzelfde gezin niet van elkaar worden gescheiden. De Israëlische autoriteiten hebben aan geen van deze voorwaarden voldaan. Voor de mensen in Rafah is het de zoveelste keer dat ze gedwongen worden om hun huis te ontvluchten, en dat te midden van verwoeste infrastructuur en straten die verontreinigd zijn door niet-ontplofte munitie. Ondanks de grote vernielingen en het gebrek aan alle levensnoodzakelijke voorzieningen, zoeken ontheemden hun toevlucht in het Middengebied, Khan Younis en Al Mawasi. Het concept van "veilige humanitaire zones" is onbestaande omdat gebieden die eerder als veilig werden bestempeld, het doelwit zijn geworden van bombardementen en grondoperaties. Terwijl de onophoudelijke bombardementen in Rafah doorgaan, escaleren de luchtaanvallen en grondaanvallen in het noorden, wat leidt tot extra gedwongen verplaatsingen in de enclave.
 
De Israëlische militaire invasie op Rafah verstoort de humanitaire respons, wat in strijd is met resoluties 2720 en 2728 van de VN-Veiligheidsraad en met de voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof waarin Israël wordt bevolen de verstrekking van basisdiensten en humanitaire hulp mogelijk te maken. Als gevolg van de militaire activiteit van Israël in de noordelijke gouvernementen in de afgelopen maanden, werden humanitaire organisaties gedwongen om een aanzienlijk deel van de hulpverleningscapaciteit in Rafah, waaronder gebouwen en opslagplaatsen te verplaatsen. Het Israëlische offensief dwingt een deel van de humanitaire organisaties er nu al toe om hun operaties op te schorten of om opnieuw, onder extreem gevaarlijke omstandigheden, te verhuizen naar andere gebieden. Magazijnen met broodnodige levensreddende hulp in Oost-Rafah blijven ontoegankelijk door de aanwezigheid van Israëlische troepen. De ene na de andere medische faciliteit in Rafah wordt gesloten.
 
Elk uur dat het Israëlische leger de grensovergangen Rafah en Kerem Shalom/Karm Abu Salem bezet houdt, veroordeelt het meer Palestijnen tot uithongering en ontzegt het de nodige toegang tot medische zorg. De Israëlische strijdkrachten verhinderen dat humanitaire organisaties en hun mensen gebruik kunnen maken van de grensovergang bij Rafah. De zware militarisering rond de grensovergang Kerem Shalom/Karm Abu Salem als gevolg van de Israëlische grondinvasie, creëert geen goede omstandigheden voor duurzame doorgang van humanitaire konvooien. Deze twee grensovergangen vormen de belangrijkste levensader voor hulpverlening in de enclave: hun sluiting stort Gaza in een nog grotere humanitaire ramp. Het Wereld Voedselprogramma bevestigde eerder de hongersnood in het noorden van Gaza en ook het gezondheidssysteem stort steeds verder in. De voorraden van essentiële hulpgoederen, zoals voedsel, water, brandstof en medische voorraden raken snel uitgeput. Dit leidde al tot de sluiting van diensten die essentieel zijn voor het overleven van burgers. De zeer beperkte heropening van de noordelijke grensovergangen of het vooruitzicht op een maritieme route kan niet worden aangehaald als reden om de verminderde toegang via de zuidelijke grensovergangen te rechtvaardigen.

Als de brandstof opraakt, bestaat er een groot risico dat humanitaire operaties en basisdiensten worden stopgezet. Het functioneren van de gehele humanitaire respons is afhankelijk van brandstof, onder andere om te voorzien in de prioritaire behoeften van meer dan 1,7 miljoen ontheemden. Het is cruciaal om onmiddellijke prioriteit te geven aan de aanvoer van brandstof om wat nog over is van het gezondheidssysteem en de humanitaire hulpverlening in Gaza te behouden.

Ondertekend:
 
ActionAid
Action Against Hunger
American Friends Service Committee (AFSC)
Amnesty International
A.M. Qattan Foundation
Anera
Churches for Middle East Peace (CMEP)
DanChurch Aid (DCA)
Handicap International
IM Swedish Development Partner
INTERSOS
Médecins du Monde International Network
Mennonite Central Committee
Mercy Corps
Norwegian Church Aid (NCA)
Norwegian People's Aid
Oxfam
Plan International
Relief International
War Child Alliance

Gepubliceerd op: 16 mei 2024

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis
© HI
Noodhulp

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis

Handicap International heeft 40 mensen in dienst in Gaza, die ondersteund worden door 300 vrijwilligers. De organisatie treedt ook op in Egypte en Libanon om de invloed van de crisis te verzachten.