Goto main content

'Het gezondheidssysteem in Gaza is niet uitgerust om in de behoeften te voorzien' (VIDEO)

Noodhulp
Palestijnse gebieden

Reham Shaheen is revalidatiespecialiste voor Handicap International in Gaza. Ze weet als geen ander hoe het escalerend conflict tussen Hamas en Israël opnieuw de burgers bedreigt.

Portretfoto van Reham Shaheen

Reham Shaheen, revalidatiespecialiste voor Handicap International in Gaza | HI / Duarte De Munter

De recente aanval van Hamas en de vergelding van Israël hebben verwoestende gevolgen op burgers. Dat ziet ook Reham Shaheen. Als revalidatiespecialiste voor Handicap International in Gaza, maakte ze de escalatie van het geweld vanop de eerste rij mee.

"In Gaza bereiden we ons voortdurend voor op noodscenario's, maar deze situatie valt nauwelijks te bevatten. In tegenstelling tot voorgaande conflicten, werden de burgers niet gewaarschuwd voor bombardementen. Veel families hadden hierdoor geen enkele kans. Duizenden mensen liepen verwondingen op, mogelijk met blijvende handicaps tot gevolg”, getuigt ze.

Dit enorme aantal slachtoffers, baart Reham zorgen: “Het gezondheidssysteem is niet uitgerust om in de behoeften van de getroffen bevolking te voorzien. Zelfs voor de escalatie van afgelopen weekend was dat een probleem, laat staan in de komende weken en maanden. Tot overmaat van ramp werden twee belangrijke ziekenhuizen, in Noord-Gaza en Khan Younis, getroffen bij de bombardementen. Het verlies van gezondheidspersoneel en de vernietiging van essentiële gezondheidsfaciliteiten, hebben ernstige gevolgen voor al wie dringende medische zorg nodig heeft.”
 
“Bovendien verstoorden de aanvallen de toegang tot openbare en essentiële diensten, zoals water, elektriciteit en internet, wat de humanitaire crisis alleen maar verergert. Gezinnen hebben een tekort aan basisbehoeften zoals proper drinkwater en sanitaire voorzieningen, wat mogelijk kan leiden tot bijkomende gezondheidscrisissen en pandemieën. Gezien deze ernstige omstandigheden, is het van cruciaal belang dat alle betrokken partijen prioriteit geven aan een wapenstilstand en alle vormen van geweld stopzetten om de levens van burgers aan beide zijden te beschermen.”

Oproep tot terughoudendheid en bescherming van burgers

Handicap International roept op tot terughoudendheid en naleving van het internationaal humanitair recht bij de escalatie van het conflict tussen Hamas en Israël.De organisatie is uiterst bezorgd over de veiligheid van burgers aan beide zijden, die rechtstreeks het doelwit zijn van aanvallen of betrokken raken bij gewapend geweld en roept beide partijen op om zo snel mogelijk tot een staakt-het-vuren te komen. Het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden moet worden gestopt, omdat deze systematisch en willekeurig burgers treffen. Bovendien bedreigt het de toegang tot basisvoorzieningen, zoals huisvesting, water, elektriciteit en humanitaire hulp, voor honderdduizenden mensen. Het belemmert ook de aanwezige humanitaire hulporganisaties om adequaat en snel te reageren op de enorme en groeiende noden van burgers.

Elk gebruik van geweld door alle betrokken partijen moet gebeuren in overeenstemming met de normen voor rechtshandhaving, waaronder voorzorg, proportionaliteit en noodzakelijkheid, en in overeenstemming met de beginselen van de mensenrechtenwetgeving.

De huidige situatie heeft zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde enorm leed en verlies veroorzaakt. Handicap International benadrukt dat het belangrijk is om prioriteit te geven aan de veiligheid van burgers en civiele infrastructuur. Een langdurig staakt-het-vuren is de enige manier om meer doden, gewonden en menselijk lijden te voorkomen.

 

Gepubliceerd op: 10 oktober 2023

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie