Meteen naar de inhoud

“De situatie is heel ernstig, de noden zijn enorm”

Noodhulp
Irak Syrië
“De behoeften zijn hier enorm, zowel wat betreft revalidatie als mentale gezondheidszorg.” Jules Zorn, die verantwoordelijk is voor de basis van Handicap International in Kalar, schetst de omvang van de behoeften in het Iraakse kamp. Ter plaatse zijn er weinig lokale structuren die kunnen voldoen aan de enorme behoeften van mensen die alles verloren hebben.
Zicht op het kamp met een man die enkele meters voor een reeks tenten staat die een schuiloord bieden aan de ontheemden

“De behoeften zijn hier enorm, zowel wat betreft revalidatie als mentale gezondheidszorg.” Jules Zorn, die verantwoordelijk is voor de basis van Handicap International in Kalar, schetst de omvang van de behoeften in het Iraakse kamp. Ter plaatse zijn er weinig lokale structuren die kunnen voldoen aan de enorme behoeften van mensen die alles verloren hebben.

Sinds april 2015 hebben de gevechten in Irak meer dan 220.000 mensen[1] op de vlucht doen slaan. Onder hen hebben 120.000 mensen hun toevlucht gezocht in het gouvernement Diyala. In dat gouvernement is Handicap International actief in de kampen Al Wand en Aliawa en in 66 gemeenschappen in stedelijke en landelijke gebieden. Het aantal ontheemden dat er toestroomt stijgt gestaag: in mei werden 78.000 ontheemde personen in het gouvernement geteld[2], een maand later stond de teller al op 120.000.

Handicap International schiet de meest kwetsbaren te hulp in een gebied waar weinig internationale organisaties aanwezig zijn, legt Jules Zorn uit: “Het gouvernement Diyala is ongetwijfeld een van de hoofdbestemmingen voor nieuwe ontheemde families. We hebben onlangs een massale toestroom van mensen gezien die proberen te ontkomen aan het wapengeweld. Deze mensen zijn naar het gouvernement en de naburige provincies gevlucht en moeten bij de mensenmassa worden geteld die zich aan de grens met Koerdistan ophoudt. Ze wachten allemaal om naar de veiligste gebieden in het noorden van Diyala of in Koerdistan te kunnen trekken. En er zijn nóg gezinnen op komst.”

Materiële hulp, revalidatie en psychosociale bijstand

Afgelopen winter verleende Handicap International hulp aan de meest kwetsbare ontheemde families die hun toevlucht zochten in het gouvernement Suleimaniya door hen te voorzien van 800 stuks dekens en 500 kacheltjes. Wanneer Handicap International haar aanwezigheid uitbreidde naar het gouvernement Diyala, zette onze organisatie ook een team van vier plaatselijke hulpverleners en een kinesist in om aan de noden van de meest kwetsbaren in de kampen en gemeenschappen te voldoen. Daar werden later twee voltijdse psychosociale werkers en twee kinesisten aan toegevoegd.

Onze teams zijn er om de zwaarst getroffen ontheemden en de gastbevolking te helpen. Ze kijken waar de behoeftes liggen en verdelen specifiek materiaal zoals matrassen tegen doorligwonden en loophulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken en looprekken. Verder geven ze kinesitherapie aan mensen met beperkte mobiliteit.

Psychische en lichamelijke ontreddering

Handicap International heeft zowel psychische als lichamelijke noden vastgesteld, aldus Jules Zorn: “De behoeften zijn hier enorm, zowel wat betreft revalidatie als mentale gezondheidszorg. Het valt op dat de mensen die we verzorgen een stigma met zich meedragen. Doordat ze zo kwetsbaar zijn, leven ze aan de rand van de maatschappij en vinden ze moeilijk toegang tot lokale en internationale solidariteit.”

Om hun leed te kunnen verlichten, moeten deze mensen de juiste zorgen krijgen. “Ofwel via onze teams of via andere structuren, want de lokale diensten zijn overbelast en krijgen weinig steun. Ze zijn niet in staat om al deze nieuwe gevallen aan te nemen. De humanitaire hulp is gezien de ernst van de situatie nog onvoldoende,” aldus Jules Zorn. 

Extreme omstandigheden

Ook de levensomstandigheden zijn bijzonder moeilijk. Het kwik stijgt in de zomer boven de 50° C uit. De meeste ontheemden kunnen terecht bij gezinnen of hebben een huis kunnen huren, maar heel wat anderen zoeken onderdak in gebouwen die nog in aanbouw zijn en in de twee kampen in het gouvernement Diyala. Het kamp heeft voor de zomer meer dan 8.000 mensen opgenomen door ze in tenten onder te brengen.

“De mensen hebben hier tenminste toegang tot water en elektriciteit”, zegt Jules Zorn. “Maar het kamp barst uit zijn voegen en de beschikbare infrastructuur is vaak niet geschikt, met ongevallen tot gevolg. Zo proberen de gezinnen hun dagelijkse leven te verbeteren door op geïmproviseerde manieren elektrische toestellen aan te sluiten op het systeem van het kamp. Een paar dagen geleden zijn 35 tenten afgebrand.” 

In Al Wand zijn 668 caravans geïnstalleerd om onderdak te bieden aan meer dan 4.500 mensen, waarna er nog 1.000 zouden bijkomen. Ook hier hebben de gezinnen toegang tot water en elektriciteit. Ze betreuren echter het isolement waarin ze zich bevinden. Het dichtstbijzijnde dorp ligt namelijk ettelijke kilometers verder.

Vergeethoek vermijden

Handicap International heeft bijstand verleend in een aantal gezondheidsstructuren in de stad Khanaqin in het gouvernement Diyala, om gewonden te helpen met postoperatieve revalidatiesessies.  

“Onze organisatie moet ter plaatse aanwezig zijn met teams van mensen uit verschillende disciplines” legt Jules Zorn uit. “Hier mag de revalidatie zeker niet plaatsvinden zonder psychosociale begeleiding. We moeten ook koste wat kost vermijden dat deze gezinnen in de vergeethoek van deze crisis terechtkomen.”

[1] IOM, per 21 mei 2015: 220.164 personen of 36.694 families
[2] IOM, per 21 mei 2015

Meer over dit onderwerp

HI in Haïti: tien jaar na de aardbeving
© Davide Preti/HI
Noodhulp Revalidatie

HI in Haïti: tien jaar na de aardbeving

Haïti werd de voorbije 10 jaar o.a. getroffen door een verwoestende aardbeving, een krachtige orkaan en politieke instabiliteit die het arme land nog steeds in zijn greep houdt. HI ontplooide in Haïti een van haar grootste hulpverleningsacties ooit en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een sterker lokaal revalidatienetwerk.

Spiegeltherapie bevordert het herstel van Abdulrahman
© HI
Noodhulp Revalidatie

Spiegeltherapie bevordert het herstel van Abdulrahman

Na een bombardement in Noord-Jemen brak Abdulrahman zijn rechterarm, hij liep daarbij vasculaire verwondingen op die tot gangreen leidden. Zijn arm moest geamputeerd worden. Het team van HI steunde Abdulrahman tijdens zijn herstel na de operati. 

Food for Peace: Voedselverdeling in Kasaï
© John Wessels/HI
Noodhulp

Food for Peace: Voedselverdeling in Kasaï

Teams van Handicap International (HI) hebben gedurende twee jaar voedselhulp geleverd aan de bevolking van Kasaï in de Democratische Republiek Congo. Tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2019 verdeelde HI 2 zakken maïsmeel (elk 27 kg), 1 zak bonen, 1 blik olie en 1 zak zout onder 92 549 personen in Demba en Dimbelenge, twee regio's in de provincie Kasaï.