Goto main content

Groep Ubuntu ontmoet SOS Handicap Mental Benin

Benin
Op 24 november landden Jeroen en Johan van Groep Ubuntu samen met Els van Handicap International in Cotonou, de grootste stad van Benin. Daar werden ze opgewacht door een kleurrijke en enthousiaste delegatie van SOS Handicap Mental Benin. Gedurende twee weken hebben de twee organisaties samengewerkt rond de ondersteuning van personen met een intellectuele beperking.
foto van man met een verstandelijke beperking op zijn werkplaats, een fotowinkel

Op 24 november landden Jeroen en Johan van Groep Ubuntu samen met Els van Handicap International in Cotonou, de grootste stad van Benin. Daar werden ze opgewacht door een kleurrijke en enthousiaste delegatie van SOS Handicap Mental Benin (SOSHMB). Gedurende twee weken hebben de twee organisaties samengewerkt rond de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking.

Tijdens hun verblijf in Cotonou wisselden Groep Ubuntu en SOSHMB ervaringen uit over zelfontplooiing van personen met een verstandelijke beperking. Een van de thema’s van de uitwisseling was het ondersteunen van het sociaal netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. Andere belangrijke thema’s waren onderwijs, vorming en werk voor personen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Het kwik klom er dagelijks boven de 30 graden en de vochtigheidsgraad was navenant. Onder de golfplaten daken was het er binnen vaak niet te houden. Onderweg tussen twee bezoeken botsten Johan, Jeroen en Els toevallig op een meester die zijn klas onder twee grote bomen had geherbergd om de hitte te ontvluchten. Ze raakten met hem aan de praat en hij zei dat in zijn school ook een aantal kinderen met een beperking zaten. “On le fait avec” zei de meester. Met andere woorden, de kinderen met een beperking worden opgenomen in de school, maar er zijn jammer genoeg weinig middelen om de extra ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Dit gebrek aan professionele ondersteuning lijkt een structureel probleem. Tijdens hun bezoek aan Cotonou merkten Jeroen en Johan op dat er geen gespecialiseerde opleiding bestaat om te werken met mensen met een beperking en zeker niet met een verstandelijk beperking. Ouders en familie van kinderen met een beperking worden ook weinig tot niet ondersteund voor de extra zorgen voor hun kind op te vangen.

Omdat Groep Ubuntu veel ervaring heeft met het geven van vormingen over de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking, werd het idee geopperd om een aantal vormingsmodules te organiseren voor mensen die nu de zorg en ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking op zich nemen. Deze vormingen zijn een heel concrete manier om de samenwerking tussen Groep Ubuntu en SOS Handicap Mental Benin in de toekomst verder te zetten.

Eind mei zullen twee vertegenwoordigers van SOS Handicap Mental voor twee weken naar België komen om deel te nemen aan de activiteiten van Groep Ubuntu, om te getuigen over hun ervaringen en om andere organisaties voor personen met een beperking in België te ontmoeten.
 

Meer over dit onderwerp

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika Integratie

Meer kinderen met een beperking op de (gewone) schoolbanken in West-Afrika

Handicap International helpt 170.000 kinderen met een handicap in negen landen in West-Afrika met een project rond inclusief onderwijs. “We schatten dat één op vier kinderen met een handicap niet naar school gaat. We streven naar een duurzame verandering in de onderwijscultuur ten opzichte van deze kinderen”, legt projectverantwoordelijke Sandra Boisseau uit.