Goto main content

Gaza: Handicap International is geschokt door de crisis in Rafah

Noodhulp
Palestijnse gebieden

De algemene directeurs van verschillende ngo's en mensenrechtenorganisaties, waaronder Handicap International, delen een gezamenlijke verklaring waarin ze oproepen tot een onmiddellijke stopzetting van de militaire plannen van Israël.

Rafah, Palestina

Rafah, Palestina | © S. Hejji - HQ

We zijn geschokt door de schrijnende ontwikkelingen in Rafah, het dichtstbevolkte gebied van Gaza, waar 1,5 miljoen mensen, waarvan meer dan een half miljoen kinderen, schuilen als laatste toevlucht. Als Israël zijn voorgestelde grondoffensief inzet, zullen opnieuw duizenden burgers gedood worden en bestaat het risico dat de nog aanwezige vormen van humanitaire hulp volledig ophouden te bestaan. Als dit militaire plan niet onmiddellijk gestopt wordt, zullen de gevolgen catastrofaal zijn.

Meer dan 70 procent van de civiele infrastructuur is beschadigd, waardoor veel gebieden in Gaza volledig in puin liggen en onbewoonbaar zijn. De meeste ziekenhuizen zijn niet langer operationeel en de weinige die dat wel zijn, worden volledig overspoeld. Er is een schrijnend gebrek aan voedsel, schoon water, onderdak en sanitaire voorzieningen. Mensen leven onder uiterst onmenselijke omstandigheden, velen van hen noodgedwongen in de open lucht. Het is onbegrijpelijk dat het Israëlische leger de meerderheid van de bevolking met geweld uit hun huizen heeft verdreven richting Rafah - waar nu zes keer zoveel mensen zijn samengepropt als voorheen - en vervolgens plannen heeft aangekondigd om het gebied aan te vallen.

Het strategische beleid van de Israëlische regering, dat gericht is op de systematische en herhaaldelijke verplaatsing van de burgerbevolking, leidde tot de gedwongen ontheemding van meer dan drie kwart van de bevolking. Velen van hen hebben geen onderdak of woning om naar terug te keren. Het collectief straffen van burgers door hen onderdak, voedsel, schoon water en andere levensnoodzakelijke benodigdheden te ontzeggen, en het belemmeren van humanitaire hulpzendingen die bedoeld zijn om hongersnood te bestrijden, vormt een ernstige schending van het internationaal humanitair recht en kan daarom als oorlogsmisdaad beschouwd worden.

Vorige maand droeg het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israël op om onmiddellijke en effectieve maatregelen te nemen om de levering van dringend benodigde basisdiensten en humanitaire hulp in Gaza mogelijk te maken. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Bovendien is de situatie ter plaatse verder verslechterd. Israëls luchtaanvallen in Rafah hebben op een dag tijd minstens 100 Palestijnen gedood, wat ingaat tegen de internationale oproepen tot staking van het geweld en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Meer dan 1,5 miljoen mensen zitten vast in Rafah en hebben geen veilige plek om naartoe te gaan. Velen onder hen raakten al meerdere keren ontheemd. Alle plaatsen die Israël als ‘veilig’ aanduidde, zijn zonder zonder uitzondering in gevaar gebracht, wat bewijst dat geen enkele plek in Gaza ooit echt veilig was.

Onze oproep voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren is dringender dan ooit. De meedogenloze belegering en bombardementen door Israël hebben Gaza verwoest en de Palestijnse burgerbevolking achtergelaten met dreigende hongersnood en ziekten. Inspanningen om het lijden van deze mensen te verlichten, worden verhinderd. De militaire operatie van Israël maakt het voor humanitaire organisaties bijna onmogelijk om op een zinvolle en effectieve manier hulp te bieden. Dit brengt niet alleen de veiligheid, maar ook de basisprincipes van de humanitaire hulpverlening, in gevaar. Rafah diende als de belangrijkste doorgangspunt voor hulp. Nu dreigen bombardementen de hulpverlening in de regio volledig te blokkeren.

Door het stilzwijgen en hun materiële steun aan het Israëlische leger zijn verschillende staten rechtstreeks betrokken bij de humanitaire crisis in Gaza. Of het nu gaat om wapenleveringen, diplomatieke obstructie van resoluties of simpelweg stilzwijgen, dergelijke acties hebben Israël de facto straffeloosheid verleend. De schrijnende situatie in Gaza benadrukt de dringende noodzaak voor regeringen wereldwijd om de levering van wapens en munitie die bij deze wreedheden worden gebruikt, te stoppen. Daarnaast roepen we op tot een permanent staakt-het-vuren om burgerlevens te beschermen, gijzelaars en onrechtmatig vastgehouden Palestijnen vrij te laten, en volledige, ongehinderde toegang te verlenen aan humanitaire hulpverleners.

Staten dragen juridische en morele verantwoordelijkheden om burgers te beschermen, oorlogsmisdaden te voorkomen en internationaal recht te handhaven. We herinneren alle staten eraan dat hun nalatigheid of voortgezette steun de tragedie niet alleen verergert, maar hen ook aansprakelijk maakt. We roepen hen op om alles in het werk te stellen om verdere militaire offensieven te voorkomen en een permanent en alomvattend staakt-het-vuren in Gaza tot stand te brengen.


Ondergetekend:
•    Ana Alcalde                   Waarnemend Secretaris-Generaal, ActionAid International
•    Dr Agnès Callamard   Secretaris-Generaal, Amnesty International
•    Charlotte Slente           Secretaris-Generaal, Danish Refugee Council
•    Manuel Patrouillard    CEO, Handicap International
•    Amitabh Behar           Algemeen directeur, Oxfam International
•    Rob Williams                 CEO, War Child Alliance
•    Faris Arouri        Directeur, Association for International Development Agencies

 

Ik doe een gift

Gepubliceerd op: 19 februari 2024

Meer over dit onderwerp

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig
© HI
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig

De oplaaiende geweld in Oost-Congo zorgt opnieuw voor stijgende noden. Handicap International biedt revalidatiezorg, psychologische ondersteuning en verzorgt het transport van hulpgoederen voor 12 ngo's.