Goto main content

Handicap International roept samen met 12 andere organisaties op voor staakt-het-vuren in Gaza

Noodhulp
Palestijnse gebieden

Alleen een staakt-het-vuren tussen de partijen in het conflict kan een tegemoetkoming aan de immense noden van de burgerbevolking mogelijk maken.

Bombardement in Gaza

archiefbeeld Gaza

Tijdens de internationale conferentie voor de burgerbevolking in Gaza die door Frankrijk georganiseerd wordt, roepen 13 organisaties voor humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en de verdediging van mensenrechten op om onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen om bijkomende slachtoffers in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever te vermijden.

Vertegenwoordigers van deze 13 organisaties* roepen de Franse president Emannuel Macron en de staatshoofden, regeringsleiders en wereldleiders die aanwezig zullen zijn in Parijs om alles te doen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen. Dit wil zeggen, concrete maatregelen treffen om de gijzelaars te bevrijden en de burgerbevolking te beschermen, de toegang van humanitaire hulp in Gaza garanderen en het respecteren van het internationale humanitair recht.

Deze oproep tot een staakt-het-vuren (#CeasefireNOW) wordt gesteund door 700 organisaties uit 70 verschillende landen en 820.000 personen uit de hele wereld.

"Alleen een staakt-het-vuren tussen de partijen in het conflict kan een tegemoetkoming aan de immense noden van de burgerbevolking mogelijk maken. Het gebruik van explosieve wapens met een enorme vernietigende kracht doodt en verwondt duizenden burgers en veroorzaakt een humanitaire crisis op grote schaal.  Slachtoffers en overlevenden worden geconfronteerd met acute humanitaire behoeften. De humanitaire conferentie in Parijs moet een keerpunt betekenen in deze humanitaire ramp en leiden tot concrete inspanningen om levens te redden.

Manuel Patrouillard, Algemeen directeur Handicap International

 

*Amnesty international, Action against Hunger, CCFD-Terre Solidaire, Handicap International - Humanity & Inclusion (HI), International Federation for Human Rights (FIDH), Dokters van de wereld, Artsen Zonder Grenzen, Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam Frankrijk, Platform of French NGOs for Palestine, Première Urgence Internationale (PUI), UOSSM-International en War Child UK.

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie