Goto main content

In Jemen worden personen met een handicap het zwaarst getroffen

Mijnen en andere wapens Noodhulp
Jemen

Handicap International (HI) waarschuwt voor de situatie van personen met een handicap in Jemen, waar al 7 jaar een van de grootste humanitaire crises ter wereld woedt.

Een groot deel van de infrastructuur in Jemen is verwoest, waardoor de bevolking geen toegang heeft tot basisvoorzieningen.

Een groot deel van de infrastructuur in Jemen is verwoest, waardoor de bevolking geen toegang heeft tot basisvoorzieningen. | Handicap International

Volgens het alarmerende rapport van HI werd het aantal personen met een handicap in Jemen geraamd op ongeveer 3 miljoen vóór het gewapend conflict. Het laatste Humanitarian Response Plan (HRP) schat het huidige aantal op ongeveer 4,5 miljoen. Het werkelijke aantal zal naar verwachting nog veel hoger liggen, deels als gevolg van het conflict. HI is enorm bezorgd over de exponentiële toename van het aantal personen met een handicap wanneer de middelen om zorg te verlenen zwaar tekortschieten.

HI publiceerde op 24 mei een rapport over de situatie van mensen met een handicap in Jemen. Dit verslag kwam tot stand met de steun van lokale verenigingen, onder leiding van Yasmine Daelman, Advocacy Officer voor Handicap International in Jemen.        

Massale gebruik van explosieve wapens heeft ernstige gevolgen

De gevolgen van het aanhoudende conflict voor personen met een handicap zijn dramatisch. De infrastructuur, zoals ziekenhuizen, is zodanig vernietigd, dat de toegang tot gezondheidsdiensten en humanitaire hulp drastisch is beperkt. Hierdoor krijgen personen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben.

Daarbovenop heeft het gewapend conflict de twee belangrijkste problemen waarmee personen met een handicap in Jemen te kampen hebben vergerd: onzichtbaarheid en gebrek aan bescherming.  Het aantal amputaties is ook gestegen door het massale gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden (artillerie, luchtaanvallen, mijnen, verdwaalde kogels). Verder heeft de oorlog rechtstreeks geleid tot een aanzienlijke toename van psychische trauma’s en psychosociale stoornissen.

“Mensen met een handicap vertelden ons dat ze bang zijn om hun huis te verlaten.

Zij leven in voortdurende angst gewond te raken omdat zij niet kunnen ontsnappen aan explosies of gewapende conflicten: een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap kan iemand beletten aan geweld te ontkomen. Veel slechthorenden hebben bijvoorbeeld verwondingen opgelopen in verband met conflicten, omdat zij niet konden horen en verstaan wat er gebeurde tijdens gewapende aanvallen of gevechten. Het niet kunnen waarnemen van geweldsituaties veroorzaakt psychologische moeilijkheden voor deze mensen”, legt Yasmine uit.

De omstandigheden in Jemen zijn schrijnend

De armoede en onderontwikkeling blijven toenemen waardoor ongeveer 80% van de Jemenieten onder de armoedegrens leven en zo’n 17,4 miljoen mensen met bijzonder ernstige voedselonzekerheid kampen. Er is dringend nood aan humanitaire hulp, maar veel openbare infrastructuur is verwoest, waardoor mensen geen toegang meer hebben tot basisvoorzieningen.

 

Gepubliceerd op: 2 juni 2022

Meer over dit onderwerp

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt
HI
Mijnen en andere wapens

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt

Stevig beleidswerk van Handicap International levert na 3 jaar onderhandelingen dan eindelijk zijn vruchten af.

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"
© HI
Noodhulp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"

Handicap International verdeelt in totaal 2000 noodpakketten aan meest kwetsbare families na de overstromingen in Pakistan.

Oekraïne 12-12 : 6 maanden van humanitaire hulp Noodhulp

Oekraïne 12-12 : 6 maanden van humanitaire hulp

De zeven organisaties die samen het Consortium 12-12 vormen, hebben een nieuw rapport gepubliceerd over hun activiteiten in Oekraïne en zijn buurlanden.