Goto main content

Humanitaire organisaties zeer bezorgd over escalatie geweld in Jemen

Noodhulp
Jemen

Internationale ngo’s waarschuwen: escalatie van geweld in Jemen voorspelt rampzalige situatie voor burgers die nog steeds herstellen van crisis in hun land

Wij, de ondergetekende 26 hulporganisaties die actief zijn in Jemen, spreken onze grote bezorgdheid uit over de humanitaire gevolgen van de recente gewapende escalatie in Jemen en de Rode Zee. De humanitaire crisis in Jemen blijft een van de ernstigste ter wereld. De opflakkering van het geweld verergert niet alleen de situatie van kwetsbare burgers, maar maakt het voor hulporganisaties ook moeilijker om essentiële diensten te verlenen.

We dringen er bij alle partijen in het conflict op aan om prioriteit te geven aan diplomatieke kanalen en om militaire middelen, die een bedreiging vormen voor de de-escalatie van de crisis en de vooruitgang van vredesinspanningen in Jemen, te vermijden. Het is van essentieel belang om burgers en civiele infrastructuren te beschermen en te zorgen voor een veilige, ongehinderde verlening van humanitaire hulp. In de bredere regionale context herhalen we de dringende oproep voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza, met als doel levens te redden en verdere instabiliteit in de regio te voorkomen.

Na bijna negen jaar oorlog hebben meer dan 21 miljoen mensen – dat is meer dan twee derde van de bevolking - dringend behoefte aan voedsel, water en levensnoodzakelijke hulp. Miljoenen Jemenieten worden geconfronteerd met ontheemding, voedselonzekerheid en beperkte toegang tot basisvoorzieningen.

De veiligheidsdreiging in de Rode Zee heeft nu al merkbare gevolgen voor humanitaire actoren. De verstoorde handel in het gebied leidt tot hogere prijzen en vertragingen bij het verschepen van levensnoodzakelijke middelen. Daarnaast moesten heel wat hulporganisaties hun activiteiten stopzetten of herzien, als gevolg van de aanvallen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op 12 en 13 januari 2024.

Verdere escalatie van het conflict zou kunnen leiden tot het stopzetten van humanitaire activiteiten in de betrokken gevechtsgebieden. De beschadiging van vitale infrastructuren, zoals strategische havens, kan op haar beurt aanzienlijke gevolgen hebben voor de invoer van essentiële goederen in een land dat sterk afhankelijk is van invoer. De tekorten en stijgende kosten van basisgoederen zoals voedsel en brandstof zullen de al ernstige economische crisis in het land verder verergeren, waardoor de afhankelijkheid van hulp toeneemt en de risico's voor bescherming groter worden. Alle betrokken partijen zijn wettelijk verplicht om veilige, ongehinderde humanitaire hulp te waarborgen, zodat mensen in nood toegang hebben tot de benodigde diensten.

Hoewel de humanitaire organisaties in Jemen in een van de moeilijkste omgevingen ter wereld opereren, blijven ze zich inzetten om levensreddende hulp te bieden aan miljoenen mensen. Helaas wordt ons vermogen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken beïnvloed door afnemende wereldwijde financiering en de stopzetting van voedselhulp. Dit leidde tot aanzienlijke inkrimping van de activiteiten van sommige organisaties.

Politieke leiders moeten rekening houden met de ernstige humanitaire gevolgen van militaire escalatie en zich onthouden van acties die kunnen leiden tot een nieuwe golf van grootschalig gewapend conflict in Jemen. De recente escalatie benadrukt de risico's van bredere regionale en internationale conflicten voor het fragiele vredesproces en het langetermijnherstel in Jemen.

Ondergetekend:

• Action Against Hunger contre la Faim

• Action for Humanity International

• ADRA Yemen

• CARE

• Caritas Poland

• CIVIC

• Danish Refugee Council

• DirectAid

• FHI 360

• Handicap International

• International Rescue Committee

• INTERSOS

• Islamic Relief

• Marie Stopes International Yemen

• MedGlobal

• Muslim Hands

• Norwegian Refugee Council

• Polish Humanitarian Action

• Première Urgence Internationale (PUI)

• READ Foundation

• Relief International

• Saferworld

• Save the Children

• Triangle Generation Humanitaire

• Vision Hope International

• ZOA – Yemen

Gepubliceerd op: 17 januari 2024

Meer over dit onderwerp

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig
© HI
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig

De oplaaiende geweld in Oost-Congo zorgt opnieuw voor stijgende noden. Handicap International biedt revalidatiezorg, psychologische ondersteuning en verzorgt het transport van hulpgoederen voor 12 ngo's.