Goto main content

Oproep tot het stoppen van geweld

Mensenrechten Noodhulp
Palestijnse gebieden

In het zicht van een dreigende Israëlische inval in de Gazastrook roepen 12 internationale ngo's op tot een einde van het gewapend geweld zodat een nooitgeziene humanitaire crisis wordt vermeden.

Verwoest gebouw

Archiefbeeld: Eén van de vele gebouwen die in Gaza Stad zijn verwoest door luchtaanvallen, februari 2011. | © Xavier Bourgois / HI

We zijn gealarmeerd door de oproep van Israël aan meer dan een miljoen Palestijnen om binnen 24 uur het noorden van Gaza te verlaten. Israël moet dit bevel onmiddellijk intrekken. De eis om de hele bevolking zo snel te verhuizen brengt het leven van diegenen die gedwongen worden te vluchten in gevaar. De Israëlische regering heeft geen enkele garantie gegeven voor hun veiligheid onderweg of voor de veiligheid van burgers die in de Gazastrook blijven terwijl de gevechten doorgaan.

Humanitaire hulporganisaties die actief zijn in Gaza maken melding van een humanitaire crisis van ongekende omvang. Er zijn niet voldoende faciliteiten om bewoners uit het noorden van Gaza veilig op te vangen en hun veiligheid blijft in gevaar doordat Israëlische luchtaanvallen het midden en zuiden van Gaza continu blijven viseren.

Een gedwongen verhuizing zonder garanties voor veiligheid of terugkeer en zonder te voorzien in de noden van de bevolking, kan neerkomen op gedwongen deportatie, wat een ernstige schending is van het internationaal humanitair recht en beoordeeld wordt als een oorlogsmisdaad. Israël is volgens het internationaal recht verplicht om alle personen te beschermen tegen leed en ervoor te zorgen dat zij voldoende worden bevoorraad, onder andere door het overeenkomen en faciliteren van noodhulpprogramma's.

Het onophoudelijke geweld dat Gaza en Israël de afgelopen week heeft overspoeld, heeft tot ongekende humanitaire noden geleid. Op 13 oktober 2023, 11:00 EST, zijn er meer dan 1.799 Palestijnen in Gaza, meer dan 1.300 mensen in Israël, inclusief buitenlanders, en 45 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever omgekomen. Honderden kinderen werden gedood. Honderdduizenden kinderen en families in Gaza zijn al ontheemd. Hele wijken zijn verwoest en tot puin herleid.


Maar de recente ontwikkelingen geven aan dat het ergste nog moet komen. Wij, directeuren van enkele van 's werelds grootste humanitaire organisaties, roepen de internationale gemeenschap op om het internationaal recht ondubbelzinnig te handhaven en prioriteit te geven aan de bescherming van burgers om verder lijden en verlies van levens te voorkomen.

Wereldleiders moeten:

  • Eisen dat de Israëlische regering haar bevel onmiddellijk intrekt;
  • Eisen dat alle partijen instemmen met een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden;
  • Eisen dat er een einde komt aan het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden en het aanvallen van burgers, van onschendbare VN-gebouwen, scholen en ziekenhuizen waar burgers onderdak vinden;
  • De verdeling van essentiële en levensreddende hulpgoederen faciliteren, waaronder voedsel, water en medische benodigdheden en zorg. Ook de toegang van humanitair hulppersoneel tot Gaza moet gefaciliteerd worden;
  • Onmiddellijk medische evacuaties naar Egypte, de Westelijke Jordaanoever of Israël faciliteren voor kinderen en gezinnen die dit nodig hebben;
  • Zorgen voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle personen die van hun vrijheid zijn beroofd, in de eerste plaats kinderen, zwangere vrouwen en moeders met baby's en jonge kinderen, gewonden en zieken die door gewapende groeperingen in Gaza gevangen worden gehouden;
  • Garanderen van een veilige doorgang voor families die veiligheid zoeken naar elke plaats waar zij zich veilig voelen. Gezinnen moeten voldoende toegang hebben tot informatie over de mogelijkheden en moeten de volgende informatie krijgen en voldoende tijd om dit veilig te doen. De Israëlische regering is volgens het internationaal humanitair recht verplicht om burgers die door hun offensief ontheemd zijn geraakt veilig onderdak en humanitaire hulp te bieden en dit moet zorgvuldig worden voorbereid voorafgaand aan elk offensief.  Iedereen die veiligheid zoekt buiten de Gazastrook moet onmiddellijk terug kunnen keren zodra de vijandelijkheden beëindigd zijn, in overeenstemming met hun recht op repatriëring of terugkeer naar hun gewone verblijfplaats. Dit moet internationaal worden gegarandeerd.

Gezinnen die hun huis niet kunnen of willen verlaten, blijven beschermd door het internationaal humanitair recht. Er zijn veel redenen waarom mensen geen gehoor kunnen geven aan deze waarschuwingen om gebieden te verlaten, zoals aanhoudende vijandelijkheden, onbegaanbare wegen, gezondheidsbehoeften, handicaps en angst voor permanente ontheemding.  Velen kunnen nergens anders heen.

We dringen er bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en de hogere leiding van de Verenigde Naties op aan om een noodbezoek te brengen aan de bezette Palestijnse gebieden en Israël in een poging respect voor het internationaal recht te garanderen en solidariteit te tonen met de getroffen mensen en humanitaire hulpverleners.

We doen een beroep op de wereldleiders en actoren ter plaatse om het behoud van mensenlevens boven alles te stellen. Al het andere zal voor altijd een smet zijn op ons collectieve geweten.

 

Ondertekenaars:

Olivier Longue - Algemeen directeur, Action Against Hunger - Spanje

Mattias Brunander - Secretaris-generaal, Diakonia

Manuel Patrouillard - Globaal algemeen directeur, Handicap International

Joël Weiler - Algemeen directeur, Dokters van de Wereld - Frankrijk

Nicolás Dotta - Algemeen directeur, Dokters van de wereld - Spanje

Morgane Rousseau - Algemeen directeur, Dokters van de wereld - Zwitserland

Tjada D'Oyen McKenna - Algemeen directeur, Mercy Corps

Jan Egeland - Secretaris-generaal, Norwegian Refugee Council

Amitabh Behar - Uitvoerend directeur, Oxfam International

Stephen Omollo - Algemeen directeur, Plan International

Inger Ashing - Algemeen directeur, Save the Children International

Rob Williams - Algemeen directeur,  War Child UK

Gepubliceerd op: 14 oktober 2023

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.