Goto main content

Komaf met ebola

Gezondheid Noodhulp Preventie
Liberia Sierra Leone

Begin 2015 berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een aanzienlijke daling van het aantal mensen besmet met ebola. Eerst in Liberia en Guinee, nu ook in Sierra Leone. Toch blijft het sterftecijfer bij besmette mensen zeer hoog (> 50%) en blijft de kans op een nieuwe golf aan besmettingen bestaan.

Een man van het ontsmettingsteam ontsmet een emmer handschoenen.

Begin 2015 berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een aanzienlijke daling van het aantal mensen besmet met ebola. Eerst in Liberia en Guinee, nu ook in Sierra Leone. Toch blijft het sterftecijfer bij besmette mensen zeer hoog (> 50%) en blijft de kans op een nieuwe golf aan besmettingen bestaan.

De eerste mensen besmet met ebola werden in maart 2014 gemeld aan de grens tussen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Deze drie landen vertegenwoordigen 99 % van de 21.296 geregistreerde personen met ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in januari 2015 wel een sterke daling vast in het aantal besmette gevallen, dankzij de inzet van honderden nationale en internationale organisaties.  Zij boden onder leiding van de overheden een gepast antwoord op de ramp en konden het aanvankelijk schrijnende gebrek aan middelen tegemoetkomen.

Toch worden in Sierra Leone – het land met het grootste aantal besmette mensen – per week nog steeds ongeveer honderd nieuwe ebolagevallen geregistreerd, voornamelijk in de hoofdstad Freetown. Drastische maatregelen om de epidemie onder controle te krijgen, blijven dus nog altijd van kracht om te voorkomen dat nieuwe broeihaarden zich ontwikkelen. In Guinee daarentegen zijn de scholen sinds januari weer opengesteld en in Liberia zouden ze in februari hun deuren terug moeten openen. Hoopvolle stemmen klikken dat de scholen in Sierra Leone in de maand maart zullen volgen.

Onze acties tegen ebola

De teams van Handicap International zijn echter waakzaam en blijven in Sierra Leone het virus bestrijden. Zo beheert onze organisatie een vloot van 30 ziekenwagens, voornamelijk bestemd om mensen met symptomen van het virus naar behandelcentra te vervoeren. Bovendien zet ze grootschalige bewustmakingsacties op voor mensen met specifieke behoeften (zoals alleenstaande mensen, dove of slechthorende mensen en personen met een risicoprofiel omwille van hun sociale situatie).

Vloot ziekenwagens

Om zich ervan te vergewissen dat de door ebola besmette mensen (of de mensen van wie men vermoedt dat ze besmet zijn) zo snel mogelijk naar de behandelcentra worden vervoerd, beheert Handicap International een vloot van 30 ziekenwagens, die verdeeld worden over twee plaatsen (nl. in Hastings en in het centrum van Freetown).  

Deze ziekenwagens en hun personeel volgen een zeer strikt ontsmettingsprotocol om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Elke interventie wordt begeleid door teams die uitgerust zijn met verstuivers. Ook de plaatsen waar de zieken verbleven worden volledig onder handen genomen om te vermijden dat hun omgeving besmet raakt.

In totaal bestaat het personeel uit ongeveer 200 mensen, die ziekenwagens en ontsmettingsmotoren besturen en ter plaatse actie ondernemen (logistiek en ontsmetting van voertuigen). Sinds de lancering van het project in december 2014 konden 1.400 patiënten [[1]] vervoerd worden aan een gemiddeld tempo van 40 interventies per dag. Met de daling van het aantal nieuwe gevallen vinden er vandaag intussen nog een tien- tot twintigtal interventies plaats per dag.

Sensibilisering van mensen met een risicoprofiel

Op dit moment voert Handicap International een sensibiliseringscampagne voor een amalgaam van personen die allen specifieke behoeften hebben. Het gaat van kinderen over dove of slechthorende personen tot mensen die in de prostitutie werken. Ze behoren tot een groep mensen aan wie de gewone sensibiliseringsboodschappen via de voor de hand liggende kanalen gemakkelijker voorbijgaan.

Het doel van deze bewustmakingscampagne bestaat eruit te zorgen dat iedereen voldoende informatie krijgt, om zo te vermijden dat de epidemie weer oplaait. De campagne loopt momenteel in de 14 districten van Sierra Leone.

De ebola-epidemie in cijfers

Sinds maart 2014 zijn 21.296 ebolabesmettingen vastgesteld, waarvan

  • in Sierra Leone: 10.124
  • in Liberia: 8.331
  • in Guinea: 2.806

De ebola-epidemie is de meest dodelijke epidemie ooit sinds het virus is opgedoken in 1976. Tot op vandaag hebben 8.626 van de besmette mensen het leven hebben gelaten.

[1] op 18 januari 2015

 

Meer over dit onderwerp

Die rechterschoen is niet langer voor de vuilnisbak
© T. Freteur / HI
Gezondheid Revalidatie

Die rechterschoen is niet langer voor de vuilnisbak

Dieudonné verloor zijn rechterbeen na een brand. Dankzij de prothese die hij van Handicap International kreeg, kan Dieudonné eindelijk zelfstandig leren stappen. Zelfs voetballen lukt al aardig.

HI draagt bij aan WHO-rapport over gelijkheid van mensen met een handicap in de gezondheidszorg
© Dieter Telemans/HI
Gezondheid

HI draagt bij aan WHO-rapport over gelijkheid van mensen met een handicap in de gezondheidszorg

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde begin december een rapport waarin de belemmeringen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd bij de toegang tot gezondheidsinformatie en -diensten, worden belicht. Er worden ook 40 maatregelen voorgesteld om deze belemmeringen aan te pakken. De WHO werkte voor dit rapport nauw samen met HI, die als humanitaire organisatie al 40 jaar werkt met mensen met een handicap.

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"
© HI
Noodhulp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"

Handicap International verdeelt in totaal 2000 noodpakketten aan meest kwetsbare families na de overstromingen in Pakistan.