Goto main content

Komaf met ebola

Gezondheid Noodhulp Preventie
Liberia Sierra Leone
Begin 2015 berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een aanzienlijke daling van het aantal mensen besmet met ebola. Eerst in Liberia en Guinee, nu ook in Sierra Leone. Toch blijft het sterftecijfer bij besmette mensen zeer hoog (> 50%) en blijft de kans op een nieuwe golf aan besmettingen bestaan.
Een man van het ontsmettingsteam ontsmet een emmer handschoenen.

Begin 2015 berichtte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over een aanzienlijke daling van het aantal mensen besmet met ebola. Eerst in Liberia en Guinee, nu ook in Sierra Leone. Toch blijft het sterftecijfer bij besmette mensen zeer hoog (> 50%) en blijft de kans op een nieuwe golf aan besmettingen bestaan.

De eerste mensen besmet met ebola werden in maart 2014 gemeld aan de grens tussen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Deze drie landen vertegenwoordigen 99 % van de 21.296 geregistreerde personen met ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie stelde in januari 2015 wel een sterke daling vast in het aantal besmette gevallen, dankzij de inzet van honderden nationale en internationale organisaties.  Zij boden onder leiding van de overheden een gepast antwoord op de ramp en konden het aanvankelijk schrijnende gebrek aan middelen tegemoetkomen.

Toch worden in Sierra Leone – het land met het grootste aantal besmette mensen – per week nog steeds ongeveer honderd nieuwe ebolagevallen geregistreerd, voornamelijk in de hoofdstad Freetown. Drastische maatregelen om de epidemie onder controle te krijgen, blijven dus nog altijd van kracht om te voorkomen dat nieuwe broeihaarden zich ontwikkelen. In Guinee daarentegen zijn de scholen sinds januari weer opengesteld en in Liberia zouden ze in februari hun deuren terug moeten openen. Hoopvolle stemmen klikken dat de scholen in Sierra Leone in de maand maart zullen volgen.

Onze acties tegen ebola

De teams van Handicap International zijn echter waakzaam en blijven in Sierra Leone het virus bestrijden. Zo beheert onze organisatie een vloot van 30 ziekenwagens, voornamelijk bestemd om mensen met symptomen van het virus naar behandelcentra te vervoeren. Bovendien zet ze grootschalige bewustmakingsacties op voor mensen met specifieke behoeften (zoals alleenstaande mensen, dove of slechthorende mensen en personen met een risicoprofiel omwille van hun sociale situatie).

Vloot ziekenwagens

Om zich ervan te vergewissen dat de door ebola besmette mensen (of de mensen van wie men vermoedt dat ze besmet zijn) zo snel mogelijk naar de behandelcentra worden vervoerd, beheert Handicap International een vloot van 30 ziekenwagens, die verdeeld worden over twee plaatsen (nl. in Hastings en in het centrum van Freetown).  

Deze ziekenwagens en hun personeel volgen een zeer strikt ontsmettingsprotocol om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Elke interventie wordt begeleid door teams die uitgerust zijn met verstuivers. Ook de plaatsen waar de zieken verbleven worden volledig onder handen genomen om te vermijden dat hun omgeving besmet raakt.

In totaal bestaat het personeel uit ongeveer 200 mensen, die ziekenwagens en ontsmettingsmotoren besturen en ter plaatse actie ondernemen (logistiek en ontsmetting van voertuigen). Sinds de lancering van het project in december 2014 konden 1.400 patiënten [[1]] vervoerd worden aan een gemiddeld tempo van 40 interventies per dag. Met de daling van het aantal nieuwe gevallen vinden er vandaag intussen nog een tien- tot twintigtal interventies plaats per dag.

Sensibilisering van mensen met een risicoprofiel

Op dit moment voert Handicap International een sensibiliseringscampagne voor een amalgaam van personen die allen specifieke behoeften hebben. Het gaat van kinderen over dove of slechthorende personen tot mensen die in de prostitutie werken. Ze behoren tot een groep mensen aan wie de gewone sensibiliseringsboodschappen via de voor de hand liggende kanalen gemakkelijker voorbijgaan.

Het doel van deze bewustmakingscampagne bestaat eruit te zorgen dat iedereen voldoende informatie krijgt, om zo te vermijden dat de epidemie weer oplaait. De campagne loopt momenteel in de 14 districten van Sierra Leone.

De ebola-epidemie in cijfers

Sinds maart 2014 zijn 21.296 ebolabesmettingen vastgesteld, waarvan

  • in Sierra Leone: 10.124
  • in Liberia: 8.331
  • in Guinea: 2.806

De ebola-epidemie is de meest dodelijke epidemie ooit sinds het virus is opgedoken in 1976. Tot op vandaag hebben 8.626 van de besmette mensen het leven hebben gelaten.

[1] op 18 januari 2015

 

Gepubliceerd op: 14 september 2021

Meer over dit onderwerp

Haïti, een maand na de aardbeving
© R.CREWS/ HI
Noodhulp

Haïti, een maand na de aardbeving

Een maand nadat een aardbeving het zuidwesten van Haïti opschrikte, zijn de humanitaire behoeften nog steeds immens. Meer dan 2.000 mensen kwamen om, 650.000 Haïtianen verkeren nog steeds in nood.

“Mijn letsel heeft alles veranderd”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Mijn letsel heeft alles veranderd”

Een granaatscherf doorboorde het lichaam van Hozeifa tijdens een bombardement in de Syrische stad Idlib in 2016. De jongen raakte verlamd aan zijn benen. Hij vluchtte daarna naar Libanon, waar hij in een tentje leeft met zijn gezin.

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”

De 48-jarige Mayada komt uit een buitenwijk van de Syrische stad Damascus. In 2014 werd haar huis gebombardeerd. Ze liep ernstige verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor een amputatie. Intussen leeft ze al twee jaar als vluchtelinge in Libanon, waar ze van Handicap International een prothese kreeg. Onze organisatie helpt haar met kinesitherapie.