Goto main content

Mali: “Al onze teams staan paraat”

Mijnen en andere wapens Noodhulp
Mali
Door de militaire tussenkomst, met het Malinese en Franse leger op dit moment aan het roer, om het noorden van Mali weer onder controle te krijgen, ontwikkelen de humanitaire problemen zich aan een snel tempo. De burgers moeten beschermd worden tegen de gevechten en tegen de wapens die massaal het land zijn binnengekomen. Deze bescherming kan het snelst geboden worden door humanitaire actoren.

Door de militaire tussenkomst, met het Malinese en Franse leger op dit moment aan het roer, om het noorden van Mali weer onder controle te krijgen, ontwikkelen de humanitaire problemen zich aan een snel tempo. De burgers moeten beschermd worden tegen de gevechten en tegen de wapens die massaal het land zijn binnengekomen. Deze bescherming kan het snelst geboden worden door humanitaire actoren.

Burgers die blootgesteld zijn aan wapens en explosief oorlogstuig

Sinds de gevechten, die een jaar geleden zijn begonnen, Mali hebben gesplitst, komen wapens in groten getale het land binnen. Deze wapens zijn een dreigend gevaar voor de burgers, die regelmatig het slachtoffer zijn van verdwaalde kogels, mijnontploffingen en andere explosieve projectielen die werden achtergelaten door de strijders. Handicap International heeft besloten haar campagnes om de bevolking te sensibiliseren te hernemen sinds woensdag 16 januari. Voor Marc Vaernewyck, directeur van het Malinese programma van Handicap International, “is het cruciaal om zo snel mogelijk op te treden, voordat de mensen die vandaag ontheemd zijn naar huis terugkeren en voordat ze op hun terugweg in gevaar worden gebracht door wapens en explosieve projectielen. Al onze teams zijn ingezet en zijn zich bewust van de dringende noodzaak om de sensibilisatieacties, die we sinds april leiden, te hernemen.”

Volgens Sylvie Bouko, expert op vlak van de terugdringing van gewapend geweld bij Handicap International, betekent het Malinese conflict vooral een gevaar voor de burgerbevolking: “Veel wapens zijn binnengekomen, vooral omdat ze vlakbij beschikbaar waren na de Libische revolutie. De strijders die de wapens gebruikten, hebben een deel ervan verborgen, soms simpelweg in potten of rivieren, en hebben deze bij het verplaatsen achtergelaten. De aanhoudende conflicten zullen dit fenomeen waarschijnlijk versterken. We zijn bang om een aanzienlijke stijging te zien van het aantal gewonden onder de burgerbevolking die deze wapens zal vinden in de komende weken en maanden.”

Naast lichte wapens vormen ook mijnen en explosief oorlogstuig een groot gevaar voor de bevolking. Sinds de aanvang van het conflict in het begin van 2012 werden reeds 50 burgers, waarvan 31 kinderen, gekwetst door mijnen of explosief oorlogstuig (zoals granaten of niet-ontplofte obussen). “Sinds oktober houden we preventieacties. We vormen mensen die bekwaam zijn om binnen hun gemeenschap onze veiligheidsberichten over te brengen. De basisregel is ‘raak een verdacht voorwerp niet aan, blijf op een afstand, duid de zone aan als een potentieel gevaar, en alarmeer iedereen’. We leren hen dus om gevaarlijke projectielen op te sporen. Dit is noodzakelijk om de zones te beveiligen waarin de mensen zich opnieuw zullen vestigen en om een ontmijning voor te bereiden waar we zo snel mogelijk mee van start willen gaan.”

De behoeftes onderzoeken en de bevolkingen steun verlenen

Het is moeilijk om exact te weten wat de impact op de bevolking is van de aanhoudende gevechten in het noorden van Mali. Dat is de reden waarom Handicap International acties leidt om de behoefte aan bescherming van de vluchtelingen nabij de stad Mopti te evalueren. Voor Grégory Doucet, verantwoordelijke van het West-Afrikaanse programma van Handicap International, “zijn deze evaluaties essentieel, omdat we daardoor snel kunnen handelen. Op basis van de behoeftes zullen we humanitaire hulp aanbieden en zullen we het nodige doen om de zwakste mensen te beschermen.”

Dankzij deze operaties, die gestaakt werden tussen 9 en 15 januari, kan de nodige steun verleend worden aan de ontheemden, maar voor Grégory Doucet volstaat dit niet: “Hetgeen ons zeer verontrust, is de situatie van de mensen die we niet zullen terugvinden tussen de ontheemden die bescherming zoeken nabij Mopti. De mensen die meer in het noorden bleven, in het bijzonder nabij Timboektoe, omdat ze te zwak waren om deze weg af te leggen. Op dit moment verhindert de onveilige sfeer in deze gebieden ons onze humanitaire actie te hernemen. De situatie van de zwakste mensen is zeer zorgwekkend.”

Ongeveer 230.000 vluchtelingen

Vandaag leven bijna 230.000 vluchtelingen in het land. Ze hebben hun woonplaats ontvlucht om zich in veiligheid te stellen en moeten verder zonder bestaansmiddelen. Ze moeten zonder twijfel steun en humanitaire hulp krijgen totdat ze naar huis kunnen keren.

Mochten deze conflicten bovendien aanhouden, zouden ze weleens nieuwe vluchtelingenstromen kunnen veroorzaken naar buurlanden zoals Burkina Faso en Niger. Handicap International bereidt zich vanaf vandaag voor op een dergelijk scenario om zo snel mogelijk te kunnen reageren op een crisissituatie.
 

Meer over dit onderwerp

Slachtoffers van conflict in Soedan worden in Tsjaad door HI verzorgd
© HI
Noodhulp

Slachtoffers van conflict in Soedan worden in Tsjaad door HI verzorgd

400.000 Soedanezen zijn het geweld in hun thuisland ontvlucht naar buurland Tsjaad. Vele vluchtelingen zijn geraakt door kogels en hebben medische hulp en revalidatiezorg nodig.

Logistieke sleutelrol bij coördinatie noodhulp in Libië
© HI
Noodhulp

Logistieke sleutelrol bij coördinatie noodhulp in Libië

Op 10 september zorgde een cycloon voor ongeziene overstromingen in de ruime regio van Derna. Handicap International stuurde een logistiek team ter plaatse.

Handicap International komt Marokkaanse slachtoffers van aardbeving te hulp
© Bulent Kilic / AFP
Noodhulp

Handicap International komt Marokkaanse slachtoffers van aardbeving te hulp

Op vrijdag 8 september werd Marokko getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Handicap International, dat al 30 jaar aanwezig is in het land, mobiliseert haar team ter plaatse en staat samen met de lokale partners de slachtoffers bij.