Goto main content

Syrische burgers moeten hun verblijfplaats herhaaldelijk en voor lange tijd verlaten

Mijnen en andere wapens
Libanon Syrië

Handicap International publiceert haar nieuwe rapport Everywhere the bombing followed us. Het rapport Everywhere the bombing followed us is gebaseerd op getuigenissen van 205 Syrische vluchtelingen in Libanon en toont aan dat de burgers herhaaldelijk gedwongen worden hun verblijfplaats te verlaten door de bombardementen.

Een vrouw zit op haar bed, haar rechter hand op haar gezicht

Handicap International publiceert haar nieuwe rapport Everywhere the bombing followed us. Het rapport Everywhere the bombing followed us is gebaseerd op getuigenissen van 205 Syrische vluchtelingen in Libanon en toont aan dat de burgers herhaaldelijk gedwongen worden hun verblijfplaats te verlaten door de bombardementen.

Volgens het rapport heeft nagenoeg de helft van de ondervraagde personen eerst een veilige plaats gezocht binnen Syrië om pas daarna koers te zetten naar Libanon. Meer dan de helft van deze mensen werd gedwongen om meerdere keren te vluchten voor ze een veilig onderkomen vonden in Libanon.

De geïnterviewden wijzen de bombardementen aan als voornaamste reden voor de gedwongen verplaatsingen binnen hun woonplaats, gevolgd door hun vertrek (36 % van de antwoorden). Na het militaire geweld (25 % van de antwoorden) en de stijgende criminaliteit in Syrië (23 % van de antwoorden) zijn de aanhoudende bombardementen de derde reden (16 % van de antwoorden) voor hun vlucht naar Libanon.

“De angst om gewond te raken of gedood te worden tijdens de bombardementen is voor de Syrische bevolking de belangrijkste aanleiding om op de vlucht te slaan. En toch zijn willekeurige bombardementen de regel geworden in het Syrische conflict”, zegt Alma Al-Osta, wapenexpert en lobbyist van Handicap International in België. “De Syriërs vluchten nooit rechtstreeks van punt A naar punt B. Hun vluchtroutes zijn meervoudig en complex. Dat die gedwongen verplaatsingen zich over een lange periode kunnen uitstrekken, tot meerdere maanden, versterkt alleen maar het immense leed van de betrokkenen.”

De motieven voor het massale gedwongen vertrek van de Syrische bevolking zijn onder meer persoonlijke verwondingen of omgekomen familieleden en naasten als gevolg van de bombardementen, de vernieling van woningen en overheidsinfrastructuren, meer bepaald de ontwrichte gezondheidsdiensten en het wegvallen van de bestaansmiddelen, voornamelijk in de gebieden rondom de steden.

Verarming van de bevolking

Het rapport belicht ook de verarming van deze volkeren die vaak alles in rook zagen opgaan: 44 % van de vluchtelingen verklaart zijn bestaansmiddelen (vee, handelszaken, enz.) te hebben verloren door het gebruik van explosieve wapens. Door herhaaldelijk te zijn blootgesteld aan nieuwe uitbarstingen van geweld en nog maar eens op de vlucht te moeten slaan, raakten de ontheemden meermaals een deel van hun bezittingen en bestaansmiddelen kwijt. 90 % van de naar Libanon gevluchte Syriërs die in het kader van dit rapport werden geïnterviewd, schrijft het verdwijnen van huis en bestaansmiddelen toe aan het gebruik van explosieve wapens.

Het rapport benadrukt tevens het schrijnende gevoel van waardigheidsverlies. Geen dak boven je hoofd, geen inkomen, abrupte armoede, verlies van houvast door de gedwongen verplaatsingen, gebrek aan onderwijs voor de kinderen, permanente afhankelijkheid van liefdadigheidshulp, enz. zijn voor de Syrische bevolking enkele van de dramatische gevolgen van de massale bombardementen.

“Het massale gebruik van explosieve wapens in bewoonde gebieden binnen het Syrische conflict heeft een volledige bevolkingsgroep in de ellende geduwd”, aldus Alma Al-Osta. “Meer dan de helft van de Syriërs is op de vlucht of zwerft rond in het land. Deze gedwongen verplaatsingen gaan gepaard met verlies van woonplaats, persoonlijke bezittingen, inkomsten … De gevluchte gezinnen verkeren in de grootste ontbering. De staten moeten beseffen dat de aanslepende humanitaire ramp veroorzaakt wordt door het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden.” 

Psychologische gevolgen

Na de fysieke risico’s (50 % van de antwoorden) en de vernieling van woningen en overheidsinfrastructuren (36 %), vermelden de respondenten de psychologische gevolgen zoals angst, stress en ontreddering als derde collectieve nasleep van het gebruik van explosieve wapens in Syrië (35 %).

De studie toont eveneens aan dat de vernielingen aangericht door de bombardementen een specifieke weerslag hebben op vrouwen. Ze zijn namelijk extra kwetsbaar binnen de door de bombardementen veroorzaakte sociale chaos; ze slagen er niet meer in hun fysieke integriteit te beschermen en zijn bijzonder weerloos ten aanzien van criminele feiten.

Campagne ‘Stop Bombing Civilians’

Begin september lanceerde Handicap International de campagne Stop Bombing Civilians.
Help ons wereldwijd één miljoen handtekeningen verzamelen tegen bombardementen op burgers!

 

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Stop wapenleveringen aan Israël
© HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Stop wapenleveringen aan Israël

Handicap International roept samen met de Ceasefire Now coalitie op tot een stopzetting van alle wapenleveringen aan Israël en tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza.

Een derde van alle landen en gebieden is blootgesteld aan explosief geweld Mijnen en andere wapens

Een derde van alle landen en gebieden is blootgesteld aan explosief geweld

Op 22 april 2024 publiceerde het Internationale Netwerk Explosieve Wapens (INEW) de Explosive Weapons Monitor 2023.