Goto main content

"Wij luisteren naar de vluchtelingen"

Noodhulp
Irak Syrië

Honderdduizenden Syriërs zijn al naar Iraaks-Koerdistan gevlucht om te ontkomen aan de oorlog die hun land nu meer dan drie jaar teistert. Dakhaz Ramadan Hussein is een van onze teamleden in het gouvernement Erbil die de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen helpt. Hij vertelt ons over zijn persoonlijke ervaringen in het vluchtelingenkamp en de reden voor zijn engagement.

Dakhaz luistert naar Ahmed, druk aan het gesticuleren met de handen, aan wie Handicap International een rolstoel bezorgde.

Honderdduizenden Syriërs zijn al naar Iraaks-Koerdistan gevlucht om te ontkomen aan de oorlog die hun land nu meer dan drie jaar teistert. Dakhaz Ramadan Hussein is een van onze teamleden in het gouvernement Erbil die de meest kwetsbare Syrische vluchtelingen helpt. Hij vertelt ons over zijn persoonlijke ervaringen in het vluchtelingenkamp en de reden voor zijn engagement.

De schatting loopt op tot 215.000 [1] Syriërs die naar Iraaks-Koerdistan zijn gevlucht om te ontsnappen aan de terreur van de jarenlange oorlog in hun land. De regio is evenzeer een toevluchtsoord voor een half miljoen Irakezen, die van het conflict in hun land Irak wegvluchten.

In deze context werkt Dakhaz, teamverantwoordelijke van Handicap International in het Syrische vluchtelingenkamp van Darashakran, in het gouvernement Erbil.

Dakhaz, wat houdt je werk voor Handicap International in?

Ik verlicht het werk van onze teams van kinesitherapeuten en sociale assistenten die aanwezig zijn in vier kampen. Ik neem eveneens deel aan de coördinatie samen met de andere internationale organisaties die aanwezig zijn in het Darashakran kamp. Maar ik ben begonnen in augustus als sociaal assistent voor de Iraakse binnenlandse ontheemden op de vlucht voor de gevechten in de andere gouvernementen. Ik identificeerde onder hen de meest kwetsbare mensen en gezinnen, bracht hun behoeften in kaart en gaf hen informatie over de beschikbare humanitaire hulpdiensten.

Aangezien ik zelf ook een Syrische vluchteling ben, is het werk dat me zeer na aan het hart ligt.

Welke behoeften stel je zoal vast bij de vluchtelingen?

De mensen hebben nood aan hulp in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting en voedsel. Ze hebben ook hulp nodig voor andere, meer specifieke behoeften, zoals verzorging of geneesmiddelen. Indien wij hen geen rechtstreekse hulp kunnen bieden, verwijzen we ze door naar andere organisaties en volgen we de steun op die hen wordt geboden. Ook dat is essentieel, want mensen vinden uit zichzelf niet de weg naar de juiste instanties.

We steunen natuurlijk ook de meest kwetsbare mensen die minder mobiel zijn, door hen vervoer aan te bieden naar de zorg- en gezondheidscentra, waar ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Als sociaal assistent begeleidde ik deze mensen vanaf onze eerste ontmoeting.

Wat is de situatie van de Syrische vluchtelingen in Iraaks-Koerdistan?

Ongeveer 40% van de Syrische vluchtelingen die de gevechten in Syrië zijn ontvlucht, zijn ondergebracht in vluchtelingenkampen. De mensen verblijven er in moeilijke levensomstandigheden. Ze wonen in tenten, wat problemen geeft omwille van de extreme klimatologische omstandigheden in de regio. In de zomer is het er zeer warm, soms meer dan 45 graden, terwijl het er in de winter zeer koud is en nachtvorst meer regel dan uitzondering is.

Dat is vooral problematisch voor de meest kwetsbare mensen, zoals mensen met een handicap, minder mobiele mensen of oudere mensen. De mensen die niet kunnen bewegen zijn de eersten die lijden onder de koude, omdat ze zichzelf niet goed kunnen verwarmen. Bovendien zijn de gemeenschappelijke ruimten en diensten in de kampen, zoals de drinkwatervoorzieningen en de sanitaire voorzieningen, niet altijd voor hen toegankelijk.

De meeste van de vluchtelingen zijn bovendien al meer dan een jaar geleden aangekomen, wat betekent dat ze geen spaargeld meer over hebben om hun dagelijkse behoeften te dekken voor het kopen van voedsel bijvoorbeeld. De internationale hulpverlening biedt uiteraard wel een antwoord op deze problematiek door voedsel te verdelen en andere hulpgoederen als keukengerei, matrassen en dekens, maar deze hulp is niet altijd voldoende. Het komt vaak voor dat huisvaders of zonen trachten te werken buiten de kampen om voldoende te eten te hebben en om andere behoeften te vervullen.

Bovendien verliezen de mensen die meer dan een jaar geleden zijn toegekomen soms de hoop door een gebrek aan toekomstperspectieven. Dit is ook zo voor de meest kwetsbaren die vaak uitgesloten worden van de maatschappij. Het is belangrijk om deze mensen psychosociale steun te bieden om te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Ze moeten gehoor krijgen, zodat ze een plaats vinden in de gemeenschap. Iemand die we begeleiden heeft me op een dag gezegd: "U luistert naar ons. Dat is voor mij even belangrijk als materiële hulp."

Wat is volgens jou de grootste kracht van Handicap International als organisatie die hulp biedt aan deze vluchtelingen?

Onze acties bieden hulp aan de meest kwetsbare mensen, zoals mensen met een handicap. Zij kennen ons en hebben vertrouwen in Handicap International. Het is dankzij dit vertrouwen dat we het verschil kunnen maken en dat we hen kunnen helpen om hun dagelijkse levensomstandigheden te verbeteren. We staan de meest kwetsbare mensen bij, zodat hun stem gehoord wordt en er rekening met hen wordt gehouden bij de humanitaire acties. We strijden ervoor dat ze een plaats vinden binnen hun gemeenschap en de maatschappij.

Tijdens het eerste jaar van mijn studies sociologie heb ik gewerkt met mensen met een handicap. Een blinde student van mijn faculteit had me toen ook diep geraakt. Het is op dat moment dat ik heb begrepen dat mensen met gelijk welke handicap een volwaardige plaats hebben in de maatschappij en dat ze hun dromen kunnen waarmaken. Deze bewustwording maakt ook deel uit van het werk dat we doen bij Handicap International.

[1] IOM en UNHCR, laatste updates van 3 oktober 2014 en van 30 september 2014

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.