Goto main content

Rapporten op thema

LANDMINE MONITOR 2016

Cover Landmine Monitorrapport 2016

Het Landmine Monitorrapport 2016 maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015.

MEER INFO

ESCAPING THE BOMBING

In het rapport ‘Qasef: Escaping the bombing’ toont Handicap International aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in Syrië één van de belangrijkste oorzaken is van de vluchtelingenstroom uit het land. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. De vluchtelingen moeten zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden.

MEER INFO

VICTIM ASSISTANCE IN THE CONTEXT OF THE USE OF EXPLOSIVE WEAPONS IN POPULATED AREAS

Cover report Victim assistance

Aanbevelingen van Handicap International met het oog op een toekomstige politieke verklaring omtrent slachtofferbijstand in een context waarbij explosieve wapens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. 

MEER INFO

THE USE OF EXPLOSIVE WEAPONS IN SYRIA: A TIME BOMB IN THE MAKING

Cover of the rapport

Het rapport ‘The use of explosive weapons in Syria: A time bomb in the making' onderzoekt het gebruik van explosieve wapens in Syrië. De analyse berust op 77.645 ongevallen en toont aan dat explosieven in 75% van de gevallen gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. Deze explosieven hebben onaanvaardbare gevolgen vandaag. Tegelijk laten ze als explosieve oorlogsresten een dodelijke erfenis na, die de toekomst van mensen in gevaar brengt.

MEER INFO

HANDICAP EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Couverture livre Handicap et Solidarité Internationale

Het handboek ‘Handicap en internationale solidariteit’ is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke gids voor de hele educatieve sector. Het boek behandelt vijfentwintig thema’s over handicap en internationale solidariteit. Het bevat bovendien dertien activiteitenfiches en zeventig foto’s voor verschillende doelgroepen.

MEER INFO

SUSTAINABLE 101 – BRIDGING THE GAP BETWEEN POLICY AND PRACTICE

Cover rapport "Bridging the gap between policy and practice"

Na een BBC-reportage over Laos, is er nu het rapport “Sustainable 101 – Bridging the gap between policy and practice”, dat een project in drie luiken afsluit en een licht werpt op de nog steeds grote noden die de slachtoffers van niet-ontploft oorlogstuig ervaren.

MEER INFO