Goto main content

Aanhoudende crisis in Zuid-Soedan

Noodhulp
Zuid-Soedan
De crisis in Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, blijft aanhouden. Sinds december 2013 woeden gevechten die zware humanitaire gevolgen teweegbrengen.
Ontheemden worden ondervraagd in een tent van het vluchtelingenkamp

De crisis in Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, blijft aanhouden. Sinds december 2013 woeden gevechten die zware humanitaire gevolgen teweegbrengen.

De cijfers zijn treffend: sinds het begin van de gevechten in december 2013 zijn 1.100.000 Zuid-Soedanezen op de vlucht in eigen land. Daarnaast zochten 434.000 mensen hun toevlucht in het buitenland. 

Het conflict brengt zware humanitaire gevolgen met zich. Daarom werd op 9 mei een vredesakkoord ondertekend door de strijdende partijen met als doel meer veiligheid en stabiliteit te creëren. Volgens het akkoord mag humanitaire hulp niet belemmerd worden, zodat humanitaire organisaties de getroffen bevolking kunnen bereiken.

Handicap International is aanwezig om de meest kwetsbaren te helpen. Hieronder volgt een overzicht van onze acties.

DVFP: Steunpunten voor de meest kwetsbaren (Juba en Awerial)

Verdeling van loophulpmiddelen en verzorgingskits

  • 3.691 mensen kregen al hulp aan de steunpunten voor de meest kwetsbaren en mensen met een handicap.
  • 1.102 loophulpmiddelen (krukken, rolstoelen, blindenstokken, looprekken…) werden verdeeld aan gewonden of mensen met een handicap.
  • 623 kits voor mensen met incontinentie werden verdeeld.
  • 406 verzorgingskits (met verband, ontsmetting, scharen …) werden meegegeven aan mensen die het ziekenhuis verlieten. Een verpleegster legde uit hoe die te gebruiken.

Revalidatie

Een ergotherapeut en twee kinesitherapeuten verzorgen gewonden of helpen mensen met een handicap om hun zelfstandigheid maximaal terug te winnen. Reeds 724 revalidatiesessies werden gegeven aan de Zuid-Soendanese vluchtelingen.

In een omgeving waar  de toegang tot medische diensten bemoeilijkt wordt en een degelijke opvolging ontbreekt, is het van essentieel belang om uit te leggen wat een goede houding is, hoe de loophulpmiddenlen correct gebruikt worden en om de juiste oefeningen aan te leren. Op die manier kunnen kwetsuren vermeden worden en wordt de mobiliteit en het comfort van de patiënten verhoogd.

Mobiele teams

Gemeenschapswerkers in Juba (in de kampen Juba 3/PoC) en in Awerial identificeren de meest kwetsbare mensen en verwijzen hen door naar de diensten waar ze de gepaste hulp kunnen krijgen. 

  • Samen met een gespecialiseerde partner werden 279 mensen met gezichtsproblemen geïdentificeerd. 238 mensen kregen medisch advies en een behandeling, en 41 mensen werden geopereerd (aan cataract en trachoom).
  • 567 kits met een radio (om zich te informeren), een lamp en een fluitje om hulp te roepen worden verdeeld, in eerste instantie aan vrouwen. De kits worden verdeeld in Juba en Awerial waar de veiligheidssituatie precair is.

Daarnaast sensibiliseren gemeenschapswerkers de verantwoordelijken van de gemeenschappen en humanitaire organisaties rond de specifieke noden van de meest kwetsbaren, waaronder mensen met een handicap. Ze organiseren ook groepssessies (groepsgesprekken, activiteiten, …) voor mensen met een beperking om hen een luisterend oor te bieden.

Sensibiliseringssessies

De gemeenschapswerkers, die ervaring hebben met de ontwikkelingsprojecten van onze organisatie, geven sensibiliseringssessies aan de gemeenschapshoofden en andere humanitaire organisaties. Daarbij benadrukken ze het belang om rekening te houden met de specifieke noden van mensen met een handicap en kwetsbare personen in het algemeen.

De gemeenschapswerkers organiseren eveneens groepsessies voor personen met een handicap zelf, in de vorm van praat- en luistergroepen en luchtigere activiteiten.

Psychosociale ondersteuning

In deze context van crisis lijden veel ontheemde personen in Juba/PoC aan stress, angstaanvallen en depressie. Om hen te helpen hun trauma te boven te komen, heeft Handicap International een groep opgericht voor psychosociale steun. Deze telt ondertusssen 89 deelnemers. Er is reeds een vermindering van angstaanvallen en verbetering van psychologisch welzijn bij hen vastgesteld.

Steun aan medische diensten (Nimule)

In het vluchtelingenkamp Nimule (bij de grens met Oeganda) dat ongeveer 30.000 mensen opvangt, ondersteunt Handicap International samen met haar partner ngo Merlin een ziekenhuis. Het gaat daarbij om technische ondersteuning (12 medewerkers in het ziekenhuis kregen een opleiding), maar ook het voorzien van loophulpmiddelen en aanpassingen aan het gebouw om de toegang voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren.

Er zijn eveneens evaluaties aan de gang om gelijkaardige projecten op te zetten in de ziekenhuizen van Rumbek, Yambio en in gebieden die getroffen zijn door gevechten (Jonglei en Boven-Nijl).

Activiteiten in de buurlanden (Kenia en Ethiopië)

Ten slotte stopt hulp niet bij de grens. Om de vluchtelingen uit Zuid-Soedan te helpen, zette Handicap International ook activiteiten op in de buurlanden.

  • In Kenia heeft Handicap International samen met IRC (International Refugee Council) een project rond revalidatie en inclusie.
  • In Ethiopië bekijkt ons team de mogelijkheden om projecten te starten in Gambela om de 185.000 vluchtelingen te helpen.
Gepubliceerd op: 12 januari 2021

Meer over dit onderwerp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar
HI
Mensenrechten Noodhulp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.

16 miljoen Jemenieten zullen honger lijden in 2021
© HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

16 miljoen Jemenieten zullen honger lijden in 2021

6 jaar oorlog in Jemen: 21 humanitaire organisaties roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Ontmijning en heropbouw Syrië zal decennia duren
© Bahia Z./ HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ontmijning en heropbouw Syrië zal decennia duren

Tien jaar na de start van het conflict in Syrië is er nog steeds geen zicht op een oplossing. De wederopbouw van het land belooft een werk van kolossale omvang te worden. De impact van tien jaar oorlog is enorm: de verontreiniging van het grondgebied door explosieve wapens, de verwoesting van de infrastructuur en steden door de onophoudelijke bombardementen, miljoenen vluchtelingen, de trauma’s en verwondingen bij de Syrische bevolking ...