Goto main content

Actie in Gaza blijft noodzakelijk

Noodhulp

Dankzij een permanent staakt-het-vuren sinds 26 augustus 2014 kunnen humanitaire organisaties hun acties in Gaza voor de getroffen bevolking uitbreiden. Handicap International drijft haar inspanningen tot het uiterste om de getroffen bevolking te helpen.

Een man met een geamputeerde arm krijgt verzorging voor zijn onstoken wonde van een medewerker van Handicap International bij hem thuis.

Dankzij een permanent staakt-het-vuren sinds 26 augustus 2014 kunnen humanitaire organisaties hun acties in Gaza voor de getroffen bevolking uitbreiden. Handicap International drijft haar inspanningen tot het uiterste om de getroffen bevolking te helpen.

De gevechten in de Gazastrook zorgden tijdens de maanden juli en augustus 2014 hebben voor een hevige humanitaire crisis. De gevolgen van de recente gevechten wegen zwaar. De cijfers liegen er niet om.

  • De Verenigde Naties telden 2.173 doden [1], onder wie een groot aantal burgers. Ook volgens de Verenigde Naties vielen 1.462 doden aan Palestijnse kant en 5 aan de zijde van Israël (4 Israëli’s en 1 buitenlander).
  • Meer dan 11.000 personen raakten gewond In de Gazastrook.
  • Meer dan 18.000 huizen werden vernield, 220 scholen en 58 ziekenhuizen en gezondheidscentra werden verwoest of beschadigd.
  • Tijdens het conflict werden er meer dan 72.000 wapens en munities gebruikt. Het zal veel werk en inspanning vereisen om ongelukken met de resten van al deze explosieve oorlogsresten te voorkomen.

Het permanente staakt-het-vuren zorgt ervoor dat Handicap International haar hulpacties uitbreiden. De blokkade van de Gazastrook blijft evenwel een remmende werking hebben op de gehele internationale hulpverlening.

Onze hulpacties

Noden van kwetsbare personen beantwoorden via mobiele teams

10 mobiele hulpteams zijn momenteel werkzaam in de 5 gouvernementen in de Gazastrook. Zij worden bijgestaan door 5 vaste teams [2] die ter plaatse actief zijn. Deze teams onder de leiding van Handicap International bestaan uit personeel dat werkt voor partnerorganisaties in de Gazastrook. Onder hen bevinden zich kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegpersoneel, maatschappelijke werkers en psychologen.

Deze teams hebben ongeveer 4.000 personen geïdentificeerd die als kwetsbaar worden bestempeld omdat ze gewond raakten of met een beperking leven en moesten vluchten voor de gevechten. Handicap International zette voor deze mensen de volgende concrete hulpacties op touw:

  • Verdeling van 1.465 loophulpmiddelen, ander specifiek hulpmateriaal [3] en hygiënekits om wondinfectie te voorkomen 
  • Organisatie van 8.920 behandelingen door kinesitherapeuten, ergotherapeuten of verplegers
  • Begeleiding van 1.805 sessies voor psychosociale ondersteuning (in groep of individueel). Voor deze activiteit schenken de teams van Handicap International speciale aandacht aan de ondersteuning van kinderen, die zijn blootgesteld aan moeilijke gebeurtenissen of situaties.

Competenties versterken van professionele revalidatiemedewerkers in Gaza

Handicap International heeft revalidatiespecialisten ingeschakeld om de competenties van het gehele zorgpersoneel in Gaza te versterken (lokale gezondheidscentra en organisaties en internationale hulporganisaties) in het kader van het project UKIETR (United Kingdom International Emergency Trauma Register).

Dit project komt tegemoet aan de noden de mensen die recent gewond raakten bij de gevechten en versterkt tegelijk en op duurzame wijze de hele lokale revalidatiesector.

Noodhulp verzekeren voor personen met een handicap

Om te garanderen dat kwetsbare mensen, in het bijzonder personen met een handicap, niet door de mazen van het net vallen van de humanitaire hulp, biedt Handicap International alle actoren binnen de hulpsector technische ondersteuning. Tijdens de coördinatievergaderingen waarbij humanitaire hulpoperaties worden opgezet, waken inclusiespecialisten erover dat er rekening wordt gehouden met de moeilijkheden die sommige personen hebben om toegang te krijgen tot de humanitaire hulp, alsook met hun specifieke noden.

Evaluatie van de gevaren van explosieve oorlogsresten

Handicap International plant inspanningen te leveren om zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen met explosieve oorlogsresten, die een grote bedreiging zijn voor de bevolking die nu langzamerhand terugkeert naar hun buurt waar gevochten is geweest. Een ontmijningsspecialist is ter plaatse in Gaza om de noden te evalueren en te analyseren welke vorm de interventie van Handicap International best aanneemt.

[1] OCHA, situation report (as of 4 September 2014)
[2] Vijf pleisterplaatsen handicap en kwetsbaarheid werden in de lokalen van onze partnerorganisaties ingericht.
[3] Onder andere 1 000 stuks incontinentieluiers voor volwassenen.
 

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.