Goto main content

Onze acties voor Syriërs op de vlucht

Noodhulp
Irak Jordanië Libanon Syrië

Overzicht van onze acties na zes jaar oorlog in Syrië. Handicap International is actief in Jordanië, Libanon, Irak en Syrië om hulp te bieden aan de miljoenen mensen die door het geweld getroffen worden.

Een jongen zonder linkerarm en met een been met externe fixator daalt een houten loopbrug af in een revalidatiezaal onder begeleiding van een man in een jasje van Handicap International

Overzicht van onze acties na zes jaar oorlog in Syrië. Handicap International is actief in Jordanië, Libanon, Irak en Syrië om hulp te bieden aan de miljoenen mensen die door het geweld getroffen worden.

Onze teams – bestaande uit meer dan 600 kinesitherapeuten, welzijnswerkers en andere deskundigen – bieden noodhulp aan de meest kwetsbare mensen, zoals gewonden, ouderen, personen die geïsoleerd leven of mensen met een handicap.

Ze helpen ontheemden en vluchtelingen die leven in kampen of gastgemeenschappen. In Jordanië en Libanon helpen ruim 20 mobiele teams – bestaande uit een kinesitherapeut en sociaal werker of een psycholoog en een psychosociaal werker – mensen die niet in staat zijn om naar gezondheidscentra in gemeenschappen of kampen te gaan.

In Irak zijn er meer dan 60 medewerkers aan de slag in zes kampen en twee ziekenhuizen in het kader van onze Mosoel-noodhulpactie.

Vandaag tellen we 6,3 miljoen Syrische ontheemden [1] en 5 miljoen Syrische vluchtelingen [2]. Buurlanden vangen samen miljoenen Syriërs op: Jordanië (659.246 vluchtelingen), Libanon (1 miljoen), Turkijke (3 miljoen) en Irak (236.772).

In Irak zijn intussen 3 miljoen inwoners ontheemd, van wie er ruim 450.000 uit Mosoel komen. [3]

Onze noodhulpacties in cijfers

Ruim 1.120.000 mensen werden door Handicap International geholpen sinds het begin van de Syrische crisis. Meer dan 535.000 personen werden gesensibiliseerd over de gevaren van explosieve oorlogsresten en meer dan 585.000 personen (individuen in nood, hun familieleden, zorgverleners) kregen op de volgende manier hulp [4]:

 • Aantal mensen dat een prothese of orthese kreeg: 9.470
 • Aantal uitgedeelde loophulpmiddelen (bv. krukken) en aangepaste apparatuur: 103.630
 • Aantal mensen dat kinesitherapie of gemeenschapsgerichte revalidatie kreeg: 94.007
 • Aantal mensen dat psychosociale steun kreeg: 28.627
 • Aantal mensen dat voedsel en basis huishoudmateriaal kreeg: 249.613
 • Aantal families die financiële steun kregen: 9.720

Per interventieland:

 • 595.734 mensen in Syrië (sinds januari 2013)
 • 179.709 mensen in Jordanië (sinds mei 2012)
 • 142.292 mensen in Libanon (sinds mei 2012)
 • 205.977 mensen in Irak (sinds mei 2014)

Onze noodhulpacties toegelicht

Gewonden opvangen

In Syrië, Libanon, Jordanië en Irak

Handicap International biedt steun in ziekenhuizen, veldhospitalen en gespecialiseerde zorgcentra die gewonden opvangen. Onze teams zijn eveneens actief in revalidatiecentra. Daar verzekeren ze dat:

 • patiënten postoperatieve fysieke en gemeenschapsgerichte revalidatie krijgen
 • patiënten aangepast orthopedisch materiaal krijgen (protheses, ortheses)
 • patiënten loophulpmiddelen krijgen (rolstoelen, looprekken, etc.)
 • de centra uitgerust zijn met aangepast materiaal (bv. matrassen tegen doorligwonden en toiletstoelen)

Deze diensten zijn cruciaal voor patiënten die amper of niet meer kunnen bewegen en die oefeningen moeten doen om blijvende handicaps te voorkomen. Ze zijn eveneens van wezenlijk belang voor patiënten die een deel van hun mobiliteit blijvend verloren zijn en bij wie medische complicaties vermeden kunnen worden dankzij revalidatie. Hierdoor leren ze beter met hun handicap omgaan en in veel gevallen zich weer zelfstandig verplaatsen.

Handicap International verzekert ook dat het betrokken personeel op een correcte manier gewonden en mensen met een handicap behandelt, door hen basisrevalidatietechnieken aan te leren.

Psychosociale steun bieden

In Syrië, Libanon, Jordanië en Irak

Handicap International staat vluchtelingen en ontheemden bij met psychosociale steun. Via individuele gesprekken of groepssessies leren mensen weer communiceren en banden aanhalen met anderen. Welzijnswerkers leiden patiënten ook op weg naar gespecialiseerde structuren.

Inclusie en toegankelijkheid van andere organisaties versterken

In Syrië, Libanon, Jordanië en Irak

Handicap International werkt nauw samen met lokale en internationale hulporganisaties om ervoor te zorgen dat hun diensten voor vluchtelingen in de kampen en de gemeenschappen toegankelijk zouden zijn voor mensen met een handicap, zeker voor hen met een beperkte mobiliteit. Onze organisatie sensibiliseert het personeel en versterkt hun capaciteiten om beter rekening te kunnen houden met handicaps, inclusie en kwetsbaarheid.

Onze teams controleren regelmatig de faciliteiten en apparatuur – vooral binnen de kampen – zoals waterpunten, sanitaire voorzieningen, registratiezones, scholen, … Handicap International geeft technisch advies, schenkt apparatuur (oprijplaten, trappen, enz.) en geeft aangepaste opleidingen aan het personeel of voorziet rechtstreeks de faciliteiten van al het nodige (bv. door toiletten aan te passen).

Behoeften van meest kwetsbaren evalueren

In Jordanië, Libanon en Irak

Handicap International heeft vaste en mobiele 'steunpunten voor handicap en kwetsbaarheid' (Disability and Vulnerability Focal Points) opgericht om de slachtoffers van de Syrische en Iraakse crisis bij te staan.

Hulpverleners van Handicap International doorkruisen formele en geïmproviseerde kampen en gemeenschappen om de meest kwetsbaren te identificeren, vooral mensen met een handicap. Onze teams brengen zo de behoeften in kaart (huisvesting, gezondheid, voeding ...) en trachten zo basisdiensten en -voorzieningen voor hen toegankelijker te maken. Zijn er noden die onze organisatie niet kan invullen, dan verwijst ze hen vervolgens door naar andere hulporganisaties.

Deze hulp voor de meest kwetsbaren omvat fysieke en gemeenschapsgerichte revalidatiesessies, schenking van orthopedisch materiaal (protheses en ortheses), schenking van loophulpmiddelen en van specifiek materiaal zoals rolstoelen, krukken, matrassen tegen doorligwonden, … Ook sessies voor psychosociale steun worden voorzien.

Financiële zelfstandigheid van meest kwetsbaren bevorderen

In Jordanië en Libanon

Tussen 2013 en 2015 heeft Handicap International extra hulp geboden aan vluchtelingen in de vorm van financiële bijstand (maandelijkse cash transfers), waarmee families hun dagelijkse behoeften konden invullen, zoals het kopen van voedsel, kledij, geneesmiddelen of het betalen van de huur. Tot in november 2015 heeft Handicap International ook Syrische families in Libanon financieel gesteund - met de bedoeling hen te helpen beschermen tegen de koude - en door huisartikelen uit te delen zoals zeep, matrassen en kookmateriaal.

Ontruiming en sensibilisering over de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten

In Syrië en Irak

Iedere dag vangen onze teams nog nieuwe slachtoffers van vuurwapens of ontploffingen op. Het aantal wapens en explosieve oorlogstuigen in Syrië en Irak neemt elke dag toe. Deze explosieve oorlogsresten zullen nog lang na het einde van het conflict aanwezig blijven en de mensen in gevaar brengen. De ervaring van Handicap International in het onschadelijk maken van mijnen en explosieve oorlogsresten en in slachtofferhulpverlening heeft onze organisatie ertoe aangezet om sensibiliseringsacties op poten te zetten, sinds 2013 in Syrië en sinds 2014 in Irak.

In mei 2017 heeft Handicap International al ruim 535.000 personen bereikt met sensibiliseringssessies, waarbij ze hen inlichten over de gevaren van explosieve oorlogsresten op de wegen, in hun huizen, … Sensibiliseringteams gaan naar kampen en de gemeenschappen daarbuiten om vluchtelingen en ontheemden te ontmoeten (in de eerste plaats kinderen) en hen de nodige kennis bij te brengen over hoe ze gevaarlijk tuig kunnen herkennen en ontwijken.

In 2015 en 2016 deed Handicap International ook in de Noord-Syrische stad Kobani aan ontmijning en sensibilisering. 

In Irak intervenieert Handicap International in de gouvernementen Kirkuk en Diyala. Onze organisatie voert er niet-technische onderzoeken, aan de hand waarvan ze de zones met niet-ontplofte oorlogsresten en geïmproviseerde explosieven kunnen in kaart brengen en afbakenen.

De families bijstaan en beschermen in zwaar getroffen gebieden

In Syrië

In Syrië doet Handicap International noodhulpbedelingen (voedsel en noodzakelijk huishoudelijk materiaal) voor families die in belegerd of moeilijk bereikbaar gebied leven. Bijna 250.000 mensen zijn hiermee geholpen sinds de interventie van Handicap International op Syrisch grondgebied.

In Irak

Mensen die vluchten uit gebieden die door de Islamitische Staat worden bezet in Irak, ondervinden grote moeilijkheden om met hun families in veiligere oorden te geraken die door de overheid worden gecontroleerd. Ze worden immers aan strenge veiligheidscontroles onderworpen door de militaire autoriteiten en kunnen zo soms wekenlang geblokkeerd zitten in een no man’s land tussen de frontlinies. Handicap International is erin geslaagd om toegang te krijgen tot deze ontheemden en de contacten met de autoriteiten te vergemakkelijken, waardoor de veiligheidscontroles nu in de kampen kunnen doorgaan, waar de families toegang hebben tot basisdiensten (water, hygiëne, onderdak, voedsel, basisverzorging).  

 

[1] UN OCHA, mei 2017. 
[2] UNHCR, 1 mei 2017. 

[3]  IOM - Displacement Tracking Matrix - Emergency Tracking - Factsheet 27 (mei 2017).
[4] Cijfers van1 maart 2017 voor de vier interventielanden. 

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis
© HI
Noodhulp

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis

Handicap International heeft 40 mensen in dienst in Gaza, die ondersteund worden door 300 vrijwilligers. De organisatie treedt ook op in Egypte en Libanon om de invloed van de crisis te verzachten.