Goto main content

Onze hulp bij de ergste humanitaire crisis in 70 jaar

Noodhulp
Zuid-Soedan

Tientallen miljoenen mensen hebben niet genoeg te eten en te drinken. Extreme droogte en conflict zijn de grootste oorzaken van deze vreselijke voedselcrisis. Handicap International zet acties in de steigers om tegemoet te komen aan de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

un homme derrière une chèvre dans un paysage poussiéreux avec des arbustes desséchés

Tientallen miljoenen mensen hebben niet genoeg te eten en te drinken. Extreme droogte en conflict zijn de grootste oorzaken van deze vreselijke voedselcrisis. Handicap International zet acties in de steigers om tegemoet te komen aan de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2016 zijn 20 miljoen personen getroffen door een grote voedselcrisis in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en het noordoosten van Nigeria. Er wordt gesproken van de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de landen in Oost-Afrika heeft de droogte zwaar toegeslagen de laatste maanden: Somalië, Kenia, Ethiopië, Djibouti, Oeganda, Zuid-Soedan en in mindere mate ook Tanzania. Verschillende landen kampen ook met conflicten die leiden tot ernstige voedselschaarste.

“In Oost-Afrika leven grote delen van de bevolking in erg onzekere omstandigheden", zegt Jeroen Stol, missieverantwoordelijke in de regio Oost-Afrika voor Handicap International. "Duizenden families leven in dorpen waar ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg, er geen drinkwater  is ... Beeld je eens in hoe moeilijk de situatie is voor oude mensen of personen met een handicap, wanneer hun regio is getroffen door een voedselcrisis. Het is de prioriteit van Handicap International om deze mensen te steunen.” 

Belang van inclusieve noodhulp

“In een grote crisis waarbij tienduizenden mensen snel nood hebben aan hulp, is het essentieel dat er omgekeken wordt naar de meest kwetsbaren. Ze hebben moeilijkheden om zich te verplaatsen, bijvoorbeeld naar voedselbedelingen, en er moet dus een speciale aandacht aan hen worden geschonken”, vult Ricardo Pla Cordero aan, inclusie-expert van Handicap International. “We moedigen de hulporganisaties en staten aan om het charter voor de inclusie van personen met een handicap bij noodhulpacties te steunen, dat Handicap International vorig jaar mede heeft gelanceerd.

Onze acties

Somalië

Handicap International werkt in de provincies Puntland en Somaliland, zelfverklaarde autonome regio’s die onafhankelijk zijn van Somalië.

Om het hoofd te bieden aan de situatie van droogte in Somalië, wil Handicap International de toegang vergemakkelijken tot water en levensmiddelen (bijstand via cash om voedsel te kopen op de lokale markt, om een kleine landbouwactiviteit uit te bouwen …). Onze organisatie wil in de eerste plaats steun bieden aan de meest kwetsbare mensen (zoals personen met een handicap, ouderen, kinderen, zwangere vrouwen …)

We zijn ook van plan om andere humanitaire organisaties beter bewust te maken van de noden van kwetsbare mensen en hen hierover op te leiden, zodat ook deze groep van kwetsbaren toegang heeft tot noodhulp. Het is van essentieel belang dat mensen geholpen worden om weerstand en veerkracht op te bouwen op de langere termijn, zodat ze in staat zijn om een tweede golf van droogte te trotseren die in juni voorspeld wordt.

Zuid-Soedan

Het is op dit moment extreem moeilijk om te opereren in Zuid-Soedan: de gebieden die het hardst lijden onder droogte en hongersnood zijn quasi ontoegankelijk door het heersende conflict en het toenemende geweld.

Handicap International is van plan om door te gaan met de reeds bestaande revalidatiesessies en sessies voor psychosociale steun in Yei, Torit en Juba. Een stand-by team dat in beide domeinen gespecialiseerd is, staat klaar om tussen te komen in gevallen van noodhulp. Dit team helpt andere humanitaire organisaties om hun acties aan te vullen. Er is onder meer een inclusiecel om partnerorganisaties en gemeenschappen op te leiden over hoe ze best omgaan met kwetsbare mensen met specifieke behoeftes.

Oeganda

Handicap International wil de zorg en behandeling ondersteunen van Zuid-Soedanese vluchtelingen in Oeganda, die na het geweld in hun land nu ook getroffen worden door de droogte. Onze focus komt daarbij op de meest kwetsbare mensen te liggen en personen met psychosociale problemen (bv. mensen die getraumatiseerd of geïsoleerd zijn). Oeganda is het derde grootste opvangland van vluchtelingen wereldwijd.

In Oeganda probeert Handicap International ook internationale financieringen te verkrijgen om teams te vormen die de Zuid-Soedanese vluchtelingen kunnen bijstaan. Deze activiteit is ook een manier om meer precieze informatie te verkrijgen over de situatie in Zuid-Soedan, waar humanitairen moeilijk toegang toe krijgen door veiligheidsvoorschriften.

Ethiopië

Ethiopië is opvangland voor talrijke Zuid-Soedaneze vluchtelingen, die zich door conflict en droogte gedwongen zagen om hun land te verlaten. Het land is eveneens getroffen door hongersnood. Handicap International houdt er kinesitherapiesessies voor ondervoede kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren. “Kinderen in een hongersnoodsituatie lopen gemakkelijker een ontwikkelingsachterstand op. Kinesitherapie kan dan nodig zijn om te vermijden dat ze een blijvende handicap ontwikkelen. Ondervoeding zorgt daarnaast voor luchtwegeninfecties en ook hierbij kan kinesitherapie complicaties vermijden”, aldus Xavier Duvauchelle, onze programmaverantwoordelijke in Oost- en Zuid-Afrika.

Onze organisatie zorgt er ook voor dat waterpunten en sanitaire voorzieningen toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. In de regio’s Gambella en Dire dawa trachten we de vluchtelingen en de lokale bevolking de middelen te geven om met de klimaatcrisis om te kunnen gaan.

Jemen

In Jemen ligt een nu al twee jaar durend conflict aan de basis van grote voedselonzekerheid in het land. “De oorlog heeft de import van voedselwaar volledig in de war gestuurd en heeft de koopkracht en inkomstenbronnen van families doen dalen”, zegt Arnaud Pont, noodhulpverantwoordelijke in Jemen. Onze teams ter plaatse evalueren de huidige noden in functie van een eventuele interventie.

 

Steun de meest kwetsbare mensen bij deze hongersnood en doe een gift!

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.