Goto main content

Ook vluchtelingenkinderen hebben het recht om te spelen

Bangladesh Pakistan

Spelen is een basisrecht voor alle kinderen, ook voor vluchtelingenkinderen. Daarom steunt de IKEA Foundation het project Growing Together, waarmee Handicap International ontheemde kinderen in Bangladesh, Pakistan en Thailand opnieuw de kans wil bieden om kind te zijn.

Spelen is een basisrecht voor alle kinderen, ook voor vluchtelingenkinderen. Daarom steunt de IKEA Foundation het project Growing Together, waarmee Handicap International ontheemde kinderen in Bangladesh, Pakistan en Thailand opnieuw de kans wil bieden om kind te zijn.

Samen met Handicap International en andere partners organiseert de IKEA Foundation Let’s Play for Change. Deze internationale campagne voor het goede doel wordt op 20 november – de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – gelanceerd. Voor elk kinderboek of speelgoed dat tussen 20 november en 24 december bij IKEA wordt gekocht, schenkt de IKEA Foundation 1 euro aan het goede doel dat kinderen terug de kans biedt om kind te zijn.

Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt dat ieder kind het recht heeft om te spelen. “Helaas krijgen heel wat vluchtelingenkinderen de kans niet om kind te zijn”, vertelt Cheryl Shin-Hua Yeam, regionaal technisch coördinatrice van Handicap International voor het nieuwe project Growing Together. “Hun recht om te spelen wordt nog al te vaak ondermijnd of krijgt geen prioriteit.”

“Spelen is van cruciaal belang voor ieder kind”, benadrukt Cheryl. “Het maakt kinderen gelukkig en gezond. Ze leren bij, winnen aan zelfvertrouwen en ontwikkelen belangrijke vaardigheden voor hun verdere leven, zoals empathie, communicatievaardigheden en stressbestendigheid.”

Spelen helpt vluchtelingenkinderen om te gaan met hun situatie

“Spelen is voor vluchtelingenkinderen een basisbehoefte. Het helpt hen bovendien om met hun moeilijke situatie om te gaan. Het leven in een vluchtelingenkamp is immers geen sinecure. De kinderen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld, hebben heel wat meegemaakt en leven in beroerde omstandigheden. Wanneer ze spelen, kunnen ze bepaalde zaken verwerken en zijn ze even opnieuw gewoon kind.”

Daarom lanceert Handicap International nu Growing Together met de financiële steun van de IKEA Foundation. Het project loopt over vier jaar en is bestemd voor kinderen in vluchtelingenkampen in Bangladesh, Pakistan en Thailand, die maar zelden aandacht krijgen van de internationale gemeenschap. Onze organisatie zal inclusieve speelpleinen aanleggen waar ook kwetsbare vluchtelingenkinderen zich veilig voelen en zich al spelend kunnen ontwikkelen.

“De kinderen zullen hierdoor gemakkelijker openbloeien en evolueren. Kindvriendelijke ruimten bieden vluchtelingenkinderen namelijk de kans om traumatische ervaringen te delen met professionals en lotgenootjes. Het is een plek waar de kinderen zich veilig voelen, zich ontspannen, lachen, spelen en opnieuw gewoon kind zijn … Allemaal cruciale ingrediënten voor een goede mentale en fysieke gezondheid.”

Het project zal ook aandacht besteden aan de allerjongsten die een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. Bij een vroegtijdige opsporing en aanpak kunnen een aantal beperkingen worden vermeden en kunnen kinderen met blijvende handicaps een waardiger leven leiden. In een veilige omgeving leren ouders en verzorgers bovendien hoe ze de ontwikkeling van de kinderen kunnen steunen en hoe ze hen op weg kunnen helpen naar een zelfstandiger leven.

Voor kinderen met een handicap is spelen nog minder vanzelfsprekend

Uit onderzoek van de IKEA Foundation (die het project Growing Together financieel steunt) blijkt dat kinderen met een mentale of fysieke handicap het vaakst worden uitgesloten van ontspannings- en educatieve activiteiten. Handicap International is al 30 jaar actief in vluchtelingenkampen en bevestigt die vaststelling. “Kinderen met een handicap zie je zelden spelen”, vertelt Cheryl Sin-Hua Yeam.

“Daarom voorzien we veilige, inclusieve ruimten waar alle kinderen – met of zonder handicap, leerstoornissen, mentale problemen, chronische aandoeningen enz. – samen kunnen spelen en leren.”

Het project Growing Together loopt over vier jaar en richt zich op 13.000 jongens en meisjes (0 tot 18 jaar) en hun familieleden in Bangladesh, Pakistan en Thailand.

Meer over dit onderwerp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"
© HI
Noodhulp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"

Handicap International verdeelt in totaal 2000 noodpakketten aan meest kwetsbare families na de overstromingen in Pakistan.

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal
© HI
Noodhulp

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal

8 weken lang kreeg Pakistan te maken met nooit geziene moessonregens. Het begon in juni en tegen midden augustus stond een gebied dat 9 keer groter is dan België onder water. De menselijke tol is immens en maar liefst 31 miljard dollar is nodig om de schade te herstellen. De heropbouw kan beginnen, al geldt dat niet voor alle provincies.

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking
© Development Tales Media / HI
Noodhulp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking

Een groot deel van Pakistan is verwoest door overstromingen. Meer dan 6,4 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Handicap International maakt noodpakketten klaar voor families in bijzonder kwestbare situaties.