Goto main content

Status-quo noodhulpactie Nepal

Noodhulp
Nepal

De noodhulp van Handicap International na de aardbeving in Nepal concentreert zich momenteel rond twee assen: de verzorging en opvolging van gewonden enerzijds en de verdeling van materiaal aan ziekenhuizen en getroffenen anderzijds, zowel in meer stedelijk als in moeilijk bereikbaar gebied. Een tweede golf aan acties voor de komende maanden wordt voorbereid.

Een ziekenhuiszaal vol bedden met patiënten en twee teamleden van Handicap International die een gewonde begeleiden.

De noodhulp van Handicap International na de aardbeving in Nepal concentreert zich momenteel rond twee assen: de verzorging en opvolging van gewonden enerzijds en de verdeling van materiaal aan ziekenhuizen en getroffenen anderzijds, zowel in meer stedelijk als in moeilijk bereikbaar gebied. Een tweede golf aan acties voor de komende maanden wordt voorbereid.

Enkele uren na de aardbeving in Nepal op 25 april organiseerde ons team ter plaatse zich meteen om de gewonden op te vangen en materiaal te verdelen in verschillende ziekenhuizen in hoofdstad Kathmandu. Twee dagen later kwam een eerste urgentieteam aan met noodhulpcoördinatoren, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logistiekers. Drie dagen nadien kregen ze versterking van een extra urgentieteam. Onze organisatie heeft intussen meer dan tachtig mensen ter plaatse om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.

Zorg voor gewonden

In drie districten (Kathmandu, Lalipur en Baktapur) staan de teams van Handicap International vier ziekenhuizen bij met de directe verzorging van gewonden. Ze hebben momenteel meer dan 400 gewonden behandeld. Ook in het moeilijk bereikbare district Nuwakot, dichtbij het epicentrum van de aardbeving, worden intussen slachtoffers verzorgd in het ziekenhuis. De dag na de aardbeving is onze revalidatieadviseur naar het gebied gereisd en heeft hij de noden van de mensen in kaart gebracht, om ook in moeilijk bereikbaar gebied de broodnodige hulp te kunnen bieden.

Volgend uit een eerste analyse van onze teams in de ziekenhuizen in Kathmandu blijkt trouwens dat meer dan 65% van alle verwondingen gelinkt zijn aan breuken en dat 12% wervelletsels zijn [1]. De soorten verwondingen bij een aardbeving worden deels bepaald door de gangbare bouwtechnieken ter plaatse. Zo wordt in Nepal minder gewapend beton gebruikt dan in Haïti bijvoorbeeld, waardoor het aantal ‘crush-syndroom’-gevallen en amputaties er minder hoog ligt.

Omdat revalidatie best zo snel mogelijk na een operatie aanvangt om permanente handicaps te vermijden, zijn onze teams ook begonnen met kinesitherapiesessies.

Materiaal voor ziekenhuizen en getroffenen

Vanaf de eerste uren van de noodhulpactie verdeelden de teams van Handicap International krukken, wandelrekken, spalken, rolstoelen en ander medisch materiaal in de ziekenhuizen waar ze ook gewonden verzorgen.

Op dit moment worden ook de eerste 500 noodhulpkits verdeeld, die onder meer dekens, zeilen, keukenmateriaal, zeep en tandenborstels bevatten. Ze dienen in de eerste plaats voor de families die alles verloren hebben door de aardbeving. Een tweede lading van 500 noodhulpkits is onderweg. Alle kits samen moeten tegemoetkomen aan de basisbehoeften van 5.000 getroffenen.

Volgende vier cruciale maanden

In de komende vier maanden hebben onze teams in Nepal acties gepland gericht op revalidatie, hulp en inclusie voor de meest kwetsbaren en een efficiënte logistiek voor de humanitaire actoren.

Revalidatie

De teams van Handicap International zullen instaan voor de fysieke revalidatie van minstens 1.500 gewonden. Onze organisatie zal eveneens 1.200 van hun familieleden en vrienden opleiden, zodat zij met simpele technische handelingen het revalidatieproces van de gewonde kunnen stimuleren en de ontwikkeling van een permanente handicap kunnen helpen vermijden.

Verder voorzien we tien gezondheidscentra te ondersteunen met materiaal en revalidatieopleidingen voor het personeel.

Hulp voor meest kwetsbaren

7.000 erg kwetsbare personen – door ziekte, ouderdom of een handicap bijvoorbeeld – zullen worden geïdentificeerd door onze teams, die daarvoor naar de meest afgelegen dorpen en gebieden zullen gaan. We zullen deze kwetsbare mensen psychologisch ondersteunen en op weg helpen naar de gepaste instantie om hun situatie te verbeteren, zoals ziekenhuizen, welzijns- en gezondheidscentra en humanitaire organisaties die voor voedselbedeling instaan.

Sensibilisering rond inclusie voor meest kwetsbaren

De teams van Handicap International zullen een technische inclusiecel opstarten, die bij andere humanitaire organisaties zal ijveren om rekening te houden met de noden van ouderen, geïsoleerde vrouwen, mensen met een handicap en gewonden. Deze inclusiecel zal advies, training en operationele technische ondersteuning bieden bij humanitaire acties in verschillende sectoren. Zo willen we verzekeren dat de verdeling van materiaal ook kwetsbare mensen bereikt en willen we vermijden dat mensen in geïsoleerde gebieden geen toegang krijgen tot noodhulpacties.

Logistiek platform

Ten slotte zal Handicap International ook een logistiek platform op poten zetten, om een efficiënte secundaire logistiek van humanitaire actoren te verzekeren.  

 

[1] De cijfers hebben betrekking op de gewonden die door Handicap International behandeld worden (en niet op alle gewonden in de ziekenhuizen in Kathmandu waar onze teams actief zijn).

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.