Goto main content

1 jaar na Haiyan: acties leveren resultaat

Noodhulp
Filipijnen

Handicap International maakt de balans op 1 jaar nadat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde: de crisisinterventie is voorbij, de wederopbouwacties werpen intussen hun vruchten af.

Alberto zijn vrouw Rosita voor hun huis dat gebouwd werd binnen het Shelterproject van Handicap International na Haiyan

Handicap International maakt de balans op 1 jaar nadat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde: de crisisinterventie is voorbij, de wederopbouwacties werpen intussen hun vruchten af.

Op 8 november 2013 raasde de tyfoon Haiyan, één van de krachtigste ter wereld, ongemeen hard over de Filipijnen. De schade was enorm: 15 miljoen mensen werden getroffen en duizenden lieten het leven. Daarnaast werd een miljoen huizen verwoest, waardoor 4,1 miljoen mensen zich genoodzaakt zagen te verhuizen. De schade die Haiyan aanrichtte, wordt geschat op 12,9 miljard dollar of 9,92 miljard euro.

Handicap International, die al sinds 1985 in de Filipijnen actief is, stond na de doortocht van Haiyan meteen klaar om noodhulp te leveren. Vandaag zijn 18 expats en een hondertal Filipino's aan de slag om wederopbouwprojecten in goede banen te leiden.

Onze beëindigde projecten

Steun aan de medische diensten, psychosociale steun en revalidatiezorg

Tacloban/Leyte: In het kader van haar DVFP-project (Steunpunten Handicap en Kwetsbaarheid – Disability and Vulnerability Focal Point) nam Handicap International twee kinesitherapeuten, een ergotherapeut en een verpleegster aan om steun te bieden aan drie ziekenhuizen (het openbare ziekenhuis van Tacloban en twee ziekenhuizen van AZG, in Tacloban en in Tanauan).

Bovendien brachten de teams van Handicap International de beschikbare lokale zorgdiensten in kaart, vooral prothesediensten voor mensen die een amputatie moesten ondergaan. Zo verzekert de organisatie de continuïteit in de opvang en zorg van gewonden.

Handicap International gaf ook 1.583 geïndividualiseerde revalidatiesessies aan de begunstigden en leidde daarbovenop een project voor psychosociale steun aan 803 gewonden en/of mensen die een trauma opliepen door de tyfoon, om hun trauma's te kunnen verwerken.

Identificatie, doorverwijzing en opvang van de meest kwetsbare mensen

Tacloban/Leyte: In het kader van het DVFP-project identificeerden de sociale werkers van Handicap International de meest kwetsbare mensen in de evacuatiecentra en de duurzame woningen van Tacloban, voornamelijk op basis van hun armoedeniveau en hun gezondheidstoestand. Hun doel is om zich ervan te vergewissen dat er rekening wordt gehouden met alle mensen die specifieke hulp nodig hebben.

Financiële steun / Cash for Work

Palo en Tolosa (zuiden van Tacloban): 900 bijzonder kwetsbare mensen, onder wie voornamelijk mensen met een handicap, werden aangeworven om puin te ruimen in openbare gebouwen, scholen en in de omgeving en kregen daarvoor een loon. Deze groep mensen wordt vaak uitgesloten door de gemeenschap. Door hen te betrekken bij het opruimen, spelen ze een actieve rol in de gemeenschap. Dankzij deze actie konden we ook de getroffen gemeenschappen financieel steunen.

Onze lopende projecten

Shelter / Duurzaam wonen voor de meest kwetsbare mensen

Capiz (zuiden van Roxas) en Tacloban: Handicap International steunt de bouw van duurzame woningen voor de meest kwetsbare mensen die hun huis zijn verloren door de tyfoon. De gezinnen krijgen financiële steun en aangepaste technische hulp via de build back safer-methode om hun woning terug herop te bouwen. Hun nieuwe onderkomen wordt op een duurzame manier gebouwd, biedt meer weerstand bij natuurrampen en is aangepast aan de lokale omstandigheden.

Sinds 30 september rondde Handicap International in drie barangays van Sigma (provincie Capiz) de bouw van 206 duurzame woningen [1] af met de hulp van vijftig lokale timmermannen. Momenteel loopt er eveneens een bouwproject voor 800 andere woningen [2] en sanitaire voorzieningen in 11-12 barangays van dezelfde regio. In Tacloban, in de provincie Leyte, leidt onze organisatie een gelijkaardig project en zorgt ze voor 200 woningen en sanitaire voorzieningen [3] voor de meest kwetsbare gezinnen. Tijdens de wederopbouwperiode krijgen de gesteunde families ook financiële hulp waarmee ze hun basisbehoeften kunnen dekken.

Livelihood / Levensonderhoud

Tacloban: Om hulp te bieden aan de kwetsbare burgers die door tyfoon Haiyan hun bron van inkomsten verloren, wil Handicap International in totaal 800 gezinnen in twintig gemeenschappen nieuw werkmateriaal geven waarmee ze hun professionele bezigheid terug kunnen aanvatten. Het project moedigt hen aan om financieel weer op eigen benen te staan, om hun professionele activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en om sociaaleconomische banden aan te halen met hun omgeving.

Buurtwinkels, fietstaxi's, kleine restaurants, varkens voor de veehouders en zelfs muziekinstrumenten: materiaal van alle slag wordt verdeeld opdat de Filipino's terug aan de slag zouden kunnen. Zo is de organisatie sinds 30 september 2014 begonnen met de verdeling van 150 zeugen aan ex-veehouders die door de tyfoon hun beesten zijn verloren. Handicap International verdeelde reeds 96 zeugen.

Inclusie van kinderen en adolescenten met een handicap

Regio's uit Eastern Visayas en Western Visayas: Handicap International wil de inclusie van kinderen met een handicap in de Child Friendly Spaces (CFS) versterken. Dit zijn opvangcentra voor kinderen die geopend werden na de ramp van tyfoon Haiyan. Handicap International bezocht 80 CFS in de 5 provincies van Eastern Visayas en Western Visayas en selecteerde 50 onder hen om er dit inclusieproject uit te voeren.

Om de integratie van de kwetsbare mensen in de rampenrisicovermindering (DRR) te bevorderen, verdeelt Handicap International bovendien ook beschermingskits (zonnelampen, oplaadbare radio's, etc.). Zo kunnen de specifieke behoeften van kwetsbare mensen, en mensen met een handicap, zeker ingevuld worden.

 

[1] Gefinancierd door ADH en het Consortium 12-12

[2] Gefinancierd door DFATD

[3] Gefinancierd door Shelterbox International en het Consortium 12-12

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.