Goto main content

Droogte in de Hoorn van Afrika

Noodhulp

- 10 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig -In delen van Kenia, Ethiopië, Djibouti en Somalië is door het uitblijven van twee regenseizoenen al sinds vorig jaar sprake van zeer ernstige droogte en de verwachting is dat regen nog lang zal uitblijven. Hierdoor worden meer dan 10 miljoen mensen door hongersnood getroffen, de ergste hongersnood in 60 jaar.

Vluchtelingenkamp in Kenia

- 10 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig -

In delen van Kenia, Ethiopië, Djibouti en Somalië is door het uitblijven van twee regenseizoenen al sinds vorig jaar sprake van zeer ernstige droogte en de verwachting is dat regen nog lang zal uitblijven. Hierdoor worden meer dan 10 miljoen mensen door hongersnood getroffen, de ergste hongersnood in 60 jaar.

Vanuit Somalië trekken dagelijks duizenden mensen de grens over, naar opvangkampen in Kenia en Ethiopië. De kampen zijn door een toestroom van 2.100 vluchtelingen per dag overvol en er zijn grote tekorten. Kinderen en vrouwen zijn het meest kwetsbaar. In de hele regio zijn meer dan 2 miljoen kinderen ondervoed. De nomadische veehouders in de getroffen gebieden migreren met hun kuddes naar die gebieden waar nog te grazen valt, wanhopig op zoek naar water. De overgebleven graasgronden raken uitgeput en onderlinge conflicten dreigen.

Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en UNICEF België, leden van het Belgisch consortium voor Noodhulpoperaties, zijn actief in de regio en roepen het publiek op om hun acties te steunen.

De organisaties van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties zijn allen op complementaire wijze actief via hun internationale netwerken:

Handicap International

Handicap International is aanwezig in het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia en richt zich hierbij op één van meest kwestbare groepen onder de vluchtelingen, nl. de personen met een handicap. Handicap International staat in voor de paramedische begeleiding van mensen met een handicap (prothesen en orthesen, kinesitherapie), zorgt voor psychosociale ondersteuning van deze groep en bevordert de inclusie van gehandicapten via gemeenschapsgerichte revalidatie. De organisatie waakt tevens over de toegankelijkheid van de faciliteiten in het kamp voor mensen met een fysieke beperking. Teams van HI voeren momenteel een analyse uit van de behoeften van deze specifieke doelgroep in de regio.
www.handicapinternational.be

Caritas International

Caritas International maakt bijkomende middelen vrij om zijn lopende voedselzekerheidsprogramma’s in Ethiopië bij te sturen. 900 kinderen en 450 vrouwen krijgen voedselhulp, 4.000 personen in Oost-Tigray krijgen water. Ondertussen blijft Caritas International de boeren zowel in het noorden als het zuiden van het land ondersteunen. Caritas draagt ook bij tot de noodinterventie van het internationale Caritasnetwerk in de kampen en in de meest getroffen regio’s. Het netwerk hoopt 10 miljoen euro bijeen te brengen voor de eerste drie maanden van de crisis. www.caritas-int.be

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is actief in Somalië in de golf van Aden en verstrekt hulp aan migranten die de honger en het geweld in de Hoorn van Afrika ontvluchten naar Arabische landen via Jemen. Dokters van de Wereld onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de teams te versterken in Merka ten zuiden van Mogadisho en in KebirDehar in de autonome Somalische zone van Ethiopië waar bijzondere aandacht gaat naar zwangere vrouwen die het ergst kampen met de gevolgen van de droogte. De opvangkampen in Kenia zijn momenteel overvol en Dokters van de Wereld gaat op zoek naar alternatieve methoden voor de verdeling van hulp en zorgen. Neutraliteit is van cruciaal belang in dergelijke conflictzone. De organisatie heeft dan ook dringend nood aan steun van het publiek. www.doktersvandewereld.be

Oxfam-Solidariteit

Oxfam helpt al honderdduizenden mensen in Kenia, Somalië en Ethiopië met voedsel, water, sanitair, programma's rond hygiëne en geld-voor-werkprojecten zodat de bevolking terug een inkomen verwerft om de noodzakelijke aankopen te doen. De herders krijgen hulp voor hun dieren,want dit vormt hun basisinkomen. Deze crisis toont weer eens aan dat ons voedselsysteem fout zit. Regeringen en donors moeten dringend veel meer investeren om mensen weerbaarder te maken tegen toenemende crisissen in de toekomst. Oxfam dringt met haar campagne “GROEI. Voedsel. Leven. Aarde” aan dat we onze landbouwproductie en ons voedselsysteem herbekijken om te zorgen dat iedereen, waar ook ter wereld voldoende te eten heeft.
www.oxfamsol.be

UNICEF België

UNICEF is actief in alle getroffen landen in de regio met programma’s voor de verdeling van therapeutische voeding, gezondheidszorg, zuiver water en hygiëne, onderwijs en bescherming van kinderen. UNICEF richt zich vooral op jonge kinderen die al verzwakt zijn. Zo worden grote aantallen kinderen in korte tijd gevaccineerd. Ook zetten UNICEF en partnerorganisaties noodcentra voor voedsel op. Die verspreiden speciaal calorierijk voedsel voor de behandeling van tienduizenden zwaar ondervoede kinderen. Verder zorgt UNICEF ervoor dat in de vluchtelingenkampen de hygiënische omstandigheden verbeteren. Dit is zeker in de komende dagen van beslissend belang, om de noodsituatie niet nog te laten verergeren. UNICEF heeft 22,5 miljoen euro nodig om in de komende drie maanden levensreddende hulp te kunnen bieden aan de miljoenen vrouwen en kinderen. www.unicef.be


Grootschalige en langdurige hulp is nodig. Nu meer dan ooit. Alle financiële steun voor hulp aan de slachtoffers is welkom!

Rekeningnummer Handicap International: 000-0000077-77.

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.