Goto main content

Handicap International in de kampen van Dadaab

Noodhulp

Handicap International zet zich in Kenia al 20 jaar in voor mensen met een handicap en andere kwetsbare mensen. Al 5 jaar helpen we mensen in de vluchtelingenkampen in Dadaab. Door de honger in Somalië zijn de noden enorm toegenomen. De acties worden dan ook aangepast en opgedreven. Een overzicht van de lopende activiteiten.

Een kindje van acht jaar wordt verzorgd in het vluchtelingenkamp van Dadaab

Handicap International zet zich in Kenia al 20 jaar in voor mensen met een handicap en andere kwetsbare mensen. Al 5 jaar helpen we mensen in de vluchtelingenkampen in Dadaab. Door de honger in Somalië zijn de noden enorm toegenomen. De acties worden dan ook aangepast en opgedreven. Een overzicht van de lopende activiteiten.

De teams van Handicap International in Kenia bestaan uit 23 lokale personeelsleden in Garissa en 13 lokale personeelsleden in de kampen in Dadaab. In elk kamp heeft de organisatie een revalidatiecentrum voor kinesitherapie en psychosociale steun aan mensen met een handicap. Handicap International heeft in elk kamp ook een atelier voor rolstoelen, krukken, steunverbanden en aangepaste fietsen. In die ateliers maken we bovendien hulpmiddelen om het dagelijkse leven van mensen met een handicap te verbeteren: spelen voor kinderen met een hersenverlamming, aangepaste stoelen en rolstoelen die geschikt zijn om te gebruiken in de stoffige kampen...In de revalidatiecentra van Handicap International is er geen elektriciteit en de moeilijke omstandigheden verplichten de teams om met basismateriaal te werken (plastic flessen, kartonnen dozen...).

Keniaanse centra leveren rolstoelen die Handicap International aanpast. Vandaag hebben die centra hun limieten bereikt. Daardoor krijgen heel wat mensen met een handicap in de kampen niet de hulp die ze nodig hebben.

Mobiele teams van Handicap International bezoeken in elk kamp mensen met een handicap en hun familie. Elk team richt zich tot ongeveer 120 families per kamp. Aangezien er geen voertuigen beschikbaar zijn, verplaatsen onze teams zich te voet, terwijl de kampen zich op meerdere kilometers van elkaar bevinden. Daardoor is het voor ons moeilijker om alle mensen die hulp nodig hebben, te bereiken.

Bij de ingang van elk kamp heeft Handicap International een « vulnerability desk » om mensen met een handicap die het kamp binnenkomen eerste hulp te bieden (krukken bijvoorbeeld).

Handicap International is eveneens aanwezig in het registratiecentrum aan de ingang van het kamp Ifo om kwetsbare mensen en mensen met een handicap te identificeren. Vandaag wachten 27.000 mensen op hun registratie. De hitte en uitdroging zijn ondraaglijk voor die mensen. Ze zijn immers uitgeput na de lange reis die ze er al hebben opzitten.

Dankzij de steun van het nationale Keniaanse personeel, hebben twee experts in juli de situatie kunnen evalueren. Op basis van die studie probeert Handicap International aan de meest dringende noden te beantwoorden. De organisatie stuurt meer personeel en breidt haar activiteiten ter plaatse uit:

 • We bouwen schuilplaatsen voor de registratiecentra van Ifo zodat kwetsbare personen zich kunnen beschermen tegen de zon en na hun lange tocht weer wat op krachten kunnen komen.
 • Versterken/oprichten van vijf « vulnerability desks » om mensen met een handicap bij te staan en te informeren over de toegang tot basisbehoeften. Daarnaast bieden we een antwoord op de meest dringende noden op het vlak van revalidatie.
 • We richten zeven mobiele eenheden voor dringende revalidatie op. Zij zullen kinesitherapie voorzien, hulp bieden om mensen mobieler te maken en waar nodig advies geven en psychologische steun bieden.
 • We voorzien transportmogelijkheden zodat mensen met een handicap en onze teams zich makkelijker kunnen verplaatsen.
 • We ondersteunen zes comités voor gemeenschapsgerichte revalidatie (zelfhulpgroepen voor vluchtelingen). Die bieden basisgoederen (matrassen, overlevingsdekens...) aan de meest kwetsbare vluchtelingen die net in het kamp zijn aanbeland. Verder worden ook onder de nieuwe vluchtelingen zelfhulpgroepen opgericht.
 • Sensibilisatieacties houden, zodat andere organisaties die in de kampen werken rekening gaan houden met mensen met een handicap.

(Over)leven met een handicap in Dadaab: enkele feiten

Dadaab is momenteel het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Het ligt in Kenia op 80 km van de Somalische grens. Het kamp bestaat uit drie sites en wordt geleid door het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR).

 • 400.000 mensen leven er in vreselijke omstandigheden. Allemaal zijn ze de droogte in Somalië ontvlucht.
 • Het kamp heeft eigenlijk maar plaats voor 80.000 personen. Elke week komen er 10.000 nieuwe vluchtelingen - De nieuwelingen moeten zich buiten het kamp installeren. Ze hebben dus geen sanitair. Hygiëne is er niet.
 • De afstanden binnen het kamp zijn groot (tussen 5 en 15 km). Het is dus enorm moeilijk voor oudere mensen of mensen met een handicap om bij de water- en voedselbedeling, de toiletten of het revalidatiecentrum van Handicap International te geraken.
 • Van de laatste 80.000 mensen die het kamp hebben bereikt, had naar schatting tien procent (8.000 mensen) een handicap. We verwachten dat er binnen die groep nog eens 8.000 zullen bij komen, want de levensomstandigheden worden met de dag slechter.
 • We schatten dat 7.500 van de vluchtelingen die onlangs aankwamen, onmiddellijke hulp nodig hebben: consultaties, hulp bij het zich verplaatsen in het kamp, revalidatie en psychologische begeleiding.
 • De vluchtelingen hebben vaak 300 tot 400 km gelopen. In de woestijn. Gehandicapte kinderen worden in een kruiwagen vervoerd.

Meer over dit onderwerp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Situatie in Oekraïense Charkov heel verontrustend

Sinds 10 mei voert Rusland een nieuw offensief uit in de regio. Door de verslechtering van de veiligheidssituatie, blijven de humanitaire behoeften stijgen. 

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis
© HI
Noodhulp

Gaza: het antwoord van Handicap International op de humanitaire crisis

Handicap International heeft 40 mensen in dienst in Gaza, die ondersteund worden door 300 vrijwilligers. De organisatie treedt ook op in Egypte en Libanon om de invloed van de crisis te verzachten.