Goto main content

Start project in Bolivia

Bolivia

Potosí is een bergachtig departement in het Zuid-Westen van Bolivia. Hoewel het gebied erg arm is, werkt er momenteel geen enkele internationale ngo. Omdat zeker de noden van mensen met een handicap er erg hoog zijn, start Handicap International er een project, waardoor de organisatie voor het eerst actief is in Bolivia.

Persoon met een handicap wordt gedragen doorhet centrum van La Paz

Potosí is een bergachtig departement in het Zuid-Westen van Bolivia. Hoewel het gebied erg arm is, werkt er momenteel geen enkele internationale ngo. Omdat zeker de noden van mensen met een handicap er erg hoog zijn, start Handicap International er een project, waardoor de organisatie voor het eerst actief is in Bolivia.

Bolivia is een land dat sinds kort getuigt van een enorme wil om de situatie van mensen met een handicap te verbeteren”, zegt technisch adviseur Graziella Lippolis die een verkennende missie naar het land ondernam. “Zo heeft Bolivia de Internationale Conventie voor mensen met een handicap geratificeerd en er is een decreet om de doventaal te erkennen. Het thema handicap wordt er sinds kort ook behandeld door het ministerie van justitie (in plaats van gezondheid) omdat men de rechten van mensen met een handicap wil verbeteren. Ook zijn er heel wat lokale organisaties die zich inzetten voor mensen met een handicap. Helaas ontbreekt het hen aan middelen en kennis om die lokale aanpak om te zetten in een algemene strategie die past in het nieuwe wettelijke kader. Handicap International zal de lokale verenigingen daarbij helpen”, zegt Graziella.

De organisatie start de activiteiten in Potosí, een door de enorme hoogte ontoegankelijk gebied dat sinds de sluiting van de mijnen heel arm is. Slechts 5,6% van de basisbehoeftes is er vervuld. Handicap International zal er de lokale partners technische kennis bijbrengen op het vlak van gemeenschapsgerichte revalidatie. “Daarnaast zullen we de noden in kaart brengen zodat we volgend jaar stappen kunnen ondernemen naar andere terreinen waarin Handicap International ervaring heeft: gezondheid van moeder en kind, inclusief onderwijs, sensibiliseren, …”

Het is belangrijk dat we met lokale mensen samenwerken”, zegt Graziella, “want er heerst enorm veel bijgeloof rond handicaps. Maar ik geloof echt in het project en in het land dat vastberaden is om de situatie van haar inwoners te verbeteren, ook die van mensen met een handicap".
 

Meer over dit onderwerp

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia Revalidatie

Revalidatiezorg voor personen met een beperking in Bolivia

Sinds 2014 zijn in Bolivia zeven revalidatiecentra opgericht met de hulp van Handicap International, die samen al bijna 3.000 mensen hebben verzorgd. Onze organisatie zorgt ervoor dat kwaliteitsvolle zorg beter toegankelijk wordt in het Zuid-Amerikaanse land.