Meteen naar de inhoud

Verkeersveiligheidsconferentie in Moskou: Handicap International vraagt meer aandacht voor kwetsbare groepen

Preventie

140 landen nemen deel aan de eerste Ministeriële Wereldconferentie over verkeersveiligheid. Handicap International is uitgenodigd om deel te nemen aan de debatten. 80% van de ongevallen vindt namelijk plaats in ontwikkelingslanden, waar de organisatie sinds 10 jaar projecten leidt om het verkeer veiliger te maken. De organisatie getuigt over haar terreinervaring en benadrukt de noodzaak om speciale aandacht te besteden aan de kwetsbaarste groepen.

Op 19 en 20 november organiseren de Verenigde Naties in Moskou de eerste Ministeriële Wereldconferentie over verkeersveiligheid. Aan dit belangrijke evenement nemen vertegenwoordigers deel uit 140 landen, onder wie de ministers van Verkeersveiligheid van meer dan 70 staten. Deze massale mobilisatie is absoluut noodzakelijk. Jaarlijks vallen er immers nog altijd 1,3 miljoen verkeersdoden op de wegen, terwijl het aantal gewonden nog eens 15 tot 20 keer hoger ligt.
 
Als internationaal befaamde expert inzake verkeersveiligheid in de ontwikkelingslanden is Handicap International één van de twee ngo’s die zijn uitgenodigd om te spreken op de conferentie. Philippe Delescaille, voorzitter van de raad van bestuur van de ngo in België, belicht vrijdagavond het thema "gezondheid" binnen een panel met onder meer de Russische minister van Volksgezondheid en de Jamaicaanse minister van Transport. Hij baseert zich daarvoor op de terreinervaring die Handicap International ter zake heeft opgebouwd.
 
Aanbevelingen voor de toekomst
 
Er is bijzondere aandacht nodig voor de kwetsbaarste groepen, met name: kinderen, vrouwen en personen met een handicap, aldus Philippe Delescaille, van Handicap International. Voor deze laatste doelgroep moeten er een aantal specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen genomen worden. Daarbij moeten er voor mensen met een handicap de nodige aanpassingen gebeuren.
 
Een ander essentieel luik heeft als doel, de gevolgen van verkeersongevallen te beperken door doeltreffende noodhulpsystemen te ontwikkelen. Philippe Delescaille: In Vietnam hebben we steunpunten voor verkeersveiligheid opgericht. Zo worden er langs de gevaarlijkste wegen inwoners opgeleid om de juiste eerste hulp reflexen aan te kweken. Een ambulance laat door het drukke verkeer immers vaak uren op zich wachten. Een dergelijk initiatief heeft een enorme impact op de gevolgen van verkeersongevallen voor de slachtoffers.
 
Terreinacties
 
Momenteel is Handicap International inzake verkeersveiligheid vooral actief in Azië. Door de economische groei in de regio is immers niet alleen de weginfrastructuur verbeterd, maar zijn ook het aantal voertuigen en het aantal verkeersslachtoffers sterk toegenomen. Het hoge aantal slachtoffers hoeft helemaal geen fataliteit te zijn, benadrukt Eric Remacle, expert in verkeersveiligheid voor Handicap International. Onderwijs, wetgeving, het dragen van de helm promoten: het zijn stuk voor stuk elementen die de situatie kunnen verbeteren. Vandaar dat we, in navolging van de slachtofferorganisaties, willen beklemtonen dat dit geen onontkoombaar lot is, maar dat gedragsverandering heel wat drama's kan voorkomen.
 
Twee voorbeelden van projecten
 
Handicap International werkt sinds 2003 programma's uit in Vietnam. Al meer dan 2.400 slachtoffers met ruggenmergletsels en hun familie hebben daarvan kunnen profiteren. Meer dan 45 % van die patiënten zijn verkeersslachtoffers, en meer bepaald tweewielergebruikers. Onze actie spitst zich toe op vier soorten activiteiten: opleiding van medisch personeel en maatschappelijk werkers, uitrusting van centra, investering in infrastructuur en sociaaleconomische steun aan slachtoffers met ruggenmergletsels.
 
Een ander projectluik heeft betrekking op het dragen van de helm. In Laos, Cambodja en Vietnam werkte Handicap International daarbij nauw samen met partners als de WGO, de ministeries en de nationale comités, voor het voeren van grootschalige sensibiliseringscampagnes die het grote publiek moeten aanzetten tot helmdracht. Deze acties hebben vooral plaats in bepaalde risicoperiodes, zoals nationale en religieuze feesten. Het aantal dronken bestuurders neemt dan immers altijd sterk toe. Tijdens die acties worden er ook geregeld helmen uitgedeeld in de scholen.

Meer over dit onderwerp

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking
© HI
Gezondheid Preventie Revalidatie

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking

"Dankzij de voedselhulp loopt mijn kleine meid geen risico op ondervoeding, bovenop haar beperking..." Het zijn de woorden van Kapitolina, een paar weken nadat ze voor het eerst voedselsteun ontving van HI. De voedselsteun is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ouders van kinderen met een beperking. Deze steun wordt sinds 2018 verleend en vindt zelfs tijdens de lockdownperiode plaats om de negatieve gevolgen van Covid-19 voor de gezinnen te verzachten. 

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"
© Dieter Telemans / HI
Gezondheid Noodhulp Preventie

COVID-19 in Zuid-Soedan: "Niemand in de steek laten!"

In de streek van Joeba, in Zuid-Soedan, heeft Handicap International 5 200 kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, in kaart gebracht. De meesten onder hen zijn ontheemden die voor veel moeilijkheden staan om uit de greep van het coronavirus te blijven.

Vrouwen met een handicap vaker het slachtoffer van geweld Mensenrechten Preventie

Vrouwen met een handicap vaker het slachtoffer van geweld

Eén vrouw op drie krijgt in haar leven te maken met fysiek, psychologisch of seksueel geweld. Vrouwen met een handicap zijn het vaakst het slachtoffer. Met de hulp van Handicap International (HI) laten zij hun stem horen opdat er iets verandert.