Goto main content

Onze brochures

We willen liefst dat onze wensen blijven voortleven, ook als we er niet meer zijn. Een testament geeft ons de mogelijkheid om deze wensen vast te leggen. Deze brochure vormt een eerste inleiding tot het thema legaten. Je vindt er meer uitleg over legaten, duo-legaten en schenkingen  in het voordeel van Handicap International.