Go to main content

Bolivia en Andeslanden

HI wil de integratie van mensen met een handicap in de Boliviaanse samenleving verbeteren en hen helpen toegang te krijgen tot revalidatiezorg en werkgelegenheid. Daarbovenop wilt HI ervoor zorgen dat de meest kwetsbare mensen niet het slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld.

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival.

Internationale Dag voor personen met een beperking in Bolivia, een muziek- en dansfestival. | © J. Tusseau / HI

Lopende acties

Onze organisatie werkt in Bolivia om mensen met een handicap aan een fatsoenlijke baan te helpen en hun integratie in de samenleving te verbeteren. In de gemeenten El Alto en La Paz koppelt HI mensen met een handicap aan arbeidsmogelijkheden en organiseert zij opleidingssessies voor professionele integratiemedewerkers over zowel organisatorische als technische aspecten. 

Onze organisatie heeft ook verschillende revalidatiecentra opgericht. De medewerkers in deze centra krijgen de nodige opleiding om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking toegang hebben tot de diensten die ze nodig hebben, in Oruro, Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz en Cochabamba.

Daarnaast voorziet HI mensen met een beperking, ouders van mensen met een beperking, opvoeders en anderen van informatie over de reproductieve en seksuele rechten van mensen met een beperking en over kwesties als gendergerelateerd geweld.

Tot slot werkt HI aan de ontwikkeling van een strategie ter voorkoming en bescherming van vrouwen tegen geweld en misbruik, gebaseerd op een aapak die rekening houdt met de meest kwetsbare mensen, waaronder migranten, inheemse vrouwen en kinderen met een beperking.

Zoals alle andere Zuid-Amerikaans landen is ook Bolivia bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen. Het land krijgt regelmatig te maken met droogtes en overstromingen. Handicap International ondersteunt de lokale actoren (autoriteiten, civiele bescherming) om ervoor te zorgen dat ze rekening houden met de meest kwetsbare mensen wanneer ze plannen opmaken die anticiperen op natuurrampen.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Bolivia

Bolivia is een van de armste landen in Latijns-Amerika en mensen met een beperking zijn er onvoldoende geïntegreerd in de samenleving.

De Boliviaanse samenleving en de instellingen zijn drastisch veranderd sinds 2005, toen Evo Morales voor het eerst tot president werd verkozen. Dat was een kantelmoment voor de erkenning en de inclusie van de 36 etnische groepen en inheemse culturen van het land. Sociale en economische hervormingen werden eveneens doorgevoerd. Bolivia kent ook een sterke economische groei, maar toch blijft de ongelijkheid groot en worden mensen met een beperking nog steeds gemarginaliseerd.

Bolivia is een land dat regelmatig wordt getroffen door natuurrampen en de klimaatverandering heeft een zeer duidelijke impact, met name op de landbouw.

Team van Handicap International in Bolivia: 8
Aanvang van het programma in Bolivia: sinds 2011