Goto main content

China

Handicap International is sinds meer dan 16 jaar aanwezig in China, meer bepaald in de arme en landelijke zones van het land. Onze organisatie is actief zowel op middenveld- als regeringsniveau om de integratie van mensen met een handicap en andere kwetsbaren in de maatschappij te verbeteren. Hierbij vestigen we onze aandacht ook op integratie in het onderwijs en op de werkvloer. Handicap International zet voorts in op revalidatie, veelal voor slachtoffers van natuurrampen.

© E. Mogster / HI

Lopende acties

Bij zware natuurrampen, zoals aardbevingen of grote overstromingen, zet Handicap International in China noodhulpacties op voor de slachtoffers. Onze eerste interventies vonden plaats in de provincies Guangxi, Heilongjiang en Binnen-Mongolië tussen 1998 en 2000. Daarna kwam Handicap International tussen in Sichuan, dat in 2008 en 2013 werd getroffen door een aardbeving, en in Yunnan in augustus 2014. 

Handicap International komt ten slotte op voor het lot van mensen met een handicap. We willen ervoor zorgen dat er een meer inclusief beleid komt, zodat mensen met een handicap actief en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met deze doelstelling voor ogen werkt Handicap International samen met meerdere partners binnen de overheid en het maatschappelijke middenveld. De projecten in dit kader gaan om fysieke revalidatie, toegang van kinderen en volwassen met een handicap tot onderwijs en de arbeidsmarkt, hun sociale integratie en versterking van hun kennis over seksualiteit en seksuele gezondheid. Onze organisatie promoot ook de inclusie van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in de maatschappij.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Op dit moment is China met 1,3 miljard inwoners het dichtstbevolkte land ter wereld. Er leven meer dan 85 miljoen mensen met een handicap. Het merendeel van deze mensen leeft in precaire omstandigheden.

Volgens de laatste nationale studie over handicaps van 2006, ligt het gemiddelde jaarlijkse inkomen in China van mensen met een handicap meer dan de helft lager dan het inkomen van hun landgenoten zonder beperking. Slechts een derde van de mensen met een handicap die nood hebben aan revalidatiezorg, heeft effectief toegang hiertoe. Slechts een vijfde van de mensen die loophulpmiddelen nodig hebben, zoals een prothese of een rolstoel, beschikt daadwerkelijk over de financiële middelen om zich dit aan te schaffen. Ook onderwijs en de arbeidsmarkt zijn voor Chinezen met een handicap moeilijk toegankelijk.

China moderniseert snel, maar dit leidt tot nieuwe ongelijkheden. Een van de meest zorgwekkende gevolgen is de groeiende ongelijkheid tussen de arme regio's in het binnenland en de rijke regio's in het oosten en het zuiden. Ook in het westen van het land leven de mensen in armoedige omstandigheden. Mensen met een handicap uit deze regio's vormen een zeer kwetsbare groep.

Verder is China onderhevig aan enorme natuurrampen en worden zijn provincies regelmatig verwoest, vooral door aardbevingen en zware overstromingen.

Team van Handicap International in China: 9
Handicap International actief in China: sinds 2000

Lees ook

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”
© HI
Noodhulp Revalidatie

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”

Haar persoonlijke ervaring met een natuurramp berust op een toeval, want ze was net in China toen in mei 2008 een hevige aardbeving de provincie Sichuan opschrikte. Maar Graziella Lippolis heeft als Rehabilitation Manager bij Handicap International België wel het één en ander te vertellen over de consequenties van aardbevingen.

"Nu zit ik niet meer alleen thuis" Integratie Revalidatie

"Nu zit ik niet meer alleen thuis"

Handicap International is al sinds 2001 aanwezig in Tibet. De organisatie leidt er verschillende projecten in samenwerking met de TDPF (Tibet Disabled Person’s Federation). Met haar projecten wil Handicap International de levenskwaliteit van mensen met een handicap verbeteren. Zo krijgen ze aangepaste medische zorgen, waardoor hun kansen op een professionele toekomst groter worden. En toch moeten mensen met een handicap nog steeds een lange en moeilijke weg afleggen. Dat blijkt uit het verhaal van Tendron.