Goto main content

“Natuurramp? Dan ben ik afgesloten van de wereld”

Noodhulp Preventie
Haïti
Bij elke hevige regenval wordt de woonplaats van Jerilia en haar zoon Stanley geïsoleerd van de rest van het land. Vooral voor Stanley, die een aangeboren handicap heeft, is dit problematisch. Gelukkig is de familie in het bezit van een noodhulpkit van Handicap International, waarmee ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige natuurrampen
Jerilia rust haar hand op de schouder van haar zoon, die in een rolstoel zit. Ze poseren op een landweg, omgeven door palmbomen.

Bij elke hevige regenval wordt de woonplaats van Jerilia en haar zoon Stanley geïsoleerd van de rest van het land. Vooral voor Stanley, die een aangeboren handicap heeft, is dit problematisch. Gelukkig is de familie in het bezit van een noodhulpkit van Handicap International, waarmee ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige natuurrampen.

Jerilia (47) en Stanley (19) wonen op enkele tientallen kilometers van Jacmel, in het zuiden van Haïti. Ze bewonen sinds vijf jaar een zeer bouwvallig huis, aan de rand van een kiezelweg. "In 2010 woonde ik met mijn zoon in Port-au-Prince, tot mijn huis vernield werd door de aardbeving”, legt Jerilia uit. “Ik kon nergens terecht, behalve hier bij mijn zus.”

De hevige aardbeving bracht nog meer veranderingen teweeg in het leven van Jerilia. “Ik heb nooit meer werk gevonden sindsdien, er is gewoon geen aanbod. Ik voer wel enkele naaiwerkjes uit en ik kweek een paar gewassen. Soms leen ik ook wat geld om enkele zaken te kopen die ik vervolgens weer verkoop aan een iets hogere prijs. Dat is de enige manier om uit het dal te kruipen."

Daarnaast investeert Jerilia veel energie in de zorg voor haar zoon Stanley, die zich door een aangeboren handicap niet alleen uit de slag kan trekken. De kiezelweg met putten langs hun huis laat moeilijk verplaatsing per rolstoel toe, waardoor Jerilia haar zoon vaak moet dragen om hem van de ene plaats naar de andere te brengen. “Dat begint stilaan op me te wegen. Ik ben dan ook niet meer zo jong."  

Tips en noodhulpkit

Een mobiel team van Handicap International zocht Jerilia en Stanley enkele maanden geleden op. Rachelle en Gibson, twee sociale werkers binnen het team, identificeerden hen als zeer kwetsbare mensen die een groot risico lopen om zwaar getroffen te worden bij een eventuele natuurramp.

Jerilia en Stanley  hebben daarom een noodhulpkit gekregen van Handicap International met basismateriaal om zich op de best mogelijke manier voor te bereiden op een toekomstige cycloon. In de kit zit onder meer een zeil om zich te beschermen tegen water, een radio om op de hoogte te blijven van de situatie, een lamp en een waterdichte zak.

De medewerkers hebben Jerilia ook uitgelegd hoe ze concreet moet reageren als ze door een orkaan getroffen wordt. "Ze hebben me geleerd om mijn dak na te kijken, om te vermijden dat het binnenregent. Ze hebben me ook getoond hoe ik mijn zoon kan verplaatsen, want in een noodgeval kan ik nergens naartoe om hulp te halen. Er komen wel mensen langs met megafoons om ons te waarschuwen, maar daarna staan we er alleen voor. De rivieren treden immers snel buiten hun oevers, waardoor onze enige weg wordt afgesloten en we helemaal geïsoleerd geraken. De hulp van Handicap International is wel heel nuttig om me hierop voor te bereiden.”

Achtergrond: project risicobeheer en -preventie natuurrampen

In mei 2013 lanceerde Handicap International het project risicobeheer en –preventie van natuurrampen. Het is gericht op een buitenwijk van Port-au-Prince en het departement Sud-Est (gebied van Jacmel), een landelijke of halflandelijke zone waar de infrastructuren enorm zijn achteruitgegaan: de wegen verkeren in slechte staat of worden overspoeld door rivieren die buiten hun oevers treden. Bij natuurrampen zijn de inwoners vaak enkel op zichzelf aangewezen. Daarom zijn preventie- en voorbereidingssessies rond rampen, in samenwerking met de lokale overheden, noodzakelijk

In het kader hiervan worden noodhulpkits uitgedeeld aan 500 gezinnen met ouderen, mensen met een handicap, mensen met chronische ziekten en alleenstaande moeders met kinderen. Het gaat zowel om specifieke kits (met o.a. rolstoelen, looprekken en krukken) als kits met basismateriaal (bv. keukenmateriaal). Handicap International biedt eveneens hygiënekits (zeep, tandenborstels, waterzuiveringstabletten) en beschermingskits (lamp, radio, enz.).

Tezelfdertijd maakt de cel Toegankelijkheid van Handicap International in Haïti de gebouwen die geïdentificeerd werden als toevluchtsoord bij een natuurramp toegankelijker.

Gepubliceerd op: 14 september 2021

Meer over dit onderwerp

Haïti, een maand na de aardbeving
© R.CREWS/ HI
Noodhulp

Haïti, een maand na de aardbeving

Een maand nadat een aardbeving het zuidwesten van Haïti opschrikte, zijn de humanitaire behoeften nog steeds immens. Meer dan 2.000 mensen kwamen om, 650.000 Haïtianen verkeren nog steeds in nood.

“Mijn letsel heeft alles veranderd”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Mijn letsel heeft alles veranderd”

Een granaatscherf doorboorde het lichaam van Hozeifa tijdens een bombardement in de Syrische stad Idlib in 2016. De jongen raakte verlamd aan zijn benen. Hij vluchtte daarna naar Libanon, waar hij in een tentje leeft met zijn gezin.

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”
© P.Poulpiquet/Handicap International
Noodhulp

“Alsof ik in een nachtmerrie was terechtgekomen”

De 48-jarige Mayada komt uit een buitenwijk van de Syrische stad Damascus. In 2014 werd haar huis gebombardeerd. Ze liep ernstige verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor een amputatie. Intussen leeft ze al twee jaar als vluchtelinge in Libanon, waar ze van Handicap International een prothese kreeg. Onze organisatie helpt haar met kinesitherapie.