Goto main content

Noodhulp in Zuid-Soedan

Gezondheid Noodhulp Revalidatie
Zuid-Soedan
Het jongste land ter wereld kent sinds december 2013 een politieke crisis, die gepaard gaat met gevechten en aanzienlijke volksverhuizingen. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen op de vlucht in eigen land en bijna 500.000 mensen zochten hun toevlucht in het buitenland.
Zicht op kamp in Juba, tenten langs zijkant, mensen op weg, man met kruk in het midden.

Het jongste land ter wereld kent sinds december 2013 een politieke crisis, die gepaard gaat met gevechten en aanzienlijke volksverhuizingen. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen op de vlucht in eigen land en bijna 500.000 mensen zochten hun toevlucht in het buitenland. [1]

Handicap International is sinds 2006 aanwezig in Zuid-Soedan, onder meer om personen met een beperking (vooral de mijnslachtoffers) toegang te verschaffen tot verzorging en om hun integratie te verzekeren in de ontwikkelingsinitiatieven van het land. Deze activiteiten werden in december 2013 even stopgezet door gebrek aan veiligheid, maar zijn sinds mei 2014 hernomen om aan de humanitaire crisis tegemoet te komen.  

De akkoorden die door de strijdende partijen werden ondertekend, worden immers niet nageleefd. De situatie blijft nog steeds erg labiel, vooral in het noorden van het land. De toegang tot hulpverlening is verbeterd, maar blijft toch nog zeer moeilijk en hangt zowel af van de dagelijkse veiligheidssituatie als van het regenseizoen.

Acties van Handicap International via DVFP [2]

Identificatie en doorverwijzing

In de kampen van Juba (Juba 3/PoC) en Mingkaman bezoeken gemeenschapswerkers kwetsbare personen, die geen toegang hebben tot de diensten van humanitaire organisaties. Handicap International identificeert deze personen, evalueert zowel hun basisnoden (toegang tot water, voedsel, onderdak) als meer specifieke noden (zoals gezichtsproblemen). Onze organisatie geeft hen ofwel onmiddellijke ondersteuning (psychosociale ondersteuning, revalidatiebehandeling of materiaal) ofwel verwijst ze hen door naar andere diensten waar ze de gepaste hulp kunnen krijgen. Enkele cijfers op een rij:

 • 792 personen met gezichtsproblemen werden geïdentificeerd en kregen hulp van een gespecialiseerde partner.
 • 738 mensen kregen medisch advies en een behandeling.
 • 88 mensen werden geopereerd (aan cataract en trachoom).
 • 567 veiligheidskits werden uitgedeeld in de vluchtelingenkampen van Juba en Mingkaman, waar de veiligheidssituatie erg precair is. Deze veiligheidskits worden in de eerste plaats aan vrouwen gegeven. Ze bevatten een radio waarmee informatie over het kamp wordt gegeven, een zaklamp en een fluitje om hulp te roepen.

Verdeling van loophulpmiddelen en verzorgingskits

 • 5.763 personen kregen al hulp aan de steunpunten voor de meest kwetsbaren en mensen met een handicap.
 • 1.493 loophulpmiddelen werden verdeeld aan gewonden of mensen met een beperking. Dankzij krukken, rolstoelen, blindenstokken of looprekken kunnen minder mobiele mensen zich gemakkelijker verplaatsen en weer deelnemen aan het gemeenschapsleven, waardoor ze tegelijk hun zelfvertrouwen herwinnen.
 • 687 (niet alimentaire) hulpgoederen en –kits werden verdeeld,
 • 461 verzorgingskits (met verband, ontsmetting, scharen, enz.) werden meegegeven aan patiënten en familie. 

Revalidatie

Een ergotherapeut en vier kinesitherapeuten verzorgen de gewonden of helpen mensen met een handicap revalideren, zodat ze hun zelfstandigheid maximaal kunnen herwinnen. Door uit te leggen wat een goede houding is, hoe loophulpmiddelen correct gebruikt worden en door de juiste oefeningen aan te leren, wordt de ontwikkeling van een permanente handicap vermeden en wordt de mobiliteit en het comfort van de patiënt verhoogd. In een omgeving waar de toegang tot medische diensten of het verkrijgen van een kwaliteitsvolle medische opvolging bijna onmogelijk is, zijn deze raadgevingen van uiterst belang.

De ergotherapeut gaf 44 sessies in psychomotoriek aan kinderen met een handicap of met een ontwikkelingsachterstand om hun situatie te verbeteren, vooral bij kinderen onder de vijf jaar. Deze stimulatietechnieken omvatten zowel groepssessies, als indidividuele ondersteuning of aangepaste oefeningen. Een nauwe samenwerking met jeugdbeschermingsorganisaties[3], gezondheidscentra en opvoeders maakten het mogelijk om talrijke diensten te verlenen (jeugdbescherming, gezondheid, opvoeding) en de capaciteiten van het personeel van de partnerorganisaties te versterken, zodat ze hun activiteiten beter leren aan te passen aan kinderen met een handicap.

Er werden 975  revalidatiebehandelingen georganiseerd voor de meest behoeftige Zuid-Soedaneze vluchtelingen.

Psychosociale ondersteuning

In deze context van crisis lijden veel ontheemde personen in de kampen van Juba en Mingkanam aan stress, angst en depressies. Om hen te helpen hun trauma te boven te komen, heeft Handicap International een groep voor psychosociale steun en individuele advies opgericht.

Er vonden tot nu toe 482 sessies plaats. Er is reeds een vermindering van angstaanvallen en verbetering van psychologisch welzijn  vastgesteld. De groepstherapieën betekenen een grote hulp voor mensen met trauma’s. Deze sessies laten hen toe hun verhaal te verwoorden en banden te scheppen. Deze groepen zullen blijven voortbestaan, ook na de tussenkomst van Handicap International.

Sensibiliseringssessies

De gemeenschapswerkers geven sensibiliseringssessies aan de gemeenschapshoofden en andere humanitaire organisaties. Daarbij benadrukken ze het belang om rekening te houden met de specifieke noden van mensen met een handicap en kwetsbare personen in het algemeen. De gemeenschapswerkers organiseren eveneens groepssessies (gespreksgroepen, spelactiviteiten) voor personen met een handicap in de vorm van gesprek- en luistergroepen.

Technische ondersteuning

Te Juba werd een opleiding op maat aangeboden aan 12 werknemers van partnerorganisaties[4] die actief zijn rond waterdistributie, hygiëne en sanering[5]. Dankzij deze opleiding hielden de partners bij het opzetten van hun gezondheidscentra rekening met toegangscriteria voor mensen met een beperking. Ook werden er 21 humanitaire agentschappen[6] opgeleid om de eerste psychische[7] hulp te verlenen. Een andere opleiding rond de psychosociale behoeften van kinderen in crisissituatie werd gevolgd door organisaties die zich tot kinderen richten.

Hulp via mobiele teams (Nimule,Yambio, Lankien, Maban, Yida)

Op aanvraag van partnerorganisaties die hun activiteiten beter wensten aan te passen aan mensen met een handicap, heeft Handicap International te Nimule, Yambio, Lankien, Maban en Yida vijf missies georganiseerd met haar mobiele teams van experten, samen met andere humanitaire organisaties.[8]

 • 229 personen met een handicap werden al op deze manier geholpen.
 • 1964 revalidatiesessies en psychomotorische sessies werden in dit kader al uitgevoerd.
 • 170 personeelsleden van humanitaire organisaties kregen capaciteitsversterking en een omkadering aangepast aan personen met een handicap.
 • 246 loophulpmiddelen werden verdeeld aan gezondheidscentra en mensen die deze het dringendst nodig hadden.

Activiteiten in de buurlanden (Kenia, Ethiopië)

De hulp van Handicap International stopt niet bij de grens. Om de vluchtelingen uit Zuid-Soedan te helpen, zette Handicap International ook activiteiten op in de buurlanden.

 • In Kenia in het kamp Kakuma heeft Handicap International samen met IRC (International Refugee Council) een project rond revalidatie en inclusie opgezet.
 • In Ethiopië werd een evaluatie gemaakt en een project opgezet en gefinancierd om 160.000 vluchtelingen te helpen.

 

[1] Cijfers: OCHA, South Sudan Crisis, Situation Report 70, January 15 2015.

[2] DVFP – disability and vulnerability focal point / steunpunt voor de meest kwetsbaren en/of gehandicapten

[3] Intersos, Terre des Hommes.

[4] ACTED, Solidarites international.

[5] Volgens de WASH methode.

[6] 209 leden van het personeel en gemeenschapshoofden.

[7] Opleiding die leert bepaalde houdingen aan te nemen om een onmiddellijke, concrete, menselijke ondersteuning te bieden aan mensen in psychische nood.

[8] O. a. Save the Children, AZG Spanje, AZG Nederland, Samaritans’ Purse en International Rescue Committee.

Meer over dit onderwerp

Logistieke sleutelrol bij coördinatie noodhulp in Libië
© HI
Noodhulp

Logistieke sleutelrol bij coördinatie noodhulp in Libië

Op 10 september zorgde een cycloon voor ongeziene overstromingen in de ruime regio van Derna. Handicap International stuurde een logistiek team ter plaatse.

Handicap International komt Marokkaanse slachtoffers van aardbeving te hulp
© Bulent Kilic / AFP
Noodhulp

Handicap International komt Marokkaanse slachtoffers van aardbeving te hulp

Op vrijdag 8 september werd Marokko getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Handicap International, dat al 30 jaar aanwezig is in het land, mobiliseert haar team ter plaatse en staat samen met de lokale partners de slachtoffers bij.

Aardbeving in Marokko: Handicap International betuigt haar steun Noodhulp

Aardbeving in Marokko: Handicap International betuigt haar steun

Op vrijdag 8 september, rond 23 uur, trof een aardbeving met een kracht van 6,8 de provincie Al-Haouz in Marokko. Handicap International is sinds 1993 actief in het land en betuigt haar steun aan het Marokkaanse volk.