Go to main content

Ons werk wereldwijd

Elke dag zetten onze teams zich in in een zestigtal landen in het Zuiden. Ze helpen handicaps voorkomen, verzorgen mensen met een handicap en begeleiden hen op hun weg naar autonomie en integratie in de samenleving. Handicap International ondersteunt ook kwetsbare mensen in noodsituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten.

  • INTERVENTION COUNTRY
  • COUNTRY IN CRISIS SITUATION